Forskning & Utveckling

”Förståsigpåare utan att veta” – avhandlingsförfattare i replik

Med anledning av kolumnen Forskningen som är en del av problemet svarar Martin Malmström, fil dr i utbildningsvetenskap.

Replikskifte om pedagogisk forskning

Med anledning av kolumnen "Forskningen som är en del av problemet", svarar Susanne Dodillet, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Forskningen som är en del av problemet

"När man funderar över varför svensk utbildning har problem trots enorma investeringar, finns en av förklaringarna inom pedagogikämnet. De svenska skattebetalarnas satsning på pedagogisk forskning har pågått under lång tid och varit omfattande, men resultatet motsvarar inte förväntningarna", skriver Inger Enkvist.

Ny forskning: ”Mjuka kvoter” gör skolvalet rättssäkert

Obligatoriskt skolval vore bra, men först måste det otydliga regelverket styras upp. Det menar skolvalsforskaren Dany Kessel, som presenterar ny forskning om ”mjuka kvoter” som del av lösningen.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Karlstads universitet anmälda efter tillsättning av före detta LTU-rektor

Karlstads universitet har blivit anmälda till UKÄ (Universitetskanslersämbetet) efter att man nyligen tillsatt rektorn Johan Sterte.

Hon ska utreda för bättre måluppfyllelse

Hallå där Åsa Karle, regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, som fått regeringens uppdrag att utreda skolornas arbete med stöd och elevhälsa.

”Professionsprogrammet måste få nationella riktlinjer”

M och LR är eniga: lärarnas karriärutveckling behöver gemensamma riktlinjer för att säkra kvaliteten och undvika huvudmännens godtycke. ”Vi vill inte hamna i något som påminner om hanteringen av lärararlönelyftet”, säger LR:s Åsa Fahlén.

”Jag är glad att vi övade på brandutrymning i maj”

22 barn från Triangelns förskola fördes till sjukhus av säkerhetsskäl efter en bilbrand i fredags. Alla mår bra – men veckan efter har präglats av händelsen.

”Regeringens hårda styrning skadlig för högskolan”

Vi menar att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, borde konkretisera hur formerna för ett breddat deltagande kan utvecklas utan att ytterligare resurser tillförs och utan att kraven sänks, skriver Alexander Maurits och Tobias Hägerland.

Kommun förlorar i Arbetsdomstolen- rektor borde inte ha avskedats trots brister

En kommun som avskedat en rektor som låtit en anhörig delta i representationsmiddag och utlandsresa på kommunens bekostnad hade ingen laga grund för avskedandet. Enligt Arbetsdomstolen var rektorns beteende inom ramarna för vad en arbetsgivare förväntas tåla i ett rättsförhållande.

Lärarens hot – skulle tejpa igen barns mun

Två barn utsattes för kränkande behandling på en förskola. Ett av barnen fick annat hot om att få sin mun igentejpad.Nu står det klart att kommunen ger barnen skadestånd.

Usel utbildning ger usla lärare

Flummiga teorier kommer inte att hjälpa vare sig färska lärare eller deras elever. Det behövs en lärarutbildning som faktiskt lär ut vad det betyder att vara lärare, skriver Naomi Abramowicz.

Ledare: En utspädd lärarutbildning

17 400 personer har nu blivit antagna till lärarutbildningen, det är 1 300 fler än förra året. Allt fler platser, men allt färre sökande. Lärarutbildningen späds ut, enligt Lydia Wålsten.

Statsbidrag för ökad jämlikhet

Regeringen har fattat beslut om en ny satsning för öka jämlikheten i grundskolan. Huvudmän kommer att kunna begära ut statsbidrag för insatser som ska öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Läs fler nyheter
Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser