> > > Allt om Pisa
NYHETER

Tydlig plan ger resultat

Nyanlända elever når bättre resultat i Södertälje än i Sverige i snitt. Lång erfarenhet av invandring har kommit till nytta, säger Peter Fredriksson, utbildningschef. ”Vi tog ett samlat grepp, stödde oss på forskning och bestämde tidigt att det inte är upp till varje skola hur man lägger upp arbetet”.
Nyanlända Skolledaren
 

Annons:

SENASTE NYTT

Fem skolexperter kommenterar Pisa 2015

Pisa 2015 Skolporten

Glädjande kunskapslyft men nu krävs krafttag för att stävja den sjunkande likvärdigheten. Läs skolexperternas kommentarer till Pisa-resultaten.

Så blev skolan en industri med aktiebolag

Friskola Skolvärlden

Det som började med reformer för fler pedagogiska alternativ och ökad valfrihet, har utvecklats till en industri med landsomfattande koncerner och börsbolag. ”Resultatet av friskolereformen blev inte som det var tänkt”, säger Gustav Fridolin (MP).

Eleverna efter Pisa: ”Läraren är viktigast”

KunskapsmätningarPisa 2015 Helsingborgs Dagblad

Niorna på Rydebäcksskolan vet vad som påverkar skolresultatet.

Rapport: Pisa 2015 – 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

Pisa 2015Rapport (pdf) Skolverket

För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik. (pdf)

Annons:

>>> Allt om Timss
SENASTE NYTT

”En marknadsstyrd skola blir aldrig likvärdig”

KunskapsmätningarPisa 2015 Dagens Samhälle

Fram till 1990-talet var det svenska skolsystemet bland de bästa i världen på likvärdighet. Idag ligger man på en genomsnittlig OECD-nivå. Om man ska vända utvecklingen vad gäller skolans likvärdighet måste man ge sig på de krafter som skapar segregationen.

Björklund: Borgerlig skolpolitik har haft stor betydelse

KunskapsmätningarPisa 2015 Dagens Nyheter

Tidigare utbildningsministern Jan Björklund anser att det är den borgerliga regeringens skolpolitik som skapat förutsättningarna för vändningen i Pisa-resultaten.

Superrektorn: ”Mycket kvar att lösa”

KunskapsmätningarPisa 2015 Sveriges Television

Trots att svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen återstår mycket arbete innan resultatet är tillbaka till nivåerna i början av 2000-talet. Det menar ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Superpedagog: Föräldrar kan stjälpa barns lärande

Svenska Dagbladet

Föräldrars inställning kan vara avgörande för barnens skolresultat, motion spelar nästan ingen roll alls. Men vad har störst betydelse – och vad saknar betydelse helt? SvD tar hjälp av skolforskarstjärnan John Hattie för att hitta svaren.

”Pisa visar inte hela bilden”

Göteborgs universitet

I dagens skolpolitiska diskussioner är politikerna mestadels mycket selektiva. Som exempel tar de inte upp de segregerande konsekvenser av valfrihet och skoldifferentiering som bland annat kommit fram i Pisa. Det skriver bland andra Sverker Lindblad, pedagogikprofessor vid Göteborgs universitet, i en debattartikel.

Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund

forskning.se

De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar. Forskning från Göteborgs universitet visar att skolors organisation har betydelse för framgång, oavsett hur elevunderlaget ser ut.

Stockholms universitet nav i samverkan för en likvärdig skola

Stockholms universitet

Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.

 
Annons