NYHETER
 

Annons:

SENASTE NYTT

Gymnasieministern: ”Pedagogiken ska vara herre och IT ska vara tjänare”

IT

arrow

Nej, vår nya gymnasieminister Anna Ekström kan inte ge några besked om när den nationella IT-strategin ska vara på plats. Men viktigast är att eleverna får med sig kunskaperna att hantera en digital värld och att de blir källkritiska.

Ny statistik för terminsbetygen i årskurs 6

Betyg

arrow

Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något, men skillnaderna är små jämfört med föregående år. Våren 2016 avslutade totalt 108 418 elever årskurs 6.

Fler än 25 000 elever i sommarskola

Pressmeddelande

arrow

Nu betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till de kommuner och fristående skolor som bedrivit sommarskola. Nytt för i år är att bidraget också omfattar gymnasieelever. Förra året deltog 10 000 elever i undervisning på sommarlovet och i år var det över 25 000.

Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2016

Prov

arrow

På gymnasieskolans nationella prov våren 2016 fick nio av tio minst godkänt i svenska och engelska. Det visar resultaten av vårens nationella prov. Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. I vår databas SIRIS kan du även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå.

Annons:

SENASTE NYTT

”Obligatoriska skolval löser inte segregationen”

Fria skolvalet

arrow

Att bryta ökande segregation med obligatoriskt skolval är en lösning som ofta lyfts fram. Men ett unikt forskningsprojekt visar att framgångspotentialen i detta är tveksam, menar Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

”Skolans it-kompetens måste höjas”

IT

arrow

I dagsläget har många lärare inte ens tillgång till en egen dator. Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2015/16

Rapport (pdf)

arrow

In 2015/16, teachers’ salaries increased in 24 countries or regions, while they remained at about the same level in 16. Over the last seven years, in real terms, minimum statutory salaries have increased or remained stable in most European countries, although they are still below 2009 levels in some of them. (pdf)

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Det är ihärdighet – inte IQ – som gör skillnaden

arrow

Viktigt för den mentala utvecklingen är att ha ”grit”, att vara ihärdig, visar en ny forskningsstudie som professor Torkel Klingberg gjort. Eleverna i Eiraskolan kämpar lite extra för att träna sina hjärnor med ett specialprogram i matematik.

Mattementorn som vill ha fel svar

arrow

Vilse-poäng, inte-fatta-kurser och applåder när det blir fel. Farid Papoli, initiativtagare till mentorprogrammet Mathivation, använder oväntade medel för att få eleverna att upptäcka tjusningen med matte.

Smarta strategier stöder skrivandet

arrow

Det var med stor förväntan jag öppnade Att skriva faktatexter av den kanadensiska läraren och läsmentorn Adrienne Gear.

 
Annons