NYHETER
 

Annons:

SENASTE NYTT

Förlustaffär att bli lärare

Lärarrollen

arrow

Du förlorar en halv miljon kronor på att bli ämneslärare, 400 000 kronor på att bli yrkeslärare och 800 000 kronor på att bli lärare i praktiska och estetiska ämnen. Detta jämfört med om du hade börjat jobba direkt efter gymnasiet.

Så agerar skolor efter Kronan

Säkerhet

arrow

Skolattacken i Trollhättan fick många skolor att se över sina säkerhetsrutiner. GP har talat med 60 västsvenska rektorer om hur de agerat efter händelsen – och skillnaderna är stora.

60 rektorer – om säkerheten på skolorna

Säkerhet

arrow

Resultatet av GP:s rundringning till västsvenska skolor.

Nya utbildningar för personer med utländsk examen

Nyanlända

arrow

Ett tjugotal universitet och högskolor börjar nu förbereda fler platser på så kallade kompletterande utbildningar. Uppdraget kommer från regeringen och syftar till att ta tillvara på den akademiska kompetens som finns bland nyanlända personer i Sverige.

Annons:

SENASTE NYTT

UR: Skolministeriet : Rektor i Biskopsgården

Ledarskap

arrow

När det skjuts i förorten så tänker man ofta att nu behöver eleverna fler fritidsgårdar, mer hip hop och breakdance. Men det som de behöver är en stabil och trygg skolgång, säger Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Vi träffar Hamid för ett samtal om skolans roll i ett socialt utsatt område. (webb-radio)

Skolor brister i skydd för personuppgifter

IT

arrow

Lärare har ett eget ansvar för att elevernas personuppgifter skyddas. Det konstaterar stadsrevisionen i Göteborg efter en granskning som avslöjar allvarliga brister i skolornas IT-säkerhet.

Här morgontränar skolans lärare varje dag

Idrott

arrow

Hur blir man piggare i klassrummet? I Malung-Sälens gymnasieskola har man hittat receptet för effektivare lärare och elever. Här börjar man alla skoldagar med morgongymnastik.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Specialpedagogik: Måste det vara så svårt?

Specialpedagogik

arrow

Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. Behöver det verkligen vara så? Gunnar Sjöberg forskar på matematiksvårigheter vid Umeå universitet.

Diagnos kan bli bromskloss

Specialpedagogik

arrow

Dyskalkyli är omdiskuterat. Frågan om eleven har diagnosen eller inte riskerar att stå i vägen för möjligheten att utvecklas, menar forskaren Rickard Östergren.

Forskaren: Ta bort ”F” ur betygssystemet

arrow

Betyget F riskerar att skapa mer utanförskap och sänka kunskapsnivån i Sverige. Det menar betygforskaren Alli Klapp på Göteborgs universitet som föreslår att man borde ta bort underkänt ur betygsskalan.

 
Annons