Nyheter

Evelyn Schreiber: KD skickar ut testraketer i utsatta områden

Kristdemokraterna Erik Slottner och Christian Carlsson föreslår skoluniformer i problemskolor. Ett ”pilotprojekt”, kallar de det.

Jag tycker att det vore fruktansvärt att inte behöva kämpa längs vägen

Läraren Daniel Lindquist skriver om gymnasieelevernas betygsstress.

Så vill Anna Ekström kopiera framgångslandet

Sverige har mycket att lära av Japan när det kommer till skola. Det menar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som imponeras över likvärdigheten i landets skolor.

Unionen: Anpassa högskolans antagning till de yrkesverksamma

Det behövs fler vägar till högskolan om det livslånga lärandet ska fungera. Men de förslag som finns i den nya tillträdesutredningen möter inte äldres och yrkesverksammas behov av kompetensutveckling, skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Karin Åmossa: Meritpoäng tvingar fram alltför tidiga studieval

I skrivande stund skickas remissvaren på Tillträdesutredningens betänkande in till utbildningsdepartementet. Syftet med utredningen har varit att föreslå ett mer öppet och tydligt antagningssystem till högskolan som fler kan förstå.

Anmälningar om falska examensbevis ökar

Antalet ärenden om misstänkta förfalskningar av examensbevis från utlandet ökar. Under förra året valde Universitets- och högskolerådet (UHR) att polisanmäla 32 ansökningar, jämfört med tolv ärenden året före.

Skräpmat nytt sätt för friskolor att locka elever

Lunchkupongerna som friskolor delar ut till sina elever är en del av samma misslyckande som får skolor att locka elever med uppblåsta betyg, gratis datorer eller körkort. Något som borgerligheten hittills endast visat förstrött intresse.

OECD-rapport: Sveriges åtgärder har börjat ge resultat

Sveriges åtgärder har börjat visa på resultat, anser Diana Toledo Figueroa  på OECD. Men mycket arbeta återstår. Hon föreslår bland annat ett mentorsystem för att minska antalet avhopp från skolan.

Fler nyheter
Konferens
Skolans Ledarkonvent 2017

Skolans Ledarkonvent 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan. I år utgår vi från begrepp som likvärdighet och identitet. Hur kan vi organisera skolan för att öka likvärdigheten? Hur kan elevers skolidentitet stärkas? Lyssna till internationella talare från såväl USA som Kanada men även många praktiknära föreläsningar från vår svenska kontext.

Läs mer & boka plats
Forskning & Utveckling

Ny forskning synliggör förskollärares ”tysta kunskap”

Tillsammans kan förskollärare utveckla den pedagogiska kvaliteten genom att reflektera över sina erfarenheter av olika situationer tillsammans. Det visar en ny studie från MDH.

Skolans breda mål syns inte i mätningar av resultat

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen om exempelvis kritiskt tänkande och att fostra demokratiska medborgare fångas inte upp av vanliga mätningar, eftersom de indikatorer som används inte gäller dessa breda mål. Det visas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Under politikerveckan i Almedalen håller Högskolan i Borås ett seminarium om varför den vetenskapliga grunden anses så viktig för skolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer utvecklingen mot en starkare forskningsförankring.

Internationellt: How to apply the brain science of resilience to the classroom

Children who experience adversity may be more likely to experience learning challenges, asserts Pamela Cantor, founder of nonprofit Turnaround for Children. The organization works with schools to use neuroscience to improve outcomes for students.

Internationellt: A guide to blended learning

The 3 major dos and don’ts of blended learning.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Skolor ska bli bättre på Auschwitzresor

Elever på en elitskola i Stockholm spelade in en nazistfilm under en resa till förintelselägret Auschwitz. Nu släpper Forum för levande historia en guide för att förebygga liknande händelser på skolresor.

Student fuskade – stängdes av

En student på institutionen för systemvetenskap och rymdfysik vid Luleå tekniska universitet stängdes av på grund av fusk.

Läraren: Elevcoachning motiverar eleverna

På Sjöstadsskolan används elevcoachning som en stödåtgärd för elever som tappat motivationen eller riskerar att bli hemmasittare.

Sex av åtta Vellingeskolor har polisanmält kränkningar

Kraftig ökning av ärenden på flera av kommunens skolor.

Jag tycker att det vore fruktansvärt att inte behöva kämpa längs vägen

Läraren Daniel Lindquist skriver om gymnasieelevernas betygsstress.

Evelyn Schreiber: KD skickar ut testraketer i utsatta områden

Kristdemokraterna Erik Slottner och Christian Carlsson föreslår skoluniformer i problemskolor. Ett ”pilotprojekt”, kallar de det.

Svenskt Näringsliv sågar skolplikt för nyanlända

Regeringen vill införa utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskolekompetens. Men förslaget sågas av Svenskt Näringsliv som i stället efterlyser så kallade ”enkla jobb”.

Utbildningsplikt ska stärka nyanländas kompetens

Vid årsskiftet börjar regeringens utbildningsplikt att gälla för de cirka 20 000 äldre nyanlända som saknar grundskolekompetens. De som inte arbetar är skyldiga att delta i studierna annars blir de av med sin ersättning. Men lärarbristen kan sätta käppar i hjulet.

Lönerna för lärare ökar – 2 600 kronor extra

Genomsnittet för lärarlönerna har ökat. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Enligt ansvarig minister är det ett resultat av lärarlönelyftet.

Ny utbildning för skolledarombud

Skolledarombuden är en viktiga för Lärarförbundet Skolledare. Nu startar vi en ny utbildning för dem.

Läs fler nyheter
Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster