NYHETER
 
Allt om Skolkommissionens slutbetänkande >

Annons:

SENASTE NYTT

”Viktiga förslag om professionsutveckling och stärkt forskningskapacitet”

Skolkommissionen Skolporten

Särskilt intressanta är Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare och åtgärder för att stärka forskningskapaciteten, säger Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous, om Skolkommissionens slutbetänkande.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - Slutbetänkande av 2015 års skolkommission

Rapport (pdf)Skolkommissionen Regeringen.se

Kommissionen lämnar i detta betänkande konkreta förslag till, lägger grunden till eller uttalar stöd för fortsatta processer inom ett antal utvecklingsområden. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. (pdf)

”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

Skolkommissionen Dagens Nyheter

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag vi presenterar i dag är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. På sikt bör den statliga resursstyrningen stärkas ytterligare, skriver Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionen.

Björklund besviken på Skolkommissionen

Skolkommissionen Sveriges Television

Allmänna resonemang i stället för konkreta förslag. Jan Björklund (L) riktar hård kritik mot Skolkommissionens arbete. "Skolkommissionen är en stor besvikelse", säger han. Han får dock mothugg från de båda lärarförbunden.

Annons:

SENASTE NYTT

Här är skolorna mest segregerade

Segregation Dagens Samhälle

Svenska skolan blir alltmer segregerad. I 18 kommuner är det extra tydligt. Här finns skolor där de flesta elever har utländsk bakgrund och skolor där väldigt få elever har det. I hela landet är nu 350 skolor mycket segregerade.

Skolministeriet : Efter Ahmed

Brott Utbildningsradion

I januari 2017 sköts 16-årige Ahmed till döds på en busshållplats i Malmö.  När rektorn Marie Forslin såg elevernas rädsla tog hon initiativet till ett filmprojekt. Genom att eleverna själva får söka svar på sina frågor på Malmös gator och torg hoppas hon att de ska återfå förtroendet för rättssamhället. (webb-radio)

”Att minska lärarnas inflytande ger inte säkrare betyg”

Betyg Svenska Dagbladet

Det talas en hel del om betygsinflation, orättvisa betyg och vad som kan göras åt detta. Men flera av åtgärderna som föreslås är verkningslösa. Betygsexperten Per Måhl uppmanar oss att sluta lyssna på alla de som inte kan regelsystemet, och istället ge lärarna den uppbackning som de behöver.

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling behöver tryggas

Pressmeddelande Skolinspektionen

På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

Om Sverige ska nå Pisatoppen måste fler trivas i skolan

Hälsa Svenska Dagbladet

I december hördes en lättad suck från Skolsverige när Pisamätningen äntligen visade på ökad kunskap bland svenska niondeklassare – men samtidigt sjönk andelen elever som känner att de hör hemma i skolan. Ökade klyftor seglar upp som största skolfrågan.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Olika är normen. Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan

Sveriges Kommuner och Landsting

Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs (pdf).

Forskning utmanar på förskolan

Ifous

Fruktstund är bokstavsstund på Frejaparken i Svedala. Förskolan ingår i ett pågående forsknings- och utvecklingsprogram som undersöker vad undervisning av små barn är och skulle kunna vara.

"Staten bör ge mer stöd till skolor med behov"

Göteborgs universitet

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag Skolkommissionen presenterar är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.

Elever lär sig matte bättre när de själva konstruerar metoder

forskning.se

Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

 
Annons