NYHETER
 

Annons:

SENASTE NYTT

Delrapport II: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Rapport (pdf) Skolinspektionen

I rapporten sammanfattas och analyseras de delprojekt inom satsningen som genomförts under föregående år. De viktigaste resultaten i genomförda projekt handlar dels om det som sker i det pedagogiska arbetet i förskolan, dels om styrningens och ledningens betydelse och de förutsättningar som ges för arbetet. (pdf)

Ris och ros till Ekströms flyktingförslag

Skolpolitik Skolvärlden

Gymnasieminister Anna Ekström (S) vill se ett tak för hur många nyanlända elever en kommun ska ta emot, och samtidigt göra det obligatoriskt för alla kommuner och skolor att öppna dörrarna för flyktingbarn.

Finland: new oath for teachers introduced by union

Internationellt Education international

The teachers’ union, Opetusalan Ammattijärjestö, has introduced a new oath for teachers to take. The oath outlines principles of the profession and underscores the value of their work.

Nyanlända barns hälsa - Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt

Rapport (pdf) Barnombudsmannen

Barnombudsmannens nya rapport om nyanlända barns hälsa visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen. (pdf)

Annons:

SENASTE NYTT

Skolministeriet : Drogprevention på måfå

Droger Utbildningsradion

Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika. Men hur gör man det på bästa sätt? (webb-radio)

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016 – Thematic overviews

Rapport (pdf) Europeiska kommissionen

Which European countries provide specific guidelines and guaranteed places for early childhood education? Do schools receive additional resources for disadvantaged students? Where in Europe do teachers receive trainings to tackle students' early leaving and underachievement? Is informal learning recognised everywhere in Europe for entry into higher education? These questions are answered in Eurydice's thematic overviews.

Stort behov av första hjälpen mot självmord

Elevhälsa Sveriges Television

Det är stor efterfrågan på kunskaper om första hjälpen för psykisk ohälsa och självmord. Därför utbildas nu 26 sörmländska instruktörer.

DEBATT: Det fria skolvalet fungerar inte

Fria skolvalet Aftonbladet

Dagens regler för skolvalet bidrar till ökad skolsegregation och minskad likvärdighet, skriver Anna Ambrose, fil. dr i barn och ungdomsvetenskap Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet i Aftonbladet.

Lärarbristen kan bekämpas med kreativa förslag

Lärarbrist Dagens Samhälle

I lärarbristens Sverige, där stolar på den vanliga lärarutbildningen står tomma, är det verkligen hoppfullt att söktrycket ökar på KPU-utbildningarna. Men vi oroas av att nästan hälften av de sökande inte är behöriga, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) i en replik.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Torkel Klingberg: Så tränar du dina elever till bättre resultat

Skolvärlden

Ny forskning visar hur fler lärare kan få barn att klara svåra utmaningar. Hjärnprofessorn Torkel Klingberg förklarar hur lärare kan förstå sina elever bättre, reder ut missförstånd kring inlärning och klargör varför kämparanda är en viktig faktor för elevernas utveckling.

Alli Klapp: Betygssystemet bygger på felaktiga antaganden om elevers motivation

Skola och samhälle

Utformningen av skolans betyg bygger på teorier om hur vuxna motiveras att jobba hårdare med enkla arbetsuppgifter som de redan kan. Det är helt andra förutsättningar än vad som gäller lärande i skolan, skriver forskaren Alli Klapp.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Undervisning & Lärande Skolporten

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Måluppfyllelse i förskolan

Skolverket

Dessa allmänna råd beskriver de övergripande förutsättningar som behövs för ökad måluppfyllelse i förskolan. De allmänna råden beskriver faktorer som är viktiga för huvudmannens och förskolechefens styrning och ledning. De allmänna råden handlar också om faktorer som är viktiga när förskolechefen, förskollärare och annan personal genomför utbildningen. (pdf)

 
Annons