Konferens
Skolans Ledarkonvent 2017

Skolans Ledarkonvent 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan. I år utgår vi från begrepp som likvärdighet och identitet. Hur kan vi organisera skolan för att öka likvärdigheten? Hur kan elevers skolidentitet stärkas? Lyssna till internationella talare från såväl USA som Kanada men även många praktiknära föreläsningar från vår svenska kontext.

Läs mer & boka plats
Education at a Glance 2017

OECD: Lärarlönelyftet är en bra reform

De svenska lärarlönerna släpar fortfarande efter internationellt, enligt en ny OECD-rapport. Ingångslönerna är goda, men efter en längre tid i yrket halkar lärarna efter. Räddning enligt OECD? Den statliga satsningen Lärarlönelyftet.

Svensk skola har få undervisningstimmar

Svenska grundskoleelever får mindre lärarledd undervisning än i många andra OECD-länder. Men svenska förskolan står sig stark, enligt en färsk OECD-rapport.

Sverige i OECD-undersökningen Education at a Glance

Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for information on the state of education around the world. It provides data on the structure, finances and performance of education systems in the 35 OECD countries and a number of partner countries. (pdf)

Education at a Glance 2017

This edition of Education at a Glance focuses on fields of study, analyzing various indicators through the prism of young adults’ career choices. (pdf)

Övriga nyheter

"Jakten på välfärdsföretagen har fällt sitt första offer i Karlskrona"

Internationella Engelska skolan skjuter sin skoletablering i Karlskrona på framtiden. Beskedet är mycket illa för Karlskronas internationella företag, för eleverna och för kommunens attraktionskraft. Regeringens jakt på privata utförare i välfärdssektorn är att skylla, skriver Anders Gustafsson på ledarplats.

Grafik: Här bor det flest unga lärare

Sambandet mellan hur stor en kommun är och hur många unga (25-32 år) legitimerade lärare det bor i den är tydlig, också om det finns en lärarutbildning där eller inte.

Karta: Kommuner helt utan behöriga lärare i vissa ämnen

Det finns kommuner som helt saknar behöriga lärare i ett eller flera ämnen. Moderna språk ligger sämst till. 60 kommuner saknar behöriga lärare i franska, 45 i spanska och 27 i tyska. Sex kommuner saknar behöriga lärare i alla tre språken. Utforska karta och lista.

”Skolmiljarder riskerar att hamna fel”

Sex miljarder mer till skolan är en av höstens stora budgetnyheter. Satsningen kommer efter Skolkommissionens förslag om medel för att förbättra undervisning och elevhälsa. Men regeringen specificerar inte vad pengarna ska gå till.

Sammanställning: Här är skolsatsningarna i budgeten

Regeringen har presenterat sin höstbudget – hur investerar man i skolan? Skolvärlden har sammanställt det du behöver veta i regeringens höstbudget som berör skolan och lärarna.

Skolverket bemöter kritik av "häpnadsväckande" remissvar

I ett blogginlägg riktar nationalekonomen Jonas Vlachos kritik mot att Skolverket avslår Skolkommissionens alla förslag som handlar om att skolor ska verka för mer socialt blandade elevgrupper. "Förstår att det kan verka paradoxalt" säger Skolverkets generaldirektör.  

Här blir stora klasser små

Högre lärartäthet, klassöverskridande samplanering och täta samarbeten mellan lärare och fritidspedagoger. "Ibland kan det faktiskt vara lättare att ha 30 elever, om man är fler vuxna också", säger lågstadieläraren Dögg Gunnarsdóttir.

Hon nappar på lärarappen

Det är de barn som har det svårast i skolan som hamnar i kläm när lärarvikarierna avlöser varandra. Det tror Alice Anzén, som har flera års erfarenhet av extraknäcket.

”Går inte överblicka skadan för friskolorna"

Under hösten kommer regeringen och Vänsterpartiet presentera ett förslag om vinsttak i välfärden. ”Det går inte att överblicka konsekvenserna som det här skulle få för friskolorna i landet och det är därför som det heller inte kommer att bli verklighet”, säger Marcus Strömberg, Academedias vd i intervjun i SvD:s Ekonomistudion. (webb-tv)

Forskning & Utveckling

Så får vi bättre skolforskning

Missnöjet med dagens skolforskning är utbrett. Det är dags att göra om, och göra rätt är budskapet.

Internationellt: Reading, writing and empathy: How Denmark is a leader in teaching social skills

Denmark is emerging as a global leader in teaching social skills, including empathy. "What comes first, academic skills or well-being? We can't answer," says Jonas Borup, a member of the inclusion team at the Danish Ministry of Education in Copenhagen. "You have to feel good in school to learn something. For us, you can't have one without the other."

Så blev skolan i Kanada likvärdig

Skolledare som skapat en inkluderande skolkultur med höga förväntningar på eleverna. Det är en av Kanadas framgångsfaktorer för att nå en likvärdig skola, menar Carol Campbell vid universitetet i Toronto.

Jonas Hall: ”Därför använder jag ny digital teknik”

I Guldäpplet-vinnaren Jonas Halls klassrum tar datorer, robotar och andra digitala verktyg plats för att stimulera elevernas kreativitet och höja nivån på undervisningen. (webb-tv)

Robotar kan bidra till nya undervisningsformer i skolan

Pedagogiska robotar i skolan kan i framtiden fungera som assistenter och ge lärarna avlastning. Trots många etiska utmaningar kring användandet av robotar är mellanstadieelever redan nu villiga att följa instruktioner och prata med robotar i klassrummet. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Internationellt: Coaching the novice teacher

Some dos and don’ts for instructional coaches striving to help new teachers make a successful start.

Läs fler forskningsnyheter
Konferens
För dig som är studie- och yrkesvägledare

För dig som är studie- och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Bland talarna finns professor Robin Teigland, studie- och yrkesvägledare David Spak och undervisningsrådet Mikaela Zelmerlööv.

Läs mer & Boka plats
Senast publicerat

Svårt vara långsiktig i föräldrakooperativ

I snart ett kvarts sekel har föräldrarna drivit Backatorpsskolan i Göteborg. Engagemanget är fortfarande levande, men nu ser skolan sig om efter en ny driftsform.

Visst finns kunskap – även om förskolan

En förskola på vetenskaplig grund är möjlig. Men för att åstadkomma den behövs en gemensam kunskapsbas och en samsyn om vad denna bas innebär och hur den ska tolkas, skriver Sofia J Frankenberg, fil. dr, lektor och leg. psykolog.

Dags att stötta pojkarna

Trots allt tal om manlig dominans och så kallad mansplaining är männen förlorarna i dagens utbildningssystem, skriver Erik Cardelús med utgångspunkt i tre aktuella böcker.

Priolistan som ska rädda lärarnas hälsa

I Lund har fack och arbetsgivare enats om vilka delar av grundskolelärarnas arbete som kan plockas bort när tiden inte räcker till.

Migrationsverket stoppar allt fler toppstudenter

Mer än dubbelt så många utländska studenter fick avslag på sin ansökan att studera på svenska lärosäten förra året jämfört med året innan, visar statistik från Migrationsverket. Men trots att lärosätena vittnar om en skärpt bedömning hänvisar verket bara till ”förbättrade rutiner”. Lärosätena går miste om miljontals kronor och Sverige får dåligt rykte bland internationella toppstudenter.

De vill göra matte till favorithobby

Om våra ungdomar och Sverige ska kunna konkurrera internationellt behöver unga få upp ögonen för glädjen i matematiken. Och det redan från 6 år. Stora visioner ligger bakom företaget Matteklubben.

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen (2010:800) om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med åtgärdsgarantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov.

Skolministeriet: Vilket fokus ska sexualundervisningen ha?

En undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten visar att inte ens hälften av de tillfrågade ungdomarna tycker att de har fått tillräckliga kunskaper i sex och samlevnad från skolan. Regeringen har gett Skolinspektionen i uppdrag att granska sex- och samlevnadsundervisningen. Hur skulle den kunna förbättras? (webb-tv)

Hon värnar de nyanlända

Hon bloggar, twittrar och svarar på varenda fråga hon får. Anna Kaya vill var en livlina för lärare som känner sig ensamma i klassrummet.

Särskilt stöd eller extra anpassningar – har du koll?

Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleven fungerar. ”Se till lärmiljön först”, menar SPSM-rådgivaren Lennart Hansson.

Läs fler nyheter
Konferenser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Magasin skolporten
Nytt nummer ute nu!

Nytt nummer ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier