NYHETER
 

Annons:

SENASTE NYTT

Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion

Rapport (pdf) Statskontoret

Statskontoret har på regeringens uppdrag utfört en myndighetsanalys av Skolinspektionen. Det innebär att vi översiktligt har analyserat Skolinspektionens förutsättningar, verksamhet och resultat. Vi lämnar även ett antal rekommendationer till regeringen och Skolinspektionen. (pdf)

Över 130.000 unga vare sig arbetar eller pluggar

Utsatta barn Sveriges Television

Drygt 4 procent av ungdomar varken arbetar eller studerar, och gruppen riskerar att öka på grund av antalet nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren, enligt regeringens speciella samordnare Inger Ashing.

Pisa-forskaren manar till försiktighet

Kunskapsmätningar Skolvärlden

Kan Sverige snegla på Estland för att höja Pisa-resultaten? Daniel Pettersson manar till försiktighet i jakten på pedagogiska lösningar i andra länder. "Man måste ju ta hänsyn till samhälleliga och sociala sammanhang", säger han.

Statens Skolinspektion Årsredovisning 2016

Rapport (pdf) Skolinspektionen

Skolinspektionen redovisar, med denna årsredovisning, sitt åttonde hela verksamhetsår sedan starten i oktober 2008. (pdf)

Annons:

SENASTE NYTT

SSU-kravet: Tvinga alla skolor att ta emot nyanlända

Skolpolitik Svenska Dagbladet

SSU vill att det ska vara obligatoriskt för alla fristående och kommunala skolor att ta emot nyanlända elever. "Endast på det sättet kan vi se till att få blandad elevsammansättning och också ta ansvar för integrationen", säger SSU-ledaren Philip Botström.

Svårt sätta individuella löner

Lön Skolledaren

Lön efter prestation. Så vill svenska chefer sätta lön på sina medarbetare. Men ett begränsat löneutrymmet gör uppdraget nästan omöjligt, visar en ny rapport från Saco.

Utredaren får medhåll av Skolledarförbundet

Gymnasieskola Skolledaren

Bra att inte göra gymnasieskolan obligatorisk. De få elever som inte börjar gymnasiet skulle ändå inte komma även om de tvingas. Sveriges Skolledarförbund delar utredare Helén Ängmos förslag att inte förlänga skolplikten till att också omfatta gymnasieskolan.

Orten viktig för valet av gymnasium

Gymnasieskola Skolledaren

När det blev fritt att söka vilket gymnasium som helst i Skåne och västra Blekinge, tog de flesta gymnasieeleverna i Eslöv tåget till plugget i till Lund. Det är inte bara skolan eller gymnasiets utbud som är viktigt när ungdomar väljer gymnasieskola. Själva orten där skolan ligger spelar roll.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökar

Inspektion Skolinspektionen

Nu finns Skolinspektionens statistik över anmälningar och tillsyn 2016 publicerad. Den visar bland annat att antalet anmälningar till Skolinspektionen ökade med 19 procent 2016 och att en vanlig brist på de grundskolor som Skolinspektionen besökte i tillsynen 2016 var att elevhälsan inte användes förebyggande och hälsofrämjande.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet

Skolvärlden

Paddan är fullmatad med verktyg för att hjälpa lärarna i klassrummet. Här är listan på några av de viktigaste digitala verktygen som kan stötta, motivera och kompensera i undervisningen.

Skolporten lanserar Leda & Lära

Läs mer om Leda & Lära

Skolportens artikelserie Undervisning & Lärande byter namn till Leda & Lära! Serien har fått ny grafisk form, nya instruktioner samt en ny granskningsprocess. Om du har genomfört ett kvalificerat utvecklingsarbete i din verksamhet, kan du dokumentera detta och publicera det i serien.

Böcker viktigt även för de allra yngsta

Undervisning & Lärande Skolporten

Hur kan man arbeta med läs- och skriftspråksutveckling för de yngsta barnen i förskolan? Förskollärarna Åse Olin Henrysson och Zoi Kiriaki Nilsson visar i sitt projekt hur viktigt det är att skapa en tillåtande miljö där även de allra yngsta barnen kan få utforska böcker på sitt sätt, när och hur de vill.

En skola utan mobbning

Sveriges Radio

Runt åtta procent av svenska skolelever är mobbade. Men kan vi stoppa det, och använder vi rätt metoder? I Finland används det evidensbaserade antimobbningsprogrammet Kiva med stor framgång.

 
Annons