Konferens
Förskolechef 2018

Förskolechef 2018

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen syftar till att belysa din yrkesroll från olika perspektiv. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer & boka plats
Övriga nyheter

Lista: De här skolorna har lagts ned

De här skolorna har lagts ner helt eller delvis på grund av låga studieresultat och eller stökig skolmiljö samt elevflykt/vikande elevunderlag.

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. På en majoritet av förskolorna behöver arbetet utvecklas och integreras i både vardagssituationer och planerade aktiviteter. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor.

Förskolans arbete med matematik, teknik och naturvetenskap

Skolinspektionen har granskat hur 22 förskolor arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att en majoritet av förskolorna behöver utveckla arbetet så att det utgår från alla så kallade strävansmål i läroplanen.

Unga mer skeptiska till information på nätet

Fyra av fem svenskar använder sociala medier, främst Facebook, och 100 procent av de unga i åldrarna 12–25 år tittar någon gång på Youtube.De yngre är mer skeptiska till informationen de får via internet och fler unga har fått utbildning i källkritik.

Förslaget att avskaffa modersmål sågas av egna partiet

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan. Ett utspel som har väckt stor kritik. Till och med inom det egna partiet.

A school where ‘nobody’s judging you’

At the biggest pupil referral unit in the country all children are welcome: the bullied, the excluded, the sick - and those who just turn up unannounced.

”Vivallas elever ska få samma chans till en god utbildning”

”Förändringen är något vi gör för barnens skull, då vill vi ha staten med oss i uppfattningen om att det som är bäst för varje enskild elev faktiskt det som betyder något”, skriver Kenneth Nilsson (S).

Samspelande lärare

När inspirationen kom var en engångsduk på restaurangen det enda som fanns till hands. På den skissade de två lärarna upp ett ämnesövergripande spelprojekt som sträckt sig över ett helt läsår.

Unik satsning på specialpedagogik

I år satsar Hammarö kommun på att utbilda alla lärare i specialpedagogik, för att möta alla elevers behov.

Forskning & Utveckling

Elevers syn på mobiler mer nyanserad än debatten

Elevernas åsikter om mobiltelefoners plats i skolan är långt mycket mer nyanserade än de som hörs i mediedebatten. Det konstaterar Torbjörn Ott som utforskat hur smarta telefoner ses och förstås i klassrummet.  

Ny bok ska hjälpa lärare motverka rasism i förskolan och skolan

Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har. Ändå visar studier att rasism är ett problem på många förskolor och skolor. I en ny bok beskriver Örebroforskarna Emma Arneback och Jan Jämte hur man kan motverka rasism.

"Värna forskningskunnighet, motverka kommersialisering"

Kompetensutveckling för lärare utgör en stor marknad där lärares egna intressen av undervisningsutvecklande forskning sällan tillvaratas. Det skriver föreningen Lärardriven Forskning och Utveckling.

Stöd i forskningen för båda metoderna

Handens rörelse med pennan ger fördelar i inlärningen. Tangentbordet ger andra plus. Även om forskarna är oense om vad som är bäst att börja med finns inget antingen eller.

Läs fler forskningsnyheter
Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Ta del av en konferens med fokus på musikämnet där du får inspiration och ämnesfördjupning: bland talarna finns bland annat musikläraren Rickard Carlsson samt lektor Anna Houmann. Föreläsningarna belyser aktuell forskning i musikpedagogik och ger dig praktiska exempel som du kan använda i din undervisning.

Läs mer & boka plats
Senast publicerat

”Vivallas elever ska få samma chans till en god utbildning”

”Förändringen är något vi gör för barnens skull, då vill vi ha staten med oss i uppfattningen om att det som är bäst för varje enskild elev faktiskt det som betyder något”, skriver Kenneth Nilsson (S).

Förskolans arbete med matematik, teknik och naturvetenskap

Skolinspektionen har granskat hur 22 förskolor arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att en majoritet av förskolorna behöver utveckla arbetet så att det utgår från alla så kallade strävansmål i läroplanen.

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. På en majoritet av förskolorna behöver arbetet utvecklas och integreras i både vardagssituationer och planerade aktiviteter. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor.

Supply teachers: ‘I spend £1,000 a year on materials for my pupils’

New research shows that 94% of staff pay for essential classroom materials. Five teachers describe how the schools funding crisis is leaving them out of pocket.

Lista: De här skolorna har lagts ned

De här skolorna har lagts ner helt eller delvis på grund av låga studieresultat och eller stökig skolmiljö samt elevflykt/vikande elevunderlag.

Klyftan mellan bra och dåliga skolor ökar

Nästan var femte elev som gick ut nian i våras var inte behörig till gymnasiet. Flera skolor med dåliga studieresultat har under de senaste åren lagts ned.

”Vivallas elever ska få samma chans till en god utbildning”

”Förändringen är något vi gör för barnens skull, då vill vi ha staten med oss i uppfattningen om att det som är bäst för varje enskild elev faktiskt det som betyder något”, skriver Kenneth Nilsson (S).

Samma ledighet – olika besked

Fler och längre resor innebär att många skolor får in fler ledighetsansökningar. Men rektorerna har olika syn på när eleverna ska få ledigt. När en rektor säger ja till Thailandsresan, blir det blankt nej från en annan.

Modersmålsundervisning, en privat angelägenhet

Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt, skriver Moderaterna Camilla Brunsberg, Malin Wengholm och Carina Wutzler.

LR: Så blir ni ”lärarnas parti”, Moderaterna

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ger Moderaterna tips för hur de ska kunna träda ut ur den skolpolitiska skuggan och bli ”lärarnas parti”. Bland annat bör partiet anamma Skolkommissionens förslag.

Läs fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Magasin skolporten
Nytt nummer ute 24/10

Nytt nummer ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!