Sveriges Television granskar "snällbetygen"

Samma provresultat ger olika betyg i olika kommuner

Sveriges kommuner använder nationella proven olika, när de sätter betyg på sina elever. Det visar SVT:s granskning av ”snällbetygen”. I vissa kommuner får mellan 40 och 50 procent av eleverna högre betyg än sina provresultat. Orättvist, menar Skolverket

Anna Ekström (S): Lagstifta mot ”snällbetyg”

Nu ska ”snällbetyg” stoppas. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) vill lagstifta om att nationella prov ska vägas in i betyget.

Friskolor ger oftare snällbetyg

Vissa skolor är mer generösa med att låta elevernas betyg avvika från resultaten på nationella prov, visar SVT:s granskning. Friskolor på gymnasiet höjer betygen mer än kommunala, och vissa skolkoncerner har flera av sina skolor på ”snällbetygstoppen”.

Tjejer får fler ”snällbetyg” än killar

Tjejer är inte bara bättre i skolan, och skriver bättre på nationella prov. SVT Nyheters granskning visar att utöver det får tjejer dessutom oftare ännu högre slutbetyg, än sina resultat på nationella proven.

Nyheter

Skolporten.se blir responsiv

Den 24 maj lanserar Skolporten ett nytt, uppdaterat utseende. Webbplatsen blir dessutom responsiv, vilket innebär att innehållet kommer att anpassa sig och fungera bra i mobila enheter som smartphones och surfplattor.

Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända - en väg till integration

David Saleh har sammanställt Sveriges första läromedel i sex och samlevnad för nyanlända. "Om inte skolan berättar för de här barnen om våra lagar och värderingar, var ska de lära sig?"

”Stödet till elever med särskilda behov demoleras”

Vi har länge sökt svar från staden på hur planen för likvärdig och icke-diskriminerande skolgång ser ut för elever med särskilda behov. Nu mobiliserar vi återigen för att låta hela Sverige veta vilken verklighetsfrånvänd och funktionsfientlig politik som bedrivs, skriver Malin Holm, Anna Lytter och Jiang Millington, Föräldranätverket Barn i Behov.

Kritik mot Stockholm: Ny stadsdel – men utan skola

När Stockholm växer får stadens invånare tränga ihop sig. Framväxten av Hagastaden betyder att Vasa Real byggs ut för att ta emot 430 nya elever.

Bästa läraren: Man kan inte tävla i lärarskap

Mellanstadieläraren Joakim Björkman började lärarutbildningen som fyrtioåring – nu är han bäst i Sverige, eller kanske hela världen. I alla fall om Skolvärlden får tro 4A som nominerade honom till Lilla Aktuellts pris ”Min lärare” 2017.

Vi måste få ha skolavslutningarna i kyrkan – men utan nationalsången

Vi måste vårda våra svenska traditioner: Att fira skolavslutningen i kyrkan. Och att inte sjunga nationalsången.

TIMSS och PISA missar mycket i skolans NO

TIMSS för årskurs 4 ligger utanför det som svenska elever ska lära sig i årskurs 1-3. För äldre åldrar stämmer innehållet i såväl TIMSS som PISA bättre med läroplanerna, men testerna missar stora delar av det som eleverna lär sig. Det visar en ny rapport.

Bibliotek 2016

En ny rapport från Kungliga biblioteket visar att många svenska elever saknar bemannade skolbibliotek. (pdf)

Fler nyheter
Forskning & Utveckling

5 missar lärare gör – enligt senaste hjärnforskningen

Att lära är jobbigt. Men med hjärnsmart undervisning blir undervisningen mer effektiv. Annika Nilsson, svensklärare på ett gymnasium i Malmö, berättar om fem vanliga misstag.

Forskning: Skolsegregering påverkar inte elevbetygen

Etnisk skolsegregering har liten påverkan på enskilda elevers betyg, visar en studie av forskare vid Stockholms och Linköpings universitet. I stället är det familjebakgrund och familjens utbildningsnivå som är de tyngsta faktorerna. "Betydelsen av skolsegregering är helt klart överskattad", säger Ryszard Szulkin, en av forskarna bakom studien.

Det har alla framgångsrika lärare gemensamt

Vad utmärker en skicklig lärare bakom lyckade elevresultat? Det vet podcastkollegorna Anna Sterlinger och Philip Hjalmarsson. I över hundra lärarintervjuer ger alla samma svar.

Larm om elevers dåliga skrivförmåga bygger på myter

Drastiska utspel om elevers och studenters undermåliga skrivförmåga vilar inte på vetenskaplig grund. Krisretoriken bygger på myter om att det var bättre förr, men påverkar ändå skolpolitiken. Det visar forskaren Martin Malmström i en ny doktorsavhandling.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Debatt: Alarmerande skolresultat för utrikes födda barn

Andelen skolbarn som kommit till Sverige efter sju års ålder och som får godkända skolresultat har fallit från 70 till 50 procent sedan 1998. Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Ensamkommande flyktingbarn är extra utsatta, skriver Hans Grönqvist och Susan Niknami.

”Åtgärder behövs för att klara livslånga lärandet”

KTH är redo att ta sitt samhälls­ansvar när det gäller detlivslånga lärandet. Men för att detta ska bli en effektiv verklighet krävs – förutom en dialog med näringslivet och politi­kerna  – ett antal åtgärder, skriver rektor Sigbritt Karlsson.

Båstad får lärlingsutbildning

Båstad får en lärlingsutbildning till hösten. Sju elever på industriprogrammet ska dela sin tid mellan skola och praktikplats.

Trots förödande kritik och utan uppföljande besök fick skolan godkänt

Trots att friskolan Kunskapsljuset i Norrköping fick omfattande kritik mot hela verksamheten vid Skolinspektionens besök, så valde inspektionen att senare godkänna skolan, utan att ha varit där och sett att alla brister var åtgärdade.

Rättvisa betyg kräver likvärdiga villkor för lärare

I vilken mån resultaten från de nationella proven återspeglar sig i elevernas kursbetyg skiljer sig åt mellan landets skolor. Även lärarnas villkor och förutsättningar att bedöma proven visar på stora skillnader. Det är därför hög tid att skapa bättre förutsättningar för likvärdighet och god arbetsmiljö när det gäller arbetet med de nationella proven och betygsättningen ute på skolorna, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare.

SFI-rektorn: ”I värsta fall betalar man för två ställen”

Det är många nyanlända som drabbas av den svarta bostadshandeln i Ronneby. På SFI-verksamheten i Ronneby har både rektor och lärare märkt hur problemet påverkar deras elever.

Kritik mot Stockholm: Ny stadsdel – men utan skola

När Stockholm växer får stadens invånare tränga ihop sig. Framväxten av Hagastaden betyder att Vasa Real byggs ut för att ta emot 430 nya elever.

Göteborgs universitet annonserade inte ut lediga tjänster

Runt 90 personer har anställts på Göteborgs universitet trots att anställningarna bröt mot lagen. Till exempel ska tjänster ha tillsats utan att ha varit utannonserade.

Rullstolsburne Sebastian diskriminerades av skolan

I fyra år har obotligt sjuke Sebastian Häregård, 14, legat i strid med sin skola.Nu slår tingsrätten fast att kommunen diskriminerade rullstolsburne Sebastian – och döms att betala honom 30 000 kronor.

Vi måste få ha skolavslutningarna i kyrkan – men utan nationalsången

Vi måste vårda våra svenska traditioner: Att fira skolavslutningen i kyrkan. Och att inte sjunga nationalsången.

Läs fler nyheter
Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare