Chef

Nyheter, forskning, rapporter och lediga jobb för dig som är skolledare eller skolchef

Toppnyheter

Skolverkets nya chef varnar för ”white flight”

”Missnöje, konflikter och utanförskap” kan bli konsekvenser av regeringens förslag att kommuner ska kunna frångå närhetsprincipen i skolplaceringar. Detta enligt ett remissvar från Södertälje kommun – undertecknat av Skolverkets tillträdande generaldirektör Peter Fredriksson.

”Ny lag ställer rektorer inför svåra etiska beslut”

Jag är allvarligt oroad för den roll som skolledare och lärare får med lagändringen om uppehållstillstånd vid studier. Om ungdomar ska få stanna eller utvisas måste även fortsättningsvis vara Migrationsverkets ansvar, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Topp 20: Hetaste chefskompetenserna 2017

Vilka kompetenser ska en bra chef ha? utbildning.se har granskat över 2 000 aktuella jobbannonser för att kartlägga vilka kompetenser och personliga egenskaper som just nu är de mest efterfrågade vid chefsrekryteringar.

Specialpedagogik
Hej chef!

Hej chef!

Vill du få inspiration om hur din verksamhet kan organisera och utveckla förskolan och skolan för att möta barn och elever med funktionsnedsättning? Missa inte Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens "Skolan och barn och elever med funktionsnedsättning" den 5 oktober.

Läs mer
Forskning & Utveckling

Så når forskningen skolans ledare

Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.

Så mycket har trycket ökat

Känslan av att inte leva upp till sina professionella ideal skapar stress och utmattning, visar forskning.

Internationellt: 10 dimensions of holistic leadership

A British school uses 10 qualities of good leadership - and their opposites - as a self-reflection and evaluation tool for school leaders. Use this chart individually, or as a feedback tool with your team, to gauge your strengths and needs for improvement, as a leader.

Internationellt: Empowering principals as designers capable of retooling school

Principals feel a lot of pressure to come up with big solutions for problems in their schools, but small, quick ideas that can be done without money or time might move the ball faster.

Rektorer har olika syn på polisanmälningar

Många polisanmälningar mot barn under 15 år görs av skolor. Anne-Lie Vainiks studie visar att rektorer har mycket olika syn på varför och när skolan ska göra en polisanmälan.

Konferens
Skolans Ledarkonvent 2017

Skolans Ledarkonvent 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan. I år utgår vi från begrepp som likvärdighet och identitet. Hur kan vi organisera skolan för att öka likvärdigheten? Hur kan elevers skolidentitet stärkas? Lyssna till internationella talare från såväl USA som Kanada men även många praktiknära föreläsningar från vår svenska kontext.

Läs mer & boka plats
Nyheter om ledarskap

Ny utbildning för skolledarombud

Skolledarombuden är en viktiga för Lärarförbundet Skolledare. Nu startar vi en ny utbildning för dem.

Rektor kvar som senior rådgivare

Avgående rektor Åsa Bergenheim blir kvar på Karlstads universitet fram till sin pension. Nu i rollen som senior rådgivare.

Johannes Åman: De tuffaste skolorna ska ha de bästa lärarna

Eleven som är missnöjd med sin skola och byter har inget ansvar för klasskamraterna som är kvar. Det har inte heller läraren som söker tjänst på en annan skola med bättre rykte. Men många individers val får effekter. Och ansvaret för att hantera dem är politiskt, skriver Johannes Åman i en ledare.

Fredrik Malmberg blir ny GD för SPSM

Regeringen har beslutat att utse Fredrik Malmberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Topp 20: Hetaste chefskompetenserna 2017

Vilka kompetenser ska en bra chef ha? utbildning.se har granskat över 2 000 aktuella jobbannonser för att kartlägga vilka kompetenser och personliga egenskaper som just nu är de mest efterfrågade vid chefsrekryteringar.

Skolchefen i Arvidsjaur får sparken

Kommunchefen i Arvidsjaur, Ulf Starefeldt, meddelar att nuvarande skolchef Anette Rylén får sparken. Hennes anställning upphör med omedelbar verkan. Beslutet fattas delvis på grund skolgenomlysningen som genomfördes i slutet av mars, som senare gett upphov till den kritiska skrivelse som lämnades in till barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningens ledande tjänsteman.

Ny prorektor först till hösten

Universitetets prorektor Eva Wiberg blir rektor för Göteborgs universitet i början av juli. Hennes efterträdare väljs först efter sommaren, men under tiden hoppar Stacey Ristinmaa Sörensen in som prorektor.

”Ny lag ställer rektorer inför svåra etiska beslut”

Jag är allvarligt oroad för den roll som skolledare och lärare får med lagändringen om uppehållstillstånd vid studier. Om ungdomar ska få stanna eller utvisas måste även fortsättningsvis vara Migrationsverkets ansvar, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Två nya rektorer för skolorna i Sorunda

Omorganisationen inom skolväsendet i Sorunda fortsätter. Från och med höstterminen får lågstadiet en egen rektor, liksom även mellan- och högstadiet.

Hon tar över som utbildningschef efter Peter Fredriksson

Det blir grundskolechefen Monica Sonde som blir utbildningsdirektör efter Peter Fredriksson som blivit generaldirektör för Skolverket.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Nya rapporter
Education Policy Outlook: Sweden

This policy profile on education in Sweden is part of the Education Policy Outlook series, which presents comparative analysis of education policies and reforms across OECD countries. (pdf)

Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och rektorers insatser för fördelning av lärarresurser. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 20 skolhuvudmän och 40 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. Vilka huvudmän och skolor som granskats framgår i bilaga. (pdf)

Med många bäckar att stämma i – hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon. (pdf)

KD-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning 2017 lyfter fram kristdemokratiska väljares åsikter i viktiga skolpolitiska frågor. Det handlar om inställningen till statlig skola, nationell finansiering och vinstuttag i friskolorna. (pdf)

V-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning 2017 lyfter fram Vänsterpartiets väljares åsikter i viktiga skolpolitiska frågor. Det handlar om inställningen till statlig skola, nationell finansiering och vinstuttag i friskolorna.

Läs fler
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Avhandlingar