Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Är Sverige riggat för en bättre skola?

I ljuset av de senaste Pisa-undersökningarna som visar sjunkande resultat i svensk skola är det viktigt att stärka skolans vetenskapliga grund och användningen av forskningsresultat i förskola och skola. Vetenskapsrådet avrapporterar nu kartläggningen inom projektet Skolforsk som underlag för det nyinrättade Skolforskningsinsitutet.

Folkuniversitetet och Karlstads universitet samarbetar i Korta vägen

I februari startar en ny omgång av Korta vägen. Utbildningen syftar till att hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

”Vi lär oss inte saker på idrotten, vi gör saker”

Skolämnet idrott och hälsa ses ibland som ett tillfälle att vara fysisk aktiv och inte som en chans att lära sig något.

Sofia Sohl

Sätt politisk självtilltro på schemat!

Intervju
Det är viktigt att lärare inte bara förmedlar kunskap, utan även ger praktisk övning i att bli en demokratisk medborgare. Det menar Sofia Sohl, som forskat om hur en stimulering av ungdomars politiska självtilltro i skolan kan leda till större politisk jämlikhet.

Internationellt: More colleges offer competency-based degree programs

A new report says 52 colleges offer, or plan to offer, some credits based on learning, not just seat time.

”Kunskapsmätningar missgynnar svaga elever”

Margareta Serder har undersökt hur niondeklassare förstår provfrågorna i naturvetenskap i Pisa. Och hon är kritisk till ständiga mätningar av elevers kunskaper.

”Ge studenterna chans att utvecklas”

Nya språklärarstudenter fick göra ett läsförståelseprov. Men provet visade sig inte säga mycket om hur studenterna skulle prestera under utbildningen, visar en ny licentiatuppsats.

Digital skolutveckling från skandinavisk horisont

Tre nyckeltrender kommer att driva på den digitala utvecklingen under de närmaste två åren: Den ökade användningen av digitala prov, nya perspektiv på lärarrollen samt att elevernas eget skapande (maker-kulturen) är på väg att ges en allt större roll i deras utveckling och lärande. Det skriver Stefan Pålsson i Skolverkets omvärldsblogg.

Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat

Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Kryss i en ruta visar inte vad eleven kan utveckla

Betydelsen av att konstruera uppgifter som svarar mot centrala aspekter av ämnets syn på kunskap är avgörande för formativ bedömning. Att göra uppgifter som synliggör elevens kunskaper är också centralt i detta sammanhang.

 
Annons