Fler forskningsnyheter

Skriv ut

En hisnande färd

En utvecklingsstörning kan fylla livet med personliga assistenter och märklig byråkrati. Helt klart något att basera en humorshow på, menar komikern Eric Löwenthal.

De samarbetar för att motverka mobbning på och utanför nätet

Ett projekt i Partille ska motverka mobbning på och utanför nätet genom att utveckla skolornas värdegrundsarbete.

Participation is everything: young people's voices on participation in school life

Avhandling
Örebro universitet

Hur ser elevers perspektiv på och erfarenheter av delaktighet i skolan ut? Det har Jeanette Åkerström undersökt.

Pedagogsajter i Sverige satsar framåt

Det är allt vanligare att kommuner och andra offentliga aktörer skapar redaktionella webbplatser som visar hur kommunens eller regionens pedagoger arbetar. Pedagog Stockholm, som drivs av Stockholms stad, startade 2010.

UR: Forskar-Grand Prix 2013 – Så lär du dig lätt nya språk

137 000 nya glosor måste vi lära oss när vi lär oss ett nytt språk. Joachim Liedtke, Högskolan Kristianstad, forskar om hur man lättare kan lära sig främmande språk (webb-tv).

Meetings the Other and Oneself: Expreience and Learning in International, Upper Secondary Sojourns

Avhandling
Umeå universitet

Syftet med Åsa Perez-Karlssons avhandling är att undersöka elevers upplevelser av lärande i samband med deras deltagande i ett internationellt gymnasieutbyte.

Skrivbedömning: Om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov

Avhandling
Örebro universitet

Syftet med Eric Borgströms avhandling är att undersöka hur de nationella proven i svenska skapar skrivförmåga och normerar vad som ska räknas som god text i skolans skrivundervisning.

UR: Forskardagar i Stockholm 2013 – Utvecklingen hos dyslektiker

Barn med dyslexi upplever skolan som ett hot. De är väldigt beroende av omvärldens omsorg, men får inte tillräckligt stöd i skolan. Det menar Anna Fouganthine, fil dr i specialpedagogik, som föreläser om sin forskning (webb-tv).

Lärare behöver hjälp att inkludera

Specialpedagoger gör skoldagen lättare för elever med autism.

UR: Idrottslärarens drömmar och dilemman – Lika villkor

Inkluderas alla elever i undervisningen i idrott och hälsa och deltar alla på lika villkor? Så kan lärare kan arbeta för att alla elever ska ha samma möjligheter att delta, oavsett könstillhörighet, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättningar (webb-tv).

 
Annons