Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Non-suicidal self-injury in Swedish adolescents. Prevalence, characteristics, functions and associations with childhood adversities

Avhandling
Linköpings universitet

Självskadebeteende, att avsiktligt skära, bränna eller slå sig själv, är potentiellt skadliga beteenden. I en enkät bland 3 097 ungdomar i gymnasieskolans årskurs 1, uppgav 35,6 procent att de hade ägnat sig åt någon typ av självskadebeteende under det senaste året.

Medvetna val styr inte alltid valet av läromedel

Det är i första hand textens innehåll som styr lärarnas val av läromedel, inte hur enkla de är att läsa eller vad de kostar. Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet.

sheila_zimic_liten

”Internetgenerationen” stressade av it

Intervju
Många skolungdomar upplever en stress av de krav som ställs på dem att använda it. Det visar Sheila Zimics forskning.
Joakim Åkesson

Komplex arbetsmarknad för idrottsvetare

Intervju
Hur ser arbetsmarknaden ut för nyutexaminerade idrottsvetare och hur förhåller den sig till utbildningen och forskningen på området? Det har Joakim Wirén Åkesson undersökt.

Internationellt: How teachers can motivate students of any age

How can teachers promote the intrinsic benefits of learning in school systems that depend on grades as a way to measure progress?

Pojkar kan visst skriva!

Pojkar kan visst skriva! Så heter forskaren Katharina Anderssons avhandling där hon studerar vad eleverna faktiskt kan, i stället för att leta efter brister.

Ali Abdelzadeh_liten

Rättvisa lärare viktigt för elevers tro på demokrati

Intervju
Ali Abdelzadehs forskning visar att upplevelsen av en orättvis lärare underminerar förtroendet för det demokratiska systemets institutioner.

Internationellt: Making cooperative learning powerful

”For many teachers who’ve tried it, cooperative learning is a noisy mess rather than a stairway to heaven,” writes director of the Center for Research and Reform in Education at Johns Hopkins University Robert Slavin.

Internationellt: Learnings from Singapore: test performance is not the only goal

In this dialogue two educators discuss how mobile learning supports inquiry pedagogy, and how test scores are not necessarily a reflection of everything a student has learned.

Internationellt: Empathy, creativity and teamwork – the future of Irish education?

Educators in Ireland gathered for the recent Changemaker global school network event – focused on furthering the teaching of empathy, creativity, teamwork and leadership in schools.

 
Annons