Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

Umeå universitet

I debatten om skola hörs det ofta att elever ska lära sig att tänka kritiskt. Det syns i styrdokumenten, pratas om i lärarrummet och inte minst uppmanas elever att tänka kritiskt. Frågan är vad det innebär att vara kritisk i historieklassrummet. I en ny avhandling av Sergej Ivanov, Umeå universitet, beskrivs hur kritiska perspektiv gestaltar […]

När barnen får makten

Fritidspedagogik

För att bli demokrat behöver man tränas på att vara i en aktiv demokrati, tycker fritidslärare Jesper Nilsson i Malmö. Därför har han dragit igång regelbundna stormöten i aulan, som leds av barnen själva.

Dags för en ny syn

Fritidspedagogik

Tiden är mogen för en ny barnsyn, tycker barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. I sin senaste bok presenterar han en möjlig omstart som knyter an till kärnan i den just nu särskilt aktuella barnkonventionen.

Internationellt: How to ensure students are actively engaged and not just compliant

Mindshift

When teachers employ three characteristics of engagement in lessons students are much more likely to retain their learning.

Miljön i fokus

Förskolan

I antologin Pedagog­isk miljö i tanke och handling har Linda Linder, förskollärare och ateljerista, samlat texter som fokuserar på den pedagogiska miljön i förskolan, skriver förskolläraren Helena Lückner i en recension.  

10 röster om att inkludera

Förskolan Specialpedagogik

Kapitlen är skrivna av olika författare, med erfarenheter inom olika specialpedagogiska områden, och handlar bland annat om samarbetslärande, förskolan som inkluderande arena, föräldrars anmälningar till skolinspektionen, mobbning och funktionsnedsättning, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog, i sin recension av boken Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken.

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

Utbildningsradion

Michael Lundgren, psykolog, beskriver här hur lärare och elever kan använda muntligt berättande för att bland annat utveckla språkliga färdigheter. (webb-tv)

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Normkritiska verktyg

Utbildningsradion

Karin Salmson utbildar i normkritik och ger exempel på hur man kan jobba normkreativt i förskolan och skolan. (webb-tv)

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Nyanländas lärande i matematik

Utbildningsradion

Saman Abdoka, lärare i matematik, har lång erfarenhet av att kartlägga elevernas förkunskaper i matematik och delar här med sig av olika metoder och handfasta tips. (webb-tv)

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Kritiskt tänkande i skolan

Utbildningsradion

Fredrik Söderquist, högskoleadjunkt i svenska och retorik, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen i Sverige, och Jack Werner, journalist och debattör, berättar hur skolan kan fördjupa innebörden av kritiskt tänkande och göra det till en metod snarare än en abstraktion. (webb-tv)

 
Annons