Fler forskningsnyheter

Skriv ut

UR: Kemi nästa – Fläckar

Theo undrar hur man får bort en fläck choklad från skjortan. Vilka knep finns för att lösa upp fläckar? Och varför går inte alla fläckar bort med vatten (webb-tv)?

Motverka främlingsfientlighet i skolan

Nu finns ny information om hur vi alla tillsammans kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet i skolan. Här har Skolverket bland annat samlat ett urval av forskning, tips på förebyggande arbete och hur man kan arbeta för att stärka skolans värdegrund.

Språkverkstaden ger snabbfil in i skolan

Koll på eleverna, påhittighet och flexibelt schema. Med det lyckas Ekbackens skola rusta sina nyanlända för framtiden. Var den än utspelar sig.  

Höga förväntningar får skolan att lyfta

Från dåliga resultat till bra, från elevflykt till kö. På tre år har St Olofsskolan i Sundsvall vänt en nedåtgående trend. I framgångsreceptet ingår höga förväntningar, tidiga insatser och forskande.  

UR: Skolministeriet – Grästorp och kuben

Samtidigt som eleverna på Centralskolan i Grästorp i Västergötland jobbade med ett projekt om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet inträffade något som fick orden om medmänsklighet och civilkurage att prövas i verkligheten (webb-radio).

Nyanlända elever är hela skolans ansvar

Samarbete mellan lärarna. Det är nyckeln till en fungerande skolgång för nyanlända elever. Och det är skolledarens uppgift att göra det möjligt.  

Kulturtolken blir familjernas språkrör

Vad är ett galonställ? När ska vi hämta? Lämna? Frågorna är många och enkla – men ändå svåra att svara på när personal och föräldrar inte talar samma språk. I Katrineholm har man löst problemet med hjälp av kulturtolkar.  

UR: Internationella brottsofferdagen 2015 – Traumamedveten omsorg

Specialpedagogik

För att arbeta med traumatiserade barn behöver man kunna förklara exakt hur hjärnan fungerar för att skapa trygghet. Om detta berättar Camilla Küster, kurator på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer (webb-tv)

Alla barn har rätt att komma till tals

Specialpedagogik

Unga Direkt är en arbetsmetod som Barnombudsmannen använder för att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor och som bygger på en norsk modell. Tanken med metoden är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån det kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Trendigt att vända på steken

Det flippade klassrummet har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Men vad är det och hur gör man? Och, inte minst viktigt, gör det att eleverna lär sig mer?

 
Annons