Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Lika – IT-tempen för skolan

Stefan Pålsson, Skolverket, skriver om det uppdrag SKL fick ett par månader tidigare av regeringen för att ge stöd åt kommunernas arbete med att digitalisera den svenska skolan. Den ena delen av uppdraget går ut på att skapa och leda ett nationellt forum för skolans digitalisering.

Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention

Avhandling
Umeå universitet
Unga kvinnor som har problem med utmattningssymtom och stress upplever ofta orimliga krav på utseende, hälsa och prestationer. Men problemen kan minskas med hjälp av stresshanteringskurser i grupp särskilt inriktade på unga tjejer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Transcending dichotomies. The many faces of youth dissatisfaction in democracy

Avhandling
Örebro universitet

Ungdomar som upplever att de blir rättvist behandlade av sina lärare får ett högre förtroende för de politiska institutionerna. Det är inte innehållet i undervisningen utan relationen mellan lärare och elever som är avgörande. Det har Ali Abdelzadeh undersökt i sin avhandling.

Lärarens väg genom klassrummet – lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet

Avhandling

Både gemensamma genomgångar i helklass och enskilt lärarstöd vid skolbänken är viktiga förutsättningar för elevers lärande i klassrummet. Medan läraren rör sig mellan bänkarna uppstår tillfällen att ställa frågor, samtidigt som det också finns utrymme för eleverna att hjälpa varandra. Men även det individuella lärarstödet är beroende av de sociala sammanhang som skapas i undervisningen. Det menar Marie Tanner, forskare i pedagogiskt arbete.

Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities

Avhandling
Högskolan i Jönköping

Anna Karin Axelssons studie fokuserar på barn med betydande funktionshinder och deras delaktighet i familjeaktiviteter.

Utlysning i höst om barns och ungdomars psykiska hälsa

År 2011 gjorde Formas, Forte (då FAS), Vetenskapsrådet och VINNOVA en gemensam utlysning om barns och ungdomars psykiska hälsa som omfattade totalt 50 miljoner kronor per år under 6 år. Inom ramen för detta forskningsprogram utlyser forskningsfinansiärerna i höst ytterligare 39 miljoner kronor för projektbidrag under åren 2015–2017.

Att skolpersonalen är förberedd kan rädda liv

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt och varje eventuell händelse har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Att skolpersonal är mentalt förberedd kan rädda liv. Skolverket har ett nytt stödmaterial om väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om något händer.

Öppna kurser och läromedel skapas gemensamt

EDOOC är ett initiativ för pedagogers öppna och kollaborativa lärande på nätet som startades nyligen av Micke Kring, IT-pedagog på Årstaskolan i Stockholm. Tanken är att skapa rum för kurser som utvecklas och drivs av pedagoger och att bidra till fortsatt diskussion och nätverkande.

Nominera huvudmän till utmärkelsen Guldtrappan

Fram till den 1 oktober kan du nominera huvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. Det handlar om huvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan och digitala lärresurser. Det handlar också om gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande och nätbaserat samarbete.

Nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

I höst kan skolelever över hela landet hjälpa forskare att förstå hur träden vet att det är höst. Främst handlar det om ljusets inverkan, och eleverna kommer att undersöka hur gatlyktor påverkar höstlöven hos olika trädslag. Försöket är en uppföljning av ett mycket lyckat försök 2013, då 10 000 elever samlade in en enastående mängd […]

 
Annons