Fler forskningsnyheter

Skriv ut
Henrik Nilsson

Stora skillnader mellan mångkulturella skolor

Intervju
I sin studie av en kommunal mångkulturell skola och en muslimsk friskola konstaterar Henrik Nilsson att den kommunala skolans mångkulturella identitet har hamnat i bakgrunden. På den muslimska friskolan däremot anser man att den mångkulturella identiteten är en förutsättning för att tillägna sig kunskap och ta sig in i samhället.

”Släpp barnen fria framför skärmen”

Barnens internetvanor sätts ofta i samband med problem som spelberoende, isolering och mobbning på sociala medier. Lyft också fram fördelarna med internet i stället för att bara fokusera på riskerna, säger Jan Gulliksen, KTH-professor som ifrågasätter vuxenvärldens begränsningar av barnens skärmtid.

Visar NO-klassrummet som kommunikativ arena

I de naturvetenskapliga ämnena ställs höga kommunikativa krav på både lärare och elever. Det faktum att naturvetenskapen har ett eget språk präglar undervisningen och gör kommunikationen speciell. Detta resulterar i en särskild dynamik, visar Miranda Rockséns avhandling.

Elza Dunkels i polemik med barnläkare om internet och barn

I en debattserie som aktualiserat barns användning av internet och tid framför en skärm, går Elza Dunkels i polemik med barnläkaren Hugo Lagercrantz.

Fem steg för mer lyckad vetenskapskommunikation

Ska vetenskapen kunna leda samhället genom förändringar och skapa underlag för beslutsfattande och statlig politik måste forskningskommunikationen förbättras och utvecklas. Men lösningen är inte att skrika högre, skriver Robert Watt, kommunikationschef på Stockholm Environment Institute.

Survey: Wearables Could Find Their Place on Campus

Survey finds most young college students are open to using wearable technology devices as learning aids.

Internationellt: Sexual abuse education may help kids report offenders, research shows

Study found being taught about sex abuse in primary school more than trebled number of children who told adults they had been abused.

Niclas Larson

Framtidsplaner styr val av gymnasieprogram

Intervju
Det finns en mytbild kring matematik som ett skräckämne. Men matematiken har inte så stor betydelse för elevers val till gymnasiet, visar Niclas Larsons forskning.

De förser politiker med fakta

Många politiker har inte en vetenskaplig eller teknisk bakgrund. Ändå ligger just dessa områden till grund för utformningen av många policyer och viktiga beslut. I Storbritannien finns därför Parliamentary Office of Science and Technology som ska tillhandahålla fakta om den senaste vetenskapliga utvecklingen.

Internationellt: How should schools prepare for digital transformations?

Technology leaders often take the reins on the path to digital transformation, writes John Connolly, chief technology officer for Consolidated High School District 230 in Orland Park, Ill.

 
Annons