Fler forskningsnyheter

Skriv ut

SR Forskarliv: Elza Dunkels om barn och internet

Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, har i mer än 15 år studerat barns och ungas vanor på internet. I Forskarliv berättar hon att hon tycker att den alarmistiska bild som målas upp av nätmobbning och pedofiler på nätet behöver nyanseras och att föräldrars oro ibland kan ställa till det.

Slutsatser om ökande skillnader mellan skolor

Skolverkets analyser visar på kraftigt ökande skillnader i kunskapsresultat mellan skolor, och även en ökad uppdelning av elever mellan skolor utifrån elevernas familjebakgrund.

Användning av datorer utmanar skrivandet

Skiftet från penna och papper till dator och skärm betyder mer för elevernas skolskrivande än bara ett byte av verktyg. Marie Nordmark visar i sin forskning hur komplext digitalt skrivande är – som en ny skrivprocess.

Programmering, Open Minds och Blockholm

På seminariet ”Framtidens lärande” gavs flera konkreta exempel på hur barn och unga kan lära sig att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den digitala utvecklingen är en stark kraft som bidrar till att forma dagens och morgondagens samhälle. Det skriver Stefan Pålsson, Skolverket.

Ways of knowing in ways of moving. A study of the meaning of capability to move

Avhandling
Stockholms universitet

I sin studie har Gunn Nyberg undersökt vad rörelseförmåga kan innebära, samt identifierat, specificerat och beskrivit rörelseförmåga i termer av vad ”man kan” när man kan röra sig på olika sätt.

Lässtund på plattan

Det finns inte mycket i förskolans värld som slår att sitta tillsammans och läsa en riktigt bra bok. Precis som med vanliga böcker finns det två huvudsakliga sätt att få tag i digitala barnböcker: att köpa dem eller låna på biblioteket, skriver Eva-Mari Kallin, förskollärare och digitalista i Nacka utanför Stockholm.

”Man måste träna för att bli bra”

Ylva Andersson är specialpedagog och dramapedagog. Och väldigt bra på att leka. ”Jag skulle kunna få igång en lek med nästan vad som helst runt det här bordet”, säger hon.

UR: Liv med autism. Två själar – samma patos

Det är av största vikt att barn med någon grad av autism tidigt erbjuds anpassade skolformer och individuellt stöd. Pedagogerna Ann-Charlotte Lindström och Margareta Lundkvist brinner för arbetet med de allra yngsta barnen (webb-tv).

”Det behövs att någon visar oss en ny stig”

Även om det kan kännas litet motigt för den enskilda individen att bryta sig loss från strömmen, är det nödvändigt att det finns männis­kor som vågar trampa upp nya ­stigar. Det menar ekonomiprofessorn Micael Dahlén.

Gunilla Lindqvist_liten

Olika syn på särskilt stöd kan bli kontraproduktivt

Intervju
Hur ser olika yrkesgrupper i skolan på arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Det har forskaren Gunilla Lindqvist har undersökt i sin avhandling.
 
Annons