Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Nya insikter om autism

Forskare har följt utvecklingen på två skolor som utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.

Gener styr barnets första ord

Det finns ett direkt samband mellan antalet ord vid 15-18 månaders ålder och variationen av en viss gen. Fyndet ger nya insikter i hur vi människor erövrar det talade språket.

Lättare att läsa med ljud

Barn med hörselskador lär sig lättare att läsa när lästräningen kombineras med ljud. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Are they ready for this? Experiences on implementing educational behavior-analytic interventions in Norwegian kindergartens

Avhandling
Karlstads universitet

Trine Arnesen har undersökt erfarenheter kopplade till genomförandet av beteendeanalytiska interventioner (ABA) för barn med autism i norska förskolor.

Ny bok om entreprenöriellt lärande ute

Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg är författare även till den andra boken om Entreprenöriellt lärande. Boken går närmare in på praktik och teori.

Mooc-premiären: ”Det blir en hög intensitet i kursen direkt”

Intresset var stort när startskottet gick för Karolinska Institutets två första Moocs (massive open online courses) den 9 september. Totalt var över 50 000 deltagare anmälda till de båda kurserna.

Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

Avhandling
Stockholms universitet

Anna Åkerfeldt har undersökt hur digitala resurser formar och skapar villkor för lärande samt vilka resurser som eleverna erbjuds under lärprocessen och hur dessa i sin tur formar deras möjligheter att representera sina kunskap.

Lärarläst: Skolan som inte finns – men som alla älskar

Ge Kulturskolan ett nationellt uppdrag! Den korta kärnfulla meningen är vad boken Skolan som inte finns – men som alla älskar! handlar om. Författaren Katarina Fast Erh­lén sätter fingret på Kulturskolans komplexa roll i samhället och de olika förutsättningarna som finns för verksamheten.

UR: Språket bär kunskapen – Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan.

Internationellt: The best language for math

English speaking children have a harder time learning arithmetic and counting skills, compared with Chinese, Japanese, Korean and Turkish speakers, because of a greater variety of unique number names, according to a recent study.

 
Annons