Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Bidragsbeslut i humaniora och samhällsvetenskap 2014

Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1 108 inkomna ansökningar har 94 projekt beviljats bidrag.

Ett intensivt dygn av spelbaserat lärande

Under Eduplay Challenge på Umeå universitet djupdök lärare och kreatörer ner i uppgiften att utveckla innovativa och lärorika spel som kan användas i undervisning.

Internationellt: Kontrollert lek gir mindre kreative barn

Når voksne bestemmer hvordan barn skal leke, mister de evnen til å utvikle seg sosialt og kreativt, ifølge dansk lekeforsker.

Skolutveckling i digital riktning på Irland

I likhet med övriga EU arbetar Irland med att utveckla och förändra samhälle och ekonomi i digital riktning inom ramarna för Digital agenda för Europa. Här har skolan och resten av utbildningssektorn en stor och viktig plats.

Internationellt: Response to Intervention and Instruction in the K-5 Synchronous Online Classroom

Online schools can offer response-to-intervention programs through universal screening, tiered interventions and authentic, differentiated tasks, Jeanne McCarthy, principal of a Pennsylvania school writes in this commentary.

Internationellt: Today’s 5 biggest ed-tech conversations

The rise of Google and the staying power of the iPad are just two of the biggest education-technology conversations occurring today, according to observations from the Fall CUE 2014 Conference.

Internationellt: What makes a good Common Core math question?

Educators at a mathematics teachers’ conference in New Jersey shared tips for teaching Common Core State Standards in math. Some speakers said questions should include ambiguity that sparks creative problem-solving.

Internationellt: Teacher hiring should be more scientific

Teacher applicants’ flexibility and interpersonal skills may translate to higher retention, according to a review of hiring practices at Spokane Public Schools in Washington. Researchers say the findings could offer hiring best practices to districts elsewhere.

Internationellt: New Play Method Helps Social Skills In Children With Autism

Participation in integrated playgroups was associated with substantially greater improvements in social interaction among children with autism compared with adult-directed activities, according to a recent study.

Göteborgs universitet tar fram strategi för att öka antalet lärarstudenter

Stora pensionsavgångar gör att bristen på behöriga lärare förvärras. Enligt SKL måste över 100 000 lärare och förskollärare rekryteras fram till 2023. Göteborgs universitet tar nu fram en strategi för att attrahera nya lärarstudenter.

 
Annons