Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Omvälvande lära nytt språk som vuxen

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att språkinlärning i vuxen ålder kräver stora arbetsinsatser och har konsekvenser för det egna jaget.

Internationellt: Fast food could make children perform worse in school

New study shows that kids who eat the most fast food have lower test scores in science, math and reading.

UR Samtiden – Skolforum 2014 – Läsförståelse i praktiken

Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden så kommer resten av sig självt. Men det stämmer inte, menar läraren Malin Hugander. 

Internationellt: Which early childhood experiences shape adult life?

Nature and nurture both matter, and having love and support from parents early on makes make academic and social success as an adult more likely, a study finds. But a child’s temperament matters too.

Inte bara daglig verksamhet efter särskolan

Vad händer med ungdomarna som går ut gymnasiesärskolan? Högskolan i Halmstad har kartlagt drygt tolv tusen före detta särskoleelever och slår hål på myten om att de flesta hamnar i daglig verksamhet.– Studien visar att mindre än hälften finns inom daglig verksamhet och att en dryg femtedel har arbete, berättar Jessica Arvidsson, doktorand i handikappvetenskap […]

Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen

”För mig handlar hållbar utveckling om globala etiska frågeställningar som innefattar både människans relationer till naturen och relationer människor emellan där olika uppfattningar om värden och ansvar ställs mot varandra. Det är också ett politiskt begrepp i den meningen att det är värdeladdat och inbegriper oliktänkande och motsättningar, skilda intressen och prioriteringar.” Det säger forskaren […]

UR: Lärarrummet – Minnesträning för hjärnskadade

Pia Roxell är lärare på Skarpnäcks folkhögskola utanför Stockholm och håller i Minneskursen, en utbildning för unga vuxna som drabbats av en hjärnskada genom sjukdom eller olyckshändelse. 

Lärares samtal gynnar matten

Elever med svårigheter i matematik gynnas av att få problemet belyst från olika håll. Detta kan ske genom kollegialt lärande, visar en studie vid Stockholms universitet.  

Internationellt: What believing in the possibilities can do for learning and teaching

Connecting with people through sincere positive beliefs can influence the brain and open it up for learning possibilities.

Internationellt: Alternative to school suspension explored through restorative justice

One by one, in a room just off the gym floor at Edna Brewer Middle School in Oakland, Calif., seventh graders go on the interview hot seat. Kyle McClerkins grills them on aspects of adolescent life: “What is the biggest challenge for middle school girls?” he asks. “What has changed about you from sixth grade […]

 
Annons