Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Klurig kub letar sig in i klassrummen

Svenska Dagbladet

Rubiks kub kom 1974 och blev en hit. Nu är den logiska leksaken tillbaka i skolkorridorerna. Syskonen Gabriel, Sebastian och Lukas har hakat på trenden.

Svårt att hitta hem för fritids och förskola

Skolledaren

Förskola och fritidshem är integrerade med skolan – i princip. Men i tolkningen av sina uppdrag hittar man inte riktigt hem när man ska utvärdera den egna verksamheten, visar Karin Lagers doktorsavhandling.

Internationellt: A powerful conversation on schools, poverty, and race

gatesnotes.com

My thought-provoking discussion with a Teacher of the Year.

En bra grund för att diskutera språk

Alfa

Till alla utvecklingsintresserade språklärare rekommenderar jag boken Tredjespråksinlärning. Det här är en bok att läsa och diskutera med kollegor, men som också kan lyfta elever och din språkundervisning. Varför inte ha den som utgångspunkt för att fundera över den egna praktiska tillämpningen av det som författarna för fram? skriver Anna Lundgren, legitimerad gymnasielärare.

Vad står det egentligen?

Alfa

I sin avhandling har Maritha Johansson jämfört svenska och franska gymnasieelevers reception av en skönlitterär text. Syftet med forskningen har varit att ta reda på hur olika undervisningstraditioner formar olika typer av litteraturläsare.

”Flera språk stärker demokratin”

Alfa

Hur kan vi genom de centrala didaktiska elementen lärande, undervisning och bedömning ge elever möjligheter att utveckla den språkliga kompetens som krävs för att stärka just de identitets- och demokratistödjande funktionerna som de olika språken har för individen? Många lärare ställer sig frågor kring detta och söker svar, skriver professor Camilla Bardel.

Hitta glöden med förnuft och känsla

Alfa

Samhällskunskap har blivit ett vetenskapligt, akademiserat ämne. Medborgarkompetensen är starkt nedtonad. ”Det är ett stort misslyckande om eleverna står passiva vid sidan om och tittar på samhället”, anser forskaren Johan Sandahl.

I biblioteket lyser stjärnorna – elever formger för framtiden

Alfa

Visionen om att läsa biblioteksböcker i en bubbelpool kanske inte förverkligas. Att det inte blir precis som man önskar och att en demokratisk process tar tid är lärdomar för Lindängeskolans sjuor.

Våga vädra olika åsikter

Alfa

Att diskutera kontroversiella frågor gör att eleverna bättre förstår både samhället och det egna jaget. Men det är för lågt prioriterat bland svenska samhällskunskapslärare, enligt professor Carsten Ljunggren.

Internationellt: Både mobberen og offeret sliter med å takle livet

Forskning.no

Forsker mener foreldre og lærere må lære barna teknikker for å løse problemer.

 
Annons