Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Läsa och höra går hand i hand

Barn som har svårt att förstå vad de läser har ofta problem också med hörförståelsen. Det visar logopeden Maria Levlin i en avhandling vid Umeå universitet.

Extra anpassningar – va då, då?

Lärare är numera skyldiga att göra extra anpassningar för eleverna. Innebär detta egentligen något nytt? Jodå, de nya reglerna går inte att avfärda som gammal skåpmat.

Hellre pragmatisk än gnällig

Det är bättre att anpassa sig än att fokusera på det som inte fungerar. Sådan var Björn Häll Kellermans inställning i skolan, där han var ensam om att ha en rörelsenedsättning. I dag är han biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm.

Hälften av alla barn med stora rörelsenedsättningar deltar inte i skolidrotten

För barn med stora rörelsenedsättningar är det ytterst viktigt att ta tillvara på alla tillfällen till fysisk aktivitet, men en avhandling från Lunds universitet visar att nästan hälften av dessa barn inte deltar i skolidrotten. Barn med intellektuella funktionsnedsättningar får också färre fysioterapeutiska insatser än barn med rörelsenedsättningar.

Hallå där Martin Harling…

…vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet. Du är en av över 700 medverkande på den stora nordiska konferensen NERA 2015 på Pedagogen som genomförs 4-6 mars under temat Marketisation and Differentiation in Education.

Entreprenöriell pedagogik – Om hur man stimulerar och utvecklar entreprenörskap

Entreprenörskap är inte ett skolämne som matematik eller historia. Det handlar i stället om metoder och principer för lärande som leder till att den studerandes entreprenöriella sidor stimuleras. På Lomsjö Akademiens hemsida hittar du material om hur du kan lägga upp din undervisning så att elevernas entreprenöriella kompetenser utvecklas.

UR: En bok, en författare – Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Alexandru Panican är redaktör för boken ”Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv”. Det finns fortfarande ett stort politiskt intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och då i synnerhet lärlingsutbildningarna. I antologin medverkar olika forskare med intresse för yrkesutbildning och de utgår från sina olika ämnesperspektiv. Intervjuare: Anita Kratz.

Högläsning ger självförtroende

Högläsning i gymnasiet? Eleverna blev häpna när de först fick frågan. Nu fungerar metoden för att täppa igen språkliga luckor och öppna dörrar till omvärlden.

En resenär med språk i bagaget

Författaren Torgny Karnstedt har ägnat halva sitt liv åt läsfrämjande arbete och träffat hundratusentals elever runt om i landet. Inte minst yrkeselever. ”Det är den gruppen som har längst väg till bokhyllan”, säger han.

Satsar på läsforskning

I tre separata forskningsprojekt kommer doktorander från Luleå tekniska universitet att undersöka hur läsning och språk är kopplat till gymnasieskolan.

 
Annons