Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Lärarens mimik avgörande för arbetsro och högt matteresultat

NCM/Nämnaren

Lärarens mimik, gester och tonfall kan vara avgörande för arbetsro – och höga matteresultat. Det är lärare som tar ansvar för sin relation med eleverna, säger Ann-Louise Ljungblad som skrivit en avhandling om vikten av respektfulla lärar-elev-relationer.

Comparing paper-pencil and computer test scores: 7 key research studies

NCM/Nämnaren

News that millions of students who took exams on computers tended to score worse than those who took the tests on paper raises an important question.

Sociala medier – en plats för lärares kompetensutveckling?

Högskolan väst

Forskare på Högskolan Väst studerar digitaliseringen i skolan och dess påverkan på lärandet. Ett av forskningsintressena handlar om sociala medier och lärares kompetensutveckling.

Segregationen minskar visar ny studie

Stockholms universitet

Segregationen mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda har inte ökat utan snarare minskat en aning de senaste decennierna. Det visar ny forskning från Stockholms universitet, skriver Dagens Nyheter.

Digitaliseringen och barns utveckling i förskolan

Skolverket

Strax före nyår avslutades ett danskt kvalitativt forskningsprojekt om digitalisering i förskolan. Forskarna slår fast att den digitala utvecklingen är positiv, men det finns också problem som behöver hanteras.

Internationellt: 92 percent of students prefer physical books

digitaltrends.com

About 92% of students prefer physical books over digital books for ”serious reading,” according to a study by Naomi Baron, a linguistics professor at American University.

Internationellt: Poor teen literacy levels linked to high screen time

smh.com.au

Year 7 and year 9 literacy results might improve if students in those years actually read more – all surveys show reading falls away in late primary school.

Internationellt: OK, Google, Where did I put my thinking cmp?

npr.org

Instant access to information via Google may not support critical-thinking skills, some research and anecdotal feedback from educators and students shows. Terry Heick, a former English teacher and founder of TeachThought, suggests designing questions that are Google-proof.

From Entrepreneurship to Entrepreneurial Education in Lower Secondary School: Pedagogising by Means of the Pedagogic Device

Journal of Education and Training

Monika Diehl vid Umeå universitet skriver i tidskriften Journal of Education and Training att begreppet entreprenöriellt lärande uppfattas olika av olika lärare och skolor.

De ser hela världen genom en papplåda

Skolvärlden

Med en app och en papplåda fick eleverna testa att resa till platser världen runt – utan att lämna klassrummet. Lärare Patrik Tornberg berättar hur metoden kan användas i undervisningen.

 
Annons