Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Internationellt: A teenage guide to stress

Blame My Brain author Nicola Morgan’s top tips on how to stop the pressure of a new school year getting to you.

Insegel till dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker

Avhandling
Universitetet i Nordland

Anette Jahnke har studerat hur den svenska skolans matematikbildning bildas.
– Min undersökning fokuserar på den praktiska kunskap som bildas när du är verksam i ett arbete. Denna kunskap kan inte tillägnas genom utbildning, och delar av den är ”tyst”, oformulerad, säger Anette Jahnke.

Läroböcker i historia svåra att förstå för andraspråksläsare

Ett abstrakt och ämnesspecifikt språkbruk i gymnasieskolans läroböcker i historia bidrar till att texterna kan vara svåra att förstå, i synnerhet för flerspråkiga elever som läser och lär på sitt andraspråk. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som handlar om möten mellan andraspråksläsare och lärobokstexter i historia för gymnasieskolan.

Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet

Instruktionerna till gymnasieelevers projektarbeten anger att arbetsprocessen och innehållet är lika viktiga. Detta tvingar eleverna att fundera kring vilka risker de val de gör kan medföra för betygsbedömningen av arbetet. Att minimera riskerna blir därför ofta mer centralt än att visa kreativitet och prestera något nytt och spännande. Detta framgår av en ny avhandling från […]

Lerum utvecklar rektorers ledarskap med hjälp av GU-forskare

Lerums kommun satsar under en treårsperiod på forskarhjälp från Göteborgs universitet för att driva det egna förbättringsarbetet. Kartläggning av kommunens lokala skolorganisationer är det första steget.

Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Det enda som säkert hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter är att öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt. ”Alla barn med dyslexi borde få den här träningen, men av erfarenhet vet jag att alla inte får det”, säger Ulrika Wolff, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av forskarna […]

Hörande norm – en utmaning för tekniska hjälpmedel

Många döva barn får cochleaimplantat. Ofta får barnen inte själva bestämma när implantatet ska vara påslaget. Det tycker barnen är jobbigt. Artikel på sid 4-5.

Internationellt: Elever savner nærhed fra lærere

Der er brug for et opgør med gymnasielærerrollen, viser ny ph.d.

Internationellt: 10 resources for teaching music

Classical pianist James Rhodes argues that music education in this country has been ‘decimated’. Want to encourage music learning in your school? Here are 10 useful resources.

Internationellt: To foster productivity and creativity in class, ditch the desks!

Second-grade teacher Erin Klein wanted a classroom where students could move around freely, sit comfortably, and work together. So she got rid of her desks.

 
Annons