Fler forskningsnyheter

Skriv ut

Roboten som ska jobba som extralärare

Dagens Nyheter

I början av nästa år ska två skolor i Stockholm ha en robot som extraresurs. ”Det är ett utforskande projekt där målet är att vi ska lära oss mer, säger Preben Wik, en av KTH-forskarna bakom roboten.

Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics

Avhandling
Karlstads universitet

Maria Fahlgrens forskning handlar om implementering av teknik i matematikundervisningen i gymnasiet. Fokus ligger på lärarens roll när teknik införs i syfte att stödja lärande och undervisning.

Lyckat musikprojekt i Umeå där alla får vara med

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogik

Ett lyckat projekt i Umeå har bidragit till att barn som tidigare inte ville säga sitt namn i grupp plötsligt vågar. Det har också fört med sig besök av kronprinsessparet och en stor konsert på Norrlandsoperan med symfoniorkester.

Internationellt: One of San Francisco’s toughest schools transformed by the power of meditation

The Guardian

A pioneering programme has reduced stress and improved grades at Visitacion Valley middle school – with lessons other schools can learn from.

Internationellt: Will video kill the lecturing star?

The Guardian

No. But ‘flipping’ your classroom gives students the chance to apply ideas rather than simply absorbing them.

Internationellt: Using creativity to boost young children’s mathematical thinking

Mindshift

By approaching math as a creative endeavor in young children, parents and educators can cultivate some of the skills that are valued in advanced mathematics.

Lyckat projekt för ökade skolresultat i Grästorp

Lidköpingsnytt.nu

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärdvärden ökar, närvaron i skolan ökar och en bättre arbetsro skapas när skola och socialtjänst tillsammans har tillsatt resurser för insatser i skolan och utökat elevhälsan. Det visar sig att tillgängligheten till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld […]

Fixade guld i matte efter fem timmar

NCM/Nämnaren

Efter fem timmars hjärngymnastik stod det klart vem som vunnit årets matte-SM, även kallad Skolornas matematiktävling, som avgjordes i Linköping. Guld gick till David Wärn, 17, som går i årskurs två på Danderyds gymnasium.

”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott” Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar

Avhandling
Karlstad universitet

Med sin avhandling vill Peter Carlman öka kunskapen om barns upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens betydelse för barns idrottande. Hans studie tar stöd i vad som kallas för den ”nya” barndomssociologin, vilket innebär att barnet sätts i centrum som en aktiv agent i de sociala processerna.

Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing challenges and support for teachers

Avhandling
Mälardalens högskola

Noggrann förutseelse kan hjälpa läraren att interagera med sina elever på sätt som främjar en klassrumskultur präglad av elevernas deltagande, frågor och kommentarer, visar Maria Larsson  i sin avhandling om lärarens roll vid matematiska helklassdiskussioner.

 
Annons