Fler forskningsnyheter

Skriv ut
lenakirsten_liten

Forskningsbaserade läs- och skrivmetoder skapar inkludering

Undervisning & Lärande

Lärarna Kirsten Sonnerud och Lena Ekermo har tagit fram ett forskningsbaserat arbetsmaterial för att utveckla läs- och skrivutveckling på sin skola. Ett viktigt syfte var att underlätta samarbetet mellan klass-, special- och andraspråkslärare och skapa inkludering för såväl lärare som elever.

Monika Strandberg

Läranderonder – ett verktyg för pedagogiskt utvecklingsarbete

Undervisning & Lärande

Med hjälp av ”Läranderonder” har Johan Skytteskolan i Älvsjö utvecklat mer inkluderande lärmiljöer, berättar biträdande rektor Monika Strandberg. Hon har nu beskrivit arbetet i en utvecklingsartikel.

Högre utbildning under tjugo år

Utredningens uppdrag har varit att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv.

Berättelser om tillhörighet – om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

Avhandling
Vad innebär det att vara barn med migrationsbakgrund om man bor och går i skolan på en mindre ort? Birgitta Ljung Egeland har studerat dessa barns känslor av tillhörighet i och utanför skolan.

Mathematical Reasoning – In physics and real-life context

Avhandling
Syftet med Helena Johanssons avhandling är att utforska hur matematiskt resonemang påverkar gymnasieelevers möjligheter att nå målen i fysikämnet, och hur vardagliga matematiska exempel påverkar studenters förmåga till matematiska resonemang.

Fostran i förskolan

Avhandling
När förskollärare fostrar barn i förskolan drivs de av några grundläggande principer. I Airi Bigstens avhandling framgår hur de olika principerna i praktiken ofta kolliderar i förskolemiljön.

Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik

Avhandling
Birgitta Berne har i sin avhandling studerat hur eleverna i en högstadieklass argumenterar före och efter att de i grupp diskuterat kontroversiella samhällsfrågor från forskningsfronten i bioteknik. Hur hanterar eleverna etiska frågor i den naturvetenskapliga undervisningen?

Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter: Textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program

Avhandling
Pia Viséns avhandling handlar om hur textsamtal på industritekniska programmet fungerar som utgångspunkt för diskussion om texternas innehåll och därmed som en möjlighet till ökad förståelse för textens ämnesinnehåll.

Lund ny på prestigefylld lista

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ett av världens 50 bästa masterprogram, enligt Financial Times. Ekonomihögskolans finansprogram är nykomling på en 38:e plats.

holm_vinulv_liten

”Det är verksamheten som är problemet när det inte fungerar”

Undervisning & Lärande

Laröds skola har bedrivit ett utvecklingsarbete som har resulterat i en synvända: eleven aldrig är bekymret, det är miljön som är problemet när det inte fungerar. Rektor Gull-Britt Holm och biträdande rektor Katja Vinulv har skrivit en artikel om deras arbete.

 
Annons