Aktuella intervjuer

Komplex vardag påverkar användningen av digital teknik

Intervju Skolporten
Sadaf Salavati har undersökt högstadielärares användning av digital teknik. Resultaten visar att synen på den egna lärarrollen, pedagogik, arbetssätt och världsbild i mångt styr valet av hur digitala resurser används.

Sexuella kränkningar ofta orsak till depressiva symptom hos tonårsflickor

Intervju Skolporten
Sexuella kränkningar är den starkaste faktorn bakom depressiva symptom bland tonårsflickor. Det konstaterar Heléne Zetterström Dahlqvist som även har undersökt effekten av Disa-metoden.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Internationellt: How Finland’s youngest learners obey the rules — by fooling around in school

arrow

Master teacher reveals secrets of the world’s best education system.

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Specialpedagogik image description

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Tjugo rapporter från 2016 som kan användas i skolors utvecklingsarbete

image description

Under 2016 publicerade Skolinspektionen det största antalet kvalitetsgranskningar under ett år sedan myndigheten startades, 20 rapporter om olika ämnen.

Annons:

 
Läs fler Forskningsnyheter

Annons:

 
Annons