Forskning & Utveckling

Fria skolvalet minskar likvärdigheten

Hur påverkar möjligheten att välja skola eleverna, deras föräldrar, lärare och rektorer? Det har Anna Ambrose undersökt i sin avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Första professorn i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kenneth Nordgren blev i början på sommaren anställd som professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet. Professuren är den första av sitt slag som utlysts i Sverige.

Internationellt: Sådan suger lærere og pædagoger bedst ny viden til sig

600 lærere og pædagoger har været på efteruddannelse, og konklusionen er klar: De, der lærer i fællesskab, lærer bedre end de, der sidder alene med det. Når man kan diskutere sin nye viden med andre, sidder det bedre fast og giver et skærpet blik i undervisningen.

Ta rätt beslut i klassrummet

Som lärare står du inför utmaningen att ta hundratals beslut före, under och efter varje lektion. I denna webb-tv-intervju ger John Steinberg, fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare, tips och handfasta råd hur du som lärare lyckas i klassrummet. 

Konferens

Skolporten arrangerar konferenser inom en mängd olika ämnen och för ett antal olika yrkeskategorier. Fortbilda dig inom elevhälsa, nyanländas lärande, specialpedagogik, främlingsfientlighet, inkludering, spanska, språkstörning och mycket mer.

Läs mer & boka plats
Aktuella intervjuer

Svårt att förverkliga en skola för alla

Trots politisk enighet är det svårt att i praktiken genomföra en skola för alla. Det konstaterar Inga-Lill Matson som forskat om en kommuns erfarenheter av ett beslut om en skola med total inkludering.

Barnens idéer centralt för naturvetenskap i förskolan

Barnens bidrag är centralt när kunskap om naturvetenskap skapas i förskolan. Samtidigt tycker pedagogerna att det är svårt att binda ihop barnens egna uttryck med naturvetenskapliga förklaringsmodeller, visar Sofie Areljung i sin avhandling.

Ungdomar bättre läsare än tidigare forskning visat

Olle Nordbergs forskning ger en mer positiv bild av gymnasieelevers läsning än vad den internationella kunskapsmätningen Pisa och litteraturdidaktisk läsforskning visar. Ungdomar läser gärna skönlitteratur – men inte så ofta, visar avhandlingen.

Se fler intervjuer
Nya avhandlingar

Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare

Fredrik Alvén visar att det finns spänningar inom historieämnet mellan individens utrymme och kollektivets begränsningar i läroplanerna.

Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A longitudinal perspective

Unga ensamkommande och icke-ensamkommande flyktingar riskerar i högre grad att hamna utanför både arbete och utbildning jämfört med ungdomar födda i Sverige. Det visar Hélio Manhicaen som forskat om unga flyktingar.

Teaching and learning of chemical bonding models: Aspects of textbooks, students’ understanding and teachers’ professional knowledge

Anna Bergqvist visar i sin avhandling hur gapet mellan forsknings- och undervisningspraxis i ämnet kemi kan överbryggas och hur lärare kan arbeta för att förbättra elevernas förståelse.

Se fler avhandlingar
Konferens om
Nyanländas lärande

Nyanländas lärande

Konferensen vänder sig till dig som möter nyanlända elever på grundskolan och gymnasiet. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring hur skolan på bästa sätt kan möta elever som är nya i svenska skolan.

Läs mer & boka plats
Senaste forskningsnyheterna

Researchers to pilot program for high-achievers

Researchers from the University of South Florida have developed a curriculum to support high-performing students. Sixteen high schools will pilot the Advancing Coping and Engagement curriculum in ninth-grade International Baccalaureate and Advanced Placement classes.

Can Minecraft improve students’ SEL?

Many K–12 teachers who use Minecraft: Education Edition during class say their students are experiencing a number of social-emotional learning (SEL) benefits, according to a recent survey.

How can tech leaders model in-demand skills?

How tech leaders model innovation, collaboration and communication for staff and students.

Resources for addressing racism and hatred in the classroom

Just getting underway, the 2017–18 school year looks to be one filled with difficult classroom conversations about current events.

University of Edinburgh guide

University of Edinburgh guide

University of Oxford guide

University of Oxford guide.

Teacher Supply Swap helps stock classrooms

Melissa Badeker, a former teacher in Baltimore, three years ago opened the Teacher Supply Swap — a warehouse where teachers can donate and access free classroom supplies. She estimates that since she opened the swap, educators have received more than $100,000 in supplies.

School cyberbullies more likely to attempt suicide, study finds

Cyberbullies are around 20 per cent more likely to have suicidal thoughts and attempt suicide than non-perpetrators.

Fria skolvalet minskar likvärdigheten

Hur påverkar möjligheten att välja skola eleverna, deras föräldrar, lärare och rektorer? Det har Anna Ambrose undersökt i sin avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Internationellt: Forskere advarer mot å bruke internasjonal skoleforskning

De har undersøkt hva forskningen sier om nasjonale prøver og elevresultater. Og den lar seg ikke alltid overføre til norske forhold.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats