Aktuella intervjuer

Skolan viktig för många nyanlända

Intervju Skolporten

Susanne Duek har forskat om nyanlända barn med fokus på deras litteracitetspraktiker. Ett av resultaten är att relationen mellan skolan och hemmets läsande och skrivande behöver problematiseras och nyanseras.

Inbäddad undervisning präglar förskolans vardag

Intervju Skolporten

Inbäddad undervisning, kallar forskare Sara Dalgren det som sker i vardagens möten mellan barn och förskolepedagog. Här sker en sammanflätning av omsorg, fostran, möjligt lärande och lite lek.

Annons:

FORSKNING & UTVECKLING

Synen på elever avgör skolans resultat

arrow

Frågan vad som skiljer en bra skola från en dålig utreds i en ny studie som kommer ut i dagarna. Tre forskare från Göteborgs universitet undersöker ett antal skolor.

Flera förklaringar till lysande Pisa-resultat i Finland

Specialpedagogik image description

Finland är landet som får lysande resultat i PISA men som samtidigt, i jämförelse med andra länder, har en mycket hög andel elever som får specialundervisning. De har också en mycket populär lärarutbildning med ett så stort söktryck att bara ett fåtal sökande får en studieplats. Här ser vi spännande skillnader mellan oss och vårt grannland som vi vill veta mer om.

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

image description

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Annons:

 
Läs fler Forskningsnyheter

Annons:

 
Annons