Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011

Den demokratiska medborgaren får stå tillbaka för den anställningsbara när en skola för alla blivit en skola för arbetsmarknaden. Det visar Sara Carlbaum som forskat kring utvecklingen av gymnasieskolans visioner och ideal.

Fakta
Disputation

2012-06-08

Titel (sv)

Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011

Titel (eng)

Are you Employable, Dearie?: Discursive Constructions of Future Citizens in Upper Secondary School Reforms 1971-2011

Författare

Sara Carlbaum

Handledare

Universitetslektor Christine Hudson och forskarassisten Linda Rönnberg, Umeå universitet

Opponent

Docent Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet

Institution

Statsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelandet här
Läs Skolportens intervju med Sara Carlbaum här

Abstract in English:

School is one of the most important institutions society has for fostering its future citizens. Education policy can be seen as an important arena for the discursive struggle over the meaning of education, not only what it is for, its goals and purposes, but also its deficiencies. Education policies are not mirrors of reality but include a power dimension in describing the problems to be solved. Thus, a specific question or a particular phenomenon is given a certain value and meaning. The different articulations involved in represen­tations of problems construct certain subject positions of citizenship which are not open for everyone. This makes it essential to deconstruct these gendered, racialized and classed subject positions. In the same way as in the beginning of the 1990s, the Swedish school system is currently facing changes. The most recent reform of upper secondary education, implemented in 2011, needs to be viewed in a historical perspective.

This thesis analyses discursive continuity and change with regard to representations of the problems, goals and purposes of upper secondary education during the period 1971-2011. Focus is also placed on changes and continuities in how the good future citizen is constructed and in what ways gender, class and ethnicity are produced in these constructions.

The theoretical framework is inspired and informed by discourse theory, feminist theory and theories on citizenship. Adopting this approach, I analyse government policy documents concerning upper secondary education reforms. The analysis shows not only changes, but also the importance of continuities in the dominating discourses of a school for all (1971-1989); a school for lifelong learning (1990-2005); and a school for the labour market (2006-2011). A shift from integration to differentiation is revealed in which the silencing of signifiers, such as democracy, equality and multiculturalism, lead to a risk of unequal opportunities for people to politicize their experience and situation. The previous demands for retraining and flexibility, for emancipation and lifelong learning are marginalised in favour of employability, skill supply and entrepreneurship. The constructions of good future citizens as consumers become instead constructions of citizens as products for business and growth. A male productive worker and male entrepreneur are constructed, privileging a white middle class. Neo-liberal and neo-conservative influences, reinforce the individual’s responsibility to become included in what is constructed as a desired citizenship.

Sidan publicerades 2012-05-31 20:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-06-29 11:17 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Målstyrning ökade egna inflytandet

När regelstyrningen av rektors arbete ersattes av målstyrning ledde det bland annat till att arbetsbelastningen ökade. Men samtidigt ökade det egna handlingsutrymmet. Det är några av resultaten i Erik Lindbergs avhandling Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders.

Medborgarfostran i fokus

Joachim Rosenquist har undersökt skolans medborgarfostran i avhandlingen "Pluralism and Unity in Education. On Education for Democratic Citizenship and Personal Autonomy in a Pluralist Society". Han menar att den präglas av ett spänningsförhållande mellan mångfald ochgemenskap.

Förändring i skolans roll som uppfostrare

Under 1990-talet skedde förskjutningar av det traditionella medborgaridealet i svensk utbildningspolitik. Om hur detta tog form och fick genomslag under den här perioden skriver Maria Olson i sin avhandling.

Skolans historiska funktion som folkfostrare

Helene Båtshake har analyserat fackpress och läseböcker mellan 1947-56, i syfte att studera skolans funktion som folkfostrare. Vilken bild av barnet och den goda medborgaren är det som framträder? Hon säger att tongivande för den här brytningstiden är att försöka styra barnet utifrån, istället för att locka fram det som finns inom dem.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant