Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning: En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux

1 Skriv ut

Syftet med Katarina Lagercrantz Alls avhandling är att öka förståelsen för elevernas erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen med fokus på utbildningen som delaktighet- och lärprocess.

Abstract in English:

Numerous research on the development of knowledge and skills within health and social care has been undertaken; however, it can be argued that there is a need to understand the connection between inclusion and the development in knowledge and experience.  The purpose of this dissertation is to explore students’ experiences of the health and social care adult- education program, and participation and learning processes it represents.  The program is considered the formal route to acquire a position as a nursing assistant or health care assistant. Furthermore, the program can be seen as a combination of vocational training, and a measure to reduce unemployment.

This empirical study is based on 15 in- depth interviews with students in the health and social care adult-education. These interviews are using a hermeneutic interpretation method, and draw on Lave and Wenger`s theory of learning. In addition to sociocultural theory according to Säljö.

Findings indicate that the adult-education program in health and social care is not only a training process, but also a participation process. For the students, it is about gaining participation in the professional community, in Swedish society, and also about an existential safety in a social context. In order to gain participation, intellectual and physical artifacts, as well as personal qualities, are a prerequisite. Despite these requirements, and the challenges students face, the findings reveal that most students continue their studies. This finding leads to the idea that health and social care can be understood a discipline of inclusion.

These findings assist the health and social care field in understanding the connection between said artifacts for inclusion in working life and society; in addition, that such programs should be understood from a wider perspective and viewed in relation to the tension between three educational projects: the students` individual project, the program organizer’s project and the national, societal education project.

 

FAKTA

Disputation
2017-02-10
Titel (sv):
Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning: En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux
Titel (eng):
Participation and learning processes in vocational education : A study of student exeperiences of an adult-education program in health and social care
Författare
Katarina Lagercrantz All
Handledare:
Professor Anders Gustavsson, Stockholms universitet Docetn Ulf Olsson, Stockholms universitet
Opponent:
Professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings Universitet
Institution:
Institutionen för pedagogik och didaktik
Lärosäte:
Stockholms universitet
RELATERAT

Lärlingsprogram brister i samverkan med arbetsplatser

Intervju

image descriptionPraktiken på gymnasiets lärlingsprogram styrs nästan helt av arbetsplatsen istället för skolans kursplan. "Det brister i samverkan mellan skola och arbetsplatser", säger Per Kristmansson.

Slöjd, 8-9 maj 2017

Arrangemang

image descriptionVälkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete.Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

Fortbildning för dig som undervisar i musik

Arrangemang

image descriptionMusikämnet är mångfacetterat och kräver undervisning som behandlar en bred variation av områden. Ta del av en konferens med fokus på musikämnet där du får inspiration och ämnesfördjupning. Med föreläsningar som belyser aktuell forskning i musikpedagogik och ger dig praktiska exempel som du kan använda i din undervisning, hälsas du varmt välkommen den 25-26 april!

Åsa Broberg

En blick bakåt kan ge nya svar på gamla frågor i yrkesutbildningen

Intervju

image descriptionForskaren Åsa Broberg har i sin avhandling undersökt vad historien kan lära oss om samspelet mellan skola och arbetsliv på yrkesutbildningarna.

 
Annons