Designing for the unknown: Didactical design for process-based assessment in technology-rich learning environments

0 Skriv ut

Mindre undervisningstid och tillgång till ny teknik och i princip oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut och bestämma utbildningarnas innehåll. Istället för att konsumera kunskap står de ofta för produktionen, vilket leder till en maktförskjutning från lärare till student. Det visar Peter Bergströms avhandling.

Abstract in English:

This thesis is based on a study of the development of education through theinnovative use of process-based assessment in technology-rich learningenvironments in teacher and nurse education. The study of process-basedassessment addresses the aim of creating a better understanding of the shiftin emphasis from teaching to learning with regard to theory and practice.The research questions address the use of process-based assessment, andhow the social relationships and issues of content can be understood intechnology-rich learning environments. A methodological approachinvolving design-based research was found to be especially applicable. Thestudy was designed in three iterative didactical design cycles for processbasedassessment in which the first and third cycles were analysed. Theempirical material comprises qualitative semi-structured interviews withteachers and students and questionnaires with students. The empiricalmaterial was analysed through inductive thematic analysis. The theoreticalanalyses in the comprising articles are mainly based on Bernstein’stheoretical framework for studying social relationships through concepts ofsymbolic power and control. For understanding change, with regard to theshift in emphasis from teaching to learning, the analysis is taken to a metalevelby applying Bernstein’s concept of pedagogical device.The results outline the shift in emphasis from teaching to learning fromboth a theoretical and practice perspective. Theoretically, the shift inemphasis from teaching to learning is based upon a shift in symbolic powerand control for teachers. In practice, the shift of symbolic power and controlbetween the teacher, student and content outline considerable overlapsbetween teacher-student, teacher-content and student-content. The overlapshighlight the empirical contribution in this thesis through the concept of“process” that is understood as a negotiation between teacher-student,teacher-content and student-content. The weakening symbolic powerrelationship made a multi-dimensional analysis of the teacher-studentcontentrelationship possible. Theoretically, the shift of symbolic poweroutlines a process of recontextualisation of a new discourse for teaching,learning and assessment. The multi-dimensional analysis highlights thetheoretical contributions to understanding the concept of discourse fromBernstein’s perspective through which the content and context create thediscourse. For practice, process-based assessment frames the notion ofdesigning for the unknown. Designing for the unknown is considered as aframework based upon a set of rules through which teachers and studentsadapt to a problematising approach in teaching, learning and assessment

FAKTA

Disputation
2012-05-11
Titel (sv):
Designa för det okända: Didaktisk design för processbaserad bedömning i teknikrika lärandemiljöer
Titel (eng):
Designing for the unknown: Didactical design for process-based assessment in technology-rich learning environments
Författare
Peter Bergström
Handledare:
Brian Hudson, professor, Gun-Marie Frånberg, professor, Fredrik Paulsson, docent
Opponent:
Anthony Rosie, professor emeritus (Faculty of Development and Society, Sheffield Hallam University, UK)
Institution:
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Interaktiva medier och lärande (IML)
Lärosäte:
Umeå universitet
RELATERAT

Att ta eget ansvar för inlärningen

Intervju

Att ta eget ansvar för inlärningenAud Torill Meland visar i sin avhandling Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole hur elever och lärare hanterar och tar ansvar för lärandet när det saknas direkt styrning.

 
Annons