Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Eva Lindell vill med sin avhandling belysa studievalet företagsekonomi som en socialt konstruerad handling och därigenom få en ökad förståelse för företagsekonomi som utbildning.

Fakta
Disputation

2016-12-09

Titel (sv)

Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Författare

Eva Lindell

Handledare

Professor Peter Dobers, Södertörns högskola Docent Maria Mårtensson Hansson, Stockholms Universitet Doktor LInda Höglund, Mälardalens högskola

Opponent

Professor Carin Holmquist, Handelshögskolan Umeå

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Eva Lindell

Svenskt abstrakt:

Företagsekonomi är ett av Sveriges största utbildningsämnen. Trots det vet vi lite om vilka som söker dessa utbildningar och varför de gör det. Syftet med denna avhandling är att försöka förstå studievalet företagsekonomi som en socialt konstruerad handling och därigenom få en ökad förståelse för företagsekonomi som utbildning. Med hjälp av språket bygger vi representationer av verkligheten och genom språket får denna verklighet mening. Tolkningsrepertoarer kan beskrivas som lokalt producerad diskurs eller lokalt tillgängliga språkliga konstruktioner. Dessa tolkningsrepertoarer används för positionering vilket innebär språklig konstruktion av identitet. Med hjälp av språket kan vi både konstruera positioner, anta positioner och göra motstånd mot att anta positioner i en viss given social kontext. I avhandlingen diskuteras hur tolkningsrepertoarer används för att förklara företagsekonomi som studieval och för att positionera företagsekonomen i relation till detta studieval. Två empiriska material presenteras: dels tidigare forskning om företagsekonomi som studieval, dels intervjuer med studenter vid Mälardalens högskola och Handelshögskolan i Stockholm. I tidigare forskning diskuteras användningen av personlighetstyp, karriär, att tjäna pengar och familj som tolkningsrepertoarer. I intervjumaterialet diskuteras användningen av maskulinitet, chef- och ledarskap, familjebildning, privatekonomi, att tjäna pengar, vinst och nytta som tolkningsrepertoarer. I relation till företagsekonomi som studieval konstruerar användningen av dessa tolkningsrepertoarer ett ideologiskt dilemma som behöver hanteras av företagsekonomistudenten. Detta görs bland annat genom att positionera företagsekonomen som man, individualist respektive altruist. Avhandlingen avslutas med en diskussion kring positionerna som man och individualist som reproduktioner av kända strukturer, vidare hur dessa positioner utmanas i materialet av positionen som altruist.

Sidan publicerades 2016-12-01 09:07 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-01-16 15:53 av Susanne Sawander


Relaterat

Prissättningen på skolmarknaden fungerar inte

Prissättningen på skolmarknaden fungerar inte

Elevernas pendling över flera kommungränser har förändrat skolmarknaden avsevärt. Frågan är om gymnasieskolan ska vara en kommunal angelägenhet. Det menar Sten-Bertil Olsson som granskat marknadsregleringens konsekvenser för gymnasieskolan.

Tre företagarroller skapas i undervisningen

Tre företagarroller skapas i undervisningen

Hur integreras hållbarhetsfrågor i ämnet företagsekonomi på gymnasiet? Pernilla Andersson har identifierat tre kategorier av företagarroller som kommer till uttryck i klassrummet.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant