Grading in Physical Education

Lenar Svennberg har i sin avhandling undersökt olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserat hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

Fakta
Disputation

2017-02-17

Titel (eng)

Grading in Physical Education

Författare

Lena Svennberg

Handledare

Professor Karin Redelius, GIH Docent Jane Meckbach, GIH

Opponent

Professor Ann MacPhail, University of Limerick, Irland

Institution

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Lärosäte

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lena Svennberg

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om betygsättning i idrott och hälsa, i grundskolans sista år. I fyra delstudier undersöker jag olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserar hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

De tre första delstudierna är intervjustudier där syftet är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa värderar när de sätter betyg, hur implementeringen av kunskapskrav har påverkat detta och hur lärarna tolkar kunskapskraven för rörelse. Intervjutekniken Repertory Grid används för att underlätta verbaliseringen av det som ibland beskrivs som en ”magkänsla”.

Den fjärde delstudien baseras på registerdata från Skolverket. Data om alla elever som gick ut grundskolan 2014 (n=95317) analyseras med avseende på hur bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildning, migration och skolhuvudman påverkar betygen i idrott och hälsa.

Resultaten visar att implementeringen av Lgr 11 med en starkare reglering av betygsättning har ökat följsamheten till nationella krav hos de lärare som deltog i studien. Dock kvarstår vissa skillnader mellan vad lärarna värderar i betygen och kunskapskraven.

Med hjälp av Bernsteins begreppsapparat kan den visade diskrepansen mellan lärares betygsättning och styrdokument relateras till spänningar mellan olika kulturella och politiska influenser. Detta möjliggör en diskussion om vilken kunskap som får värde i idrott och hälsa och vilka konsekvenser det kan få för olika elevgrupper.

Sidan publicerades 2017-02-01 07:57 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-02-27 08:29 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Daglig idrott i skolan ger pojkar bättre betyg. Dessutom får både flickor och pojkar större muskelstyrka samt minskad risk för frakturer. "Nu har vi ett starkt vetenskapligt stöd för ökad idrott i grundskolan,"  säger Jesper Fritz.

Hälsocoach i skolan uppskattas av elever

Hälsocoach i skolan uppskattas av elever

Pernilla Hedström har i sin forskning utvärderat en hälsocoachintervention i en grundskola. Med lekfulla aktiviteter fick hälsocoachen med sig alla elever, även de som normalt inte tycker om ämnet idrott.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nummer ute 13/9

Nytt nummer ute 13/9

Snart kommer terminens första nummer av magasin Skolporten, som har tema Arbetsmiljö. Är magasinet nytt för dig? Ta del av vårt "prova på"-erbjudande: 2 nummer för 99 kr.

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats