Grading in Physical Education

Lenar Svennberg har i sin avhandling undersökt olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserat hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

Fakta
Disputation

2017-02-17

Titel (eng)

Grading in Physical Education

Författare

Lena Svennberg

Handledare

Professor Karin Redelius, GIH Docent Jane Meckbach, GIH

Opponent

Professor Ann MacPhail, University of Limerick, Irland

Institution

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Lärosäte

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lena Svennberg

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om betygsättning i idrott och hälsa, i grundskolans sista år. I fyra delstudier undersöker jag olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserar hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

De tre första delstudierna är intervjustudier där syftet är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa värderar när de sätter betyg, hur implementeringen av kunskapskrav har påverkat detta och hur lärarna tolkar kunskapskraven för rörelse. Intervjutekniken Repertory Grid används för att underlätta verbaliseringen av det som ibland beskrivs som en ”magkänsla”.

Den fjärde delstudien baseras på registerdata från Skolverket. Data om alla elever som gick ut grundskolan 2014 (n=95317) analyseras med avseende på hur bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildning, migration och skolhuvudman påverkar betygen i idrott och hälsa.

Resultaten visar att implementeringen av Lgr 11 med en starkare reglering av betygsättning har ökat följsamheten till nationella krav hos de lärare som deltog i studien. Dock kvarstår vissa skillnader mellan vad lärarna värderar i betygen och kunskapskraven.

Med hjälp av Bernsteins begreppsapparat kan den visade diskrepansen mellan lärares betygsättning och styrdokument relateras till spänningar mellan olika kulturella och politiska influenser. Detta möjliggör en diskussion om vilken kunskap som får värde i idrott och hälsa och vilka konsekvenser det kan få för olika elevgrupper.

Sidan publicerades 2017-02-01 07:57 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-02-27 08:29 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Daglig idrott i skolan ger pojkar bättre betyg. Dessutom får både flickor och pojkar större muskelstyrka samt minskad risk för frakturer. "Nu har vi ett starkt vetenskapligt stöd för ökad idrott i grundskolan,"  säger Jesper Fritz.

Hälsocoach i skolan uppskattas av elever

Hälsocoach i skolan uppskattas av elever

Pernilla Hedström har i sin forskning utvärderat en hälsocoachintervention i en grundskola. Med lekfulla aktiviteter fick hälsocoachen med sig alla elever, även de som normalt inte tycker om ämnet idrott.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Snabb hjärna kräver utmaningar

En eller två elever i varje klass är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen. Som lärare måste du utmana även dem.

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

Internationellt: Educating Greater Manchester head: what I’ve learned at school

Channel 4’s Educating Greater Manchester headmaster Drew Povey turned around the school once labelled ‘the worst in the country’, and is now working to reduce its debt. He shares some lessons he’s picked up about leadership.

Ny stol ska hjälpa barn med adhd

Chair of attention. Så heter stolen som designats för att hjälpa flickor med adhd och andra barn som kan vara för blyga för att be läraren om hjälp i skolan.