Grading in Physical Education

0
  • 2017-02-01
Skriv ut

Lenar Svennberg har i sin avhandling undersökt olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserat hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om betygsättning i idrott och hälsa, i grundskolans sista år. I fyra delstudier undersöker jag olika aspekter av vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och analyserar hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen.

De tre första delstudierna är intervjustudier där syftet är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa värderar när de sätter betyg, hur implementeringen av kunskapskrav har påverkat detta och hur lärarna tolkar kunskapskraven för rörelse. Intervjutekniken Repertory Grid används för att underlätta verbaliseringen av det som ibland beskrivs som en ”magkänsla”.

Den fjärde delstudien baseras på registerdata från Skolverket. Data om alla elever som gick ut grundskolan 2014 (n=95317) analyseras med avseende på hur bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildning, migration och skolhuvudman påverkar betygen i idrott och hälsa.

Resultaten visar att implementeringen av Lgr 11 med en starkare reglering av betygsättning har ökat följsamheten till nationella krav hos de lärare som deltog i studien. Dock kvarstår vissa skillnader mellan vad lärarna värderar i betygen och kunskapskraven.

Med hjälp av Bernsteins begreppsapparat kan den visade diskrepansen mellan lärares betygsättning och styrdokument relateras till spänningar mellan olika kulturella och politiska influenser. Detta möjliggör en diskussion om vilken kunskap som får värde i idrott och hälsa och vilka konsekvenser det kan få för olika elevgrupper.

Abstract in English:

In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. Teachers sometimes find their value-setting difficult to articulate and refer to a ”gut feeling”. In order to explore both explicit and implicit forms of value-setting, the Repertory Grid interview technique is employed.

The thesis includes four sub-studies, three interview studies with Swedish PE teachers and a fourth study based on registry data from the Swedish National Agency for Education. The data of all students leaving nine-year compulsory school in 2014 (n=95317) is analysed to explore how sociological background factors, such as migration background, parents’ education, school provider and gender, affect PE grades.

The results reveal aspects of grading that are not detectable in the official description of the grading assignment and highlight problems that teachers need to address when grading. Four themes are discerned in the teachers’ grading practices: motivation, knowledge, confidence and social skills. The implementation of a new national curriculum with specified knowledge requirements seems to improve the alignment with the national criteria, but there is still a gap between policy and practice. The knowledge requirements for movement are often interpreted as performances in competitive sports, even if the teachers try to find other interpretations. The odds ratio for getting a higher grade in PE is greater for the variables migration background and parents’ education than for the other investigated variables. The concepts formulated by Bernstein are applied to explore the relations between teachers’ grading practices and cultural and political influences and to discuss how the tensions between different interests could affect teachers’ grading.

The conclusion is that the gap between policy and practice confirmed in this study is related to tensions between the interests and purposes of different agents, all of whom strive to influence steering documents and practice. Cultural and political influences need to be considered and facilitate discussions about how to understand which knowledge is valued in PE and who has better possibilities to assimilate it.

 

FAKTA

Disputation
2017-02-17
Titel (sv):
Titel (eng):
Grading in Physical Education
Författare
Lena Svennberg
Handledare:
Professor Karin Redelius, GIH Docent Jane Meckbach, GIH
Opponent:
Professor Ann MacPhail, University of Limerick, Irland
Institution:
Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
RELATERAT

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Intervju

image descriptionDaglig idrott i skolan ger pojkar bättre betyg. Dessutom får både flickor och pojkar större muskelstyrka samt minskad risk för frakturer. "Nu har vi ett starkt vetenskapligt stöd för ökad idrott i grundskolan,"  säger Jesper Fritz.

Hälsocoach i skolan uppskattas av elever

Intervju

image descriptionPernilla Hedström har i sin forskning utvärderat en hälsocoachintervention i en grundskola. Med lekfulla aktiviteter fick hälsocoachen med sig alla elever, även de som normalt inte tycker om ämnet idrott.

 
Annons