Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

0 Skriv ut

Lars Andersson Hult har i sin avhandling undersökt varför olika uttryck för historiemedvetande i provsvar i historia kan variera beroende på utbildningsnivå, kön, social bakgrund och social miljö.

Abstract in English:

The purpose of this study was to analyze and discuss why historical consciousness may be expressed in different ways and possible causes for these differences. High school students’ and history student teachers’ answers to a historical test were analyzed in relation to historical consciousness.  The German philosopher of history, Jörn Rüsen, has in numerous publications presented four forms or expressions of narratives and historical consciousness and these have been applied in the analyses. Rüsen’s four main categories of historical consciousness (i.e. traditional, exemplary, critical and genetic) stretch from a simple understanding of history to a more complex one. The main findings here show that expressions of historical consciousness differed significantly among the respondents. In view of these findings, education and age seem to affect respondents’ expressions of historical consciousness. Traditional expressions of historical consciousness were less prominent among history student teachers than among high school students, for instance. Gender differences were also prominent among the respondents: the female respondents manifested exemplary forms of historical consciousness to a higher degree than the male counterparts. There were also big differences among the gender groups as the high school student boys expressed traditional forms of historical consciousness and male history teacher students were more inclined towards a critical historical consciousness. Social background also seemed to influence the expression of historical consciousness to some extent, especially if the parents were university educated. However, some results in this study seem to indicate that social environment is more relevant to explain differences in historical consciousness than social background. For these reasons the school context has been highlighted in this study.

FAKTA

Disputation
2016-11-25
Titel (sv):
Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former
Titel (eng):
Having a History - a history didactic study about the reasons for various expressions of historical consciousness
Författare
Lars Andersson Hult
Handledare:
Professor Lars Elenius, Umeå universitet Fil. dr Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet
Opponent:
Professor emerita Sirkka Ahonen, Helsingfors universitet
Institution:
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Lärosäte:
Umeå universitet
RELATERAT

Haltande historieundervisning på gymnasiet

Intervju

image descriptionDet är en stor skillnad mellan hur historieämnet hanteras i klassrummet och det historieämne som skrivs fram i kursplanerna, säger forskaren David Rosenlund. Lärarna fokuserar i princip endast på det historiska innehållet och nästan inget på de andra delarna, som den historiska metoden och historisk orientering.

Ensidig bild av historien i svenska läroböcker

Intervju

image descriptionSvenska läroböcker i historia har ett tydligt väst-perspektiv. "Jag trodde inte att bilden skulle vara så ensidig", säger Robert Thorp som forskat om hur historia presenteras i läroböcker och populärvetenskapliga tidskrifter.

 
Annons