Inre kraft och yttre tryck: perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor

0 Skriv ut

 Hur personalen utformar den specialpedagogiska verksamheten inom ramen för glesbygdsskolans lärmiljö kan således bli avgörande för vilket stöd en enskild elev kan få, konstaterar Gerd Pettersson som undersökt specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. Med specialpedagogisk verksamhet avser jag en skolverksamhet som främjar goda utvecklings- och lärandevillkor för elever som av olika orsaker möter eller riskerar att möta svårigheter och hinder i sin utveckling och sitt lärande (Tangen, 2012). Elevens behov och lärmiljöns utveckling ser jag som två samspelande delar som interagerar med varandra i syfte att stödja elevens utveckling och lärande. Mitt synsätt på specialpedagogisk verksamhet gäller oavsett om skolan är en tätortsskola eller en glesbygdsskola. För att åskådliggöra avhandlingens sammanhang och för att introducera läsaren i tematiken inleder jag med två exempel som skildrar de vitt skilda villkor som glesbygdsskolor kan arbeta under. Förvisso handlar inte exemplen explicit om specialpedagogisk verksamhet, utan exemplen avser illustrera den specialpedagogiska verksamhetens betingelser i glesbygdsskolans kontext. Dessa exempel illustrerar även bärande teman utifrån avhandlingens empiri. De beskriver den spännvidd av begränsande och möjliggörande betingelser som existerar i glesbygdsskolans hela verksamhet och torde därmed även ha betydelse för den specialpedagogiska verksamheten.

Abstract in English:

The overall aim of this doctoral thesis is to increase knowledge and understanding of special needs education in rural schools. More specifically, the purpose of this thesis is to examine and analyse the enabling and constraining conditions in special needs education for the mission of class teachers’, principals’ and special educators’. To fulfil this purpose, the following research question is posed: What are the enabling and constraining conditions for special needs education and its organisation, and what meanings are given to special needs education in rural schools? In order to meet this aim four studies were conducted in a total of 58, mainly Swedish rural schools. The schools were spread out geographically and represented both public and independent rural schools. The empirical data consists of interviews, observations and questionnaires. The method of analysis was mainly qualitative content analysis. Descriptive statistics were also used.

The first study (Article 1) examines class teachers’ conditions for supporting pupils with special educational needs in seven rural schools in Sweden, Norway and Finland. The main results of the interview study are summarized into four themes; relationship, collaboration, distance and concern. The second study (Article II) investigates how principals in rural Swedish schools organize special needs education. A web questionnaire was answered by 45 principals. The results show that the principals balance between an individual approach to special needs and a flexible way of organizing special needs education. The third study (Article III) examines how special educators’ expertise in educational consultation is utilized in order to support professional development of class teachers who work in rural schools with diverse pupil groups. Three authentic consultation sessions were observed and analysed. The results show that consultation as a support strategy enables the class teachers to support pupils with special educational needs and strengthens professional collaboration between special educators and class teachers.

The fourth study (Article IV) investigates what meanings educators working as principals in independent rural schools attach to special needs education. The data collection instrument was a questionnaire with open-ended questions. According to the principals’ special needs education is an activity aimed at supporting all pupils’ learning and development. The results also show that the independent schools have strong ties to the surrounding community. The thematic analysis of the four studies displays two main concepts; inner force and outer pressure. These concepts illustrate the enabling as well as the constraining conditions for special needs education in rural schools. The inner force stems from relationships, familiar atmosphere, the possibilities to meet all pupils’ needs, collaboration and flexible ways of organizing the educational activities, while the outer pressure stems from threats of school closure, lack of resources and unappreciative municipal authorities. Despite the constraining conditions, which make the rural school vulnerable, the enabling conditions seem to dominate, making the rural school an inclusive learning environment able to meet all pupils’ diverse learning needs.

FAKTA

Disputation
2017-02-17
Titel (sv):
Inre kraft och yttre tryck: perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor
Titel (eng):
Inner power and outer pressure : perspectives on special needs education in rural schools
Författare
Gerd Pettersson
Handledare:
Professor Kristina Ström, Åbo Akademi Docent Kim Wickman, Umeå universitet
Opponent:
Professor Siv Fischbein, Stockholms universitet
Institution:
Pedagogiska institutionen
Lärosäte:
Umeå universitet
RELATERAT

Slöjd, 8-9 maj 2017

Arrangemang

image descriptionVälkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete.Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

Specialpedagogik vårterminen 2017

Arrangemang

image descriptionIntresserad av fortbildning inom det specialpedagogiska fältet? Välkommen till vår årliga konferens, den 27-28 april i Stockholm och den 4-5 maj i Göteborg. Lyssna bland annat till Petri Partanen om metakognition, Bo Sundblad om "pysparagrafen" och Alva Appelgren om samband mellan feedback och motivation. Vi skapar en röd tråd mellan lärprocesser, motivation och förhållningssätt!

Stor variation i övergång från förskola till skola

Intervju

image descriptionFörskolebarns vägar in i skolan varierar stort. Johanna Lundqvist visar att användningen av inkluderande undervisning minskar över tid och att det finns barn som gått fullt inkluderade i förskolan men börjar i en segregerad klass i skolan.

Karin I E Dahlin

Arbetsminnet viktigt för skolframgång

Intervju

image descriptionElever i behov av stöd som tränat arbetsminnet med hjälp av ett dataspel höjde sin läsförståelseförmåga, en effekt som höll i sig över tre år. Det visar Karin I E Dahlins avhandling. "Jag har sett positiva resultat, men kan inte så tvärsäkert uttala mig om egentliga orsaker till att eleverna förbättrar sig", säger hon.

 
Annons