Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students

0 Skriv ut

Jenny Nilsson Folke har i sin avhandling undersökt nyanlända elevers villkor för lärande och inkludering
i olika övergångar inom det svenska skolsystemet.

Abstract in English:

This thesis explores how newly arrived students experience conditions for learning and inclusion in their lived transitions within the Swedish school system. The thesis deploys an ethnographic approach combining interviews with participant observation. The data comprise interviews with 22 students at three points in time and three cycles of participant observation over the course of 15 months (in three municipalities of different sizes).

Deploying the concept of post-migration ecology, Study I maps the structural conditions that the educational landscape offers newly arrived students after migration to Sweden. The findings point to the emergence of a parallel school system through which the newly arrived students’ individual needs risk being overlooked. Study II uses a sociocultural perspective to compare the pedagogical and social resources offered in introductory and regular classes, concluding that introductory classes are characterised by weak challenges and strong support, whereas the opposite is true for regular classes. From a critical phenomenological perspective, Study III focuses on the individual students’ embodied experiences of being out of line in school (in a Swedish monolingual school setting). Paradoxically, the separate introductory class in this setting apparently offers a sense of inclusion, whereas the regular class is related to student experiences of exclusion. Study IV analyses temporal aspects of the students’ lived transition to upper secondary school. Drawing on a phenomenology of blockage, it documents how extended periods in introductory programmes create a disjunction between the students’ imagined and lived school careers. In brief, through analyses that encompass organisational and structural conditions, as well as lived experience, this thesis shows that the lived transitions of newly arrived students can be understood as instances of parallel school lives, a discontinued past and a postponed future.

 

FAKTA

Disputation
2017-02-10
Titel (sv):
Titel (eng):
Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students
Författare
Jenny Nilsson Folke
Handledare:
Professor Nihad Bunar, Stockholms universitet Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet
Opponent:
Professor Dympna Devine, School of Education, University College Dublin
Institution:
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Lärosäte:
Stockholms universitet
RELATERAT

Fortbildning för dig som undervisar i musik

Arrangemang

image descriptionMusikämnet är mångfacetterat och kräver undervisning som behandlar en bred variation av områden. Ta del av en konferens med fokus på musikämnet där du får inspiration och ämnesfördjupning. Med föreläsningar som belyser aktuell forskning i musikpedagogik och ger dig praktiska exempel som du kan använda i din undervisning, hälsas du varmt välkommen den 25-26 april!

Professionell kunskap hos integrationsarbetare

Intervju

image descriptionSamhällsorientering är en av de insatser som kommuner har ansvar för att erbjuda nyanlända när de kommer till Sverige. Marie Vesterlind har undersökt hur organiseringen, kunskapsarbetet och den kulturella kompetensen ser ut för de integrationsarbetare som genomför orienteringen.

Specialpedagogik vårterminen 2017

Arrangemang

image descriptionIntresserad av fortbildning inom det specialpedagogiska fältet? Välkommen till vår årliga konferens, den 27-28 april i Stockholm och den 4-5 maj i Göteborg. Lyssna bland annat till Petri Partanen om metakognition, Bo Sundblad om "pysparagrafen" och Alva Appelgren om samband mellan feedback och motivation. Vi skapar en röd tråd mellan lärprocesser, motivation och förhållningssätt!

Elever bemöts olika utifrån etnicitet och bakgrund

Intervju

image descriptionHudfärg och socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för hur elever blir bemötta i skolan. Ras och etnicitet är ett undertryckt ämne som det inte talas om i skolan. Det menar Osa Lundberg, som undersökt hur sociala och kulturella skillnader uppstår i skolans praktik.

 
Annons