Skola och medier. Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

Syftet med Kristina Hanssons studie har varit att synliggöra och diskutera motstridigheter i styrningen av en kommuns utvecklingssträvanden kring integrering av nya medier i grundskolan.

Fakta
Disputation

2014-12-12

Titel (sv)

Skola och medier. Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

Författare

Kristina Hansson

Handledare

Per-Olof Erixon, Hans Örtegren, Mats Danell,

Opponent

Héctor Pérez Prieto, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, Karlstad

Institution

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs Skolportens intervju med Kristina Hansson

Svenskt abstrakt:

Över tid har staten genomfört olika reformer för att styra skolans utveckling. Frågan om användning av nya medier kan ses som ett sådant exempel. Förändring av medieanvändning i skolan ställer såväl kommunerna som lärare inför stora utmaningar.

Denna avhandling syftar till synliggöra och diskutera styrning i de motstridigheter som uppstår i praktiska aktiviteter som syftar till att integrera nya medier i skolans undervisning, med utgångspunkt i tre aktörsperspektiv, lärarens, mediepedagogens och medieutvecklarens dilemman.

Studien utgår från ett systemtänkande, kring styrning och jag använder mig dels av aktivitetsteori och begreppet styrningsrationalitet (governmentality) för att synliggöra och diskutera styrningen.

Studien genomförs i form av en fallstudie. Fallet utgörs av en kommun där lärare med utgångspunkt i läroplanens uppdrag försökt hitta sätt att integrera nya medier i undervisningen. Min egen koppling till fallet består i att jag som, lärare, mediepedagog och medieutvecklare varit en pådrivande och styrande kraft i arbetet. Fallet är valt med utgångspunkt att kommunens arbete på nationell nivå och via medier framhållits som ett gott exempel.

Den empiriska delen består dels av min egen livsberättelse och dels av studier av olika dokument, texter, bilder, filmer och ljudinspelningar som visar hur styrningsrationaliteter formas och tar form på mikro, makro och mesonivån. Jag har använt att metodiskt prisma, en kombination av olika analytiska perspektiv, diskurs, aktivitet, narrativ och styrningsrationalitet.

Resultaten visar att de drivande aktörerna innovativt hanterar de systemiska motstridigeter som uppstår i arbetet med att utföra läroplanens uppdrag. Styrningen i aktiviteterna utgår från en tillitsrationalitet. Ju mer användningen av ny medier sprids i kommunens skolor, desto mer motstridig blir den för mellannivåns aktörer. Tillitsrationaliteten trängs undan av en misstroenderationalitet, som orsakade det växande glappet mellan förvaltning och verksamhet

Sidan publicerades 2014-12-02 16:10 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2015-02-18 14:08 av Hedda Lovén


Relaterat

Ojämlik utbildning i digitala tekniker

Ojämlik utbildning i digitala tekniker

Användningen av digitala verktyg i undervisningen beror helt och hållet på vilken lärare eleven har. Det gör att en del elever hamnar långt efter, visar ny forskning.

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Elever som deltar i satsningar på en dator per elev har inte djupare kunskaper än elever som har varit utan dator, visar Håkan Fleischers studie.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant