Avhandlingar.

Skriv ut

Svenska mattelärare kan lära sig av kinesiska

Avhandling 360 favorit
Göteborgs universitet Kinesiska lärare har ett varierat sätt att undervisa i matematik som kan bidra till att utveckla hur matematik lärs ut i svenska skolor. Det visar Johan Häggström i sin avhandling "Teaching systems of linear equations in Sweden and China".

Modulära lärmiljöer istället för lärplattformar?

Avhandling
Kungliga tekniska högskolan Istället för ett enda system som hanterar allting, går vi idag mot en utveckling av modulära lärmiljöer: flera mindre enheter som arbetar tillsammans. Fredrik Paulsson har undersökt hur learning technology bättre kan anpassas till pedagogiska behov.

Det pedagogiska övervägandet

Avhandling
Åbo Akademi När pedagoger ställs inför konkreta valsituationer tvingas de välja, och i det övervägandet möts teori och praktik. Syftet med Maria Andréns studie är att uppmärksamma valet och bidra till ett samtal som kan minska klyftan mellan teori och praktik.

Lärares tankar om fostran till företagsamhet

Avhandling
Åbo Akademi Vad handlar entreprenörskap i ett pedagogiskt sammanhang egentligen om? Hur tar det sig uttryck i det vardagliga arbetet i skolan? Det undersöker Bettina Backström-Widjeskog i avhandlingen "Du kan om du vill".

Att skapa en motiverande skolmiljö

Avhandling
Lunds universitet Hur uppfattar elever och skolledare att skolan uppnått målen i Lpo 94? Hur kan detta relateras till vilka faktorer/begrepp som är viktiga för en motiverande grundskolemiljö? Det undersöker Therese Vincenti Malmgren i sin avhandling.

Mellan flummig och auktoritär - hur ska en lärare vara?

Avhandling
Stockholms universitet Anlägg inte ett pedagogiskt förhållningssätt som utgår från recept eller läror, utgå istället från en pedagogisk ledstjärna som fokuserar på vem du vill vara snarare än hur eller varför. Den slutsatsen drar Lotta Jons i studien "Till-tal och an-svar".

Autentiskt bedömning i lärarutbildningen

Avhandling
Lunds universitet Hur kan man kan konstruera autentiska bedömningar som stöttar studenternas lärande, samtidigt som stöd ges för tillförlitlig och trovärdig bedömning av studenternas kompetens? Anders Jönsson har studerat interaktiv examination på lärarutbildningen.

Relationer, makt och värderingar påverkar skolutvecklingsarbetet

Avhandling
Växjö universitet Hur verkar krafter som utbildningspolitiska intentioner, pedagogisk forskning och verksammas ambitioner under arbetet med ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola? Det undersöker Inger von Schantz Lundgren i studien "Det är enklare i teorin...".

Hur pratar ungdomar i flerspråkiga områden?

Avhandling
Stockholms universitet Användning av rak ordföljd är en språklig strategi som vissa ungdomar använder sig av för att uttrycka en identifikation med det flerspråkiga området, det visar resultaten från Natalia Ganuzas avhandling.

Förskolepedagogikens framväxt

Avhandling
Uppsala universitet I avhandlingen "Förskolepedagogikens framväxt" har Johannes Westberg studerat pedagogiska förändringar i den svenska förskolepedagogiken under 1835-1945.
 
Annons