Avhandlingar.

Skriv ut

Kategoriseringar av barn i förskoleåldern

Avhandling
Lunds universitet Kristian Lutzs avhandling "Kategoriseringar av barn i förskoleåldern" behandlar utvecklingsbedömningar i förskolan. Han har studerat organisatoriska förutsättningar och diskursiva praktiker rörande barn i behov av särskilt stöd.

Om barn i särskild undervisningsgrupp

Avhandling
Stockholms universitet Vad elever i särskild undervisningsgrupp framförallt lär sig är att bli just elever i särskild undervisningsgrupp. Det framgår av Anna-Lena Ljusbergs avhandling "Pupils in remedial classes" där hon har intervjuat lärare, föräldrar och eleverna själva.

Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen

Avhandling
Göteborgs universitet Syftet med Agneta Simeonsdotter Svenssons avhandling är att studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Vad upplever barn som svårigheter och hur hanterar de svårigheterna?

Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

Avhandling
Linköpings universitet Ulrika Wigg har i avhandlingen "Bryta upp och börja om" studerat hur unga vuxna ser på sin identitet och sina relationer. Hon har intervjuat åtta personer som kom till Sverige i skolåldern och konstaterar att det inte är en identitet att vara flykting.

Det finns inga tjejbestämmare

Avhandling 360 favorit
Högskolan i Jönköping Vilka positioner hos flickor och pojkar accepteras och vilka möter motstånd i förskolan? Den frågan står i fokus i Christian Eidevalds avhandling " Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek"

CALL of the Wild

Avhandling
Stockholms universitet Petter Karlströms avhandling "CALL of the Wild" berör i sex olika vetenskapliga artiklar aspekter av Computer Assisted Language (CALL), datorprogram som används vid undervisning/inlärning av ett andraspråk.

”Det gäller att hitta nyckeln…” : Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

Avhandling
Stockholms universitet Jari Linikko har i sin avhandling "Det gäller att hitta nyckeln..." intervjuat 16 lärare på dövskolor i Sverige om deras syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd.

Processbarhet på prov

Avhandling
Uppsala universitet Maria Eklund Heinonen har i "Processbarhet på prov" studerat bedömning av muntlig språkfärdighet hos andraspråksinlärare på högskolan. Men avhandlingen berör egentligen alla lärare som har elever med svenska som andraspråk.

Skolvardagens genusdramaturgi

Avhandling
Luleå tekniska universitet Hur bidrar benämningar som hora och kärring till att görafemininiteter och maskuliniteter? Vem eller vilka använder benämningarna och vem riktar man dem till? Det söker Anna Öqvist svar på i avhandlingen "Skolvardagens genusdramaturgi".

Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan

Avhandling
Göteborgs universitet Anita Norlund vill med avhandlingen "Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan" utifrån läroböcker, lärares utsagor och nationella prov lägga fram en bild av hur undervisningen i svenska ser ut att gestalta sig för elever med olika programtillhörighet.
 
Annons