Avhandlingar.

Skriv ut

När undervisningsspråket blir engelska

Avhandling
Uppsala universitet Högskolestudenter som undervisas på engelska byter beteende. Det blir ännu viktigare med hårt strukturerade lektioner, smågruppsdiskussioner och inläsning i förväg. Det visar John Aireys avhandling "Science, Language, and Literacy".

Medelklasshem och skola

Avhandling
Linköpings universitet Trots att många föräldrar tillbringar större delen av fritiden med sina barn tycker de ändå inte att de är nog engagerade. Mest engagerade är mammorna och mest konflikter skapar läxorna, konstaterar Lucas Forsberg i avhandlingen "Involved Parenthood".

Hantverksskicklighet och kreativitet

Avhandling
Ämnet för Annelie Holmbergs avhandling "Hantverksskicklighet och kreativitet" är textillärarutbildningens ämnesutbildningshistoria, men den textila slöjden, i egenskap av skolämne, står också i fokus.

Musiken, skolan och livsprojektet

Avhandling
Umeå universitet Manfred Scheids undersöker i sin avhandling "Musiken, skolan och livsprojektet" hur musik i skolmiljö används och upplevs av gymnasieungdomar som en del av deras identitetsbildande.

Om islamundervisning på muslimska friskolor i Sverige

Avhandling
Uppsala universitet Jenny Berglund har sin bakgrund inom religionshistoria. Hennes avhandling "Teaching Islam" handlar om islamundervisning på muslimska friskolor. Förenklat kan man säga att hon ställer "de klassiska didaktiska frågorna" vad, hur och varför?

Byskolan som pedagogik, kultur och struktur

Avhandling
Åbo Akademi I avhandlingen "Att förstå det stora i det lilla" klarläggs varför lokalsamhället försvarar de små skolornas fortsatta existens trots att skolorna sägs vara sämre skolor och varför lärare fortsätter arbeta i små indragningshotade skolor trots osäkerheten.

Professionella interpersonella kompetenser

Avhandling
Karlstads universitet Mårten Kae Paulsens avhandling "Profesjonelle interpersonlige kompetanser" syftar till att vinna kunskap om hur olika professioner - bland annat lärare - leder och vägleder andras förändringsprocesser i enlighet med yrkesetiska normer och värderingar.

Om förståelseformer i skolmatematik

Avhandling
Lunds universitet Det huvudsakliga syftet med Ingrid Dashs avhandling "Flexibility in knowing school mathematics" har varit att nå insikt i olika förståelseformer i skolmatematik och former av lärandeidentiteter i två miljöer: en skolklass i södra Sverige och en i Orissa.

Flexibel utbildning i praktiken

Avhandling
Göteborgs universitet Temat för Anita Mattssons avhandling "Flexibel utbildning i praktiken" är gruppers former för samarbete i distanskurser i textbaserade forum på nätet. Vad händer när någon inte skriver något i kursens gemensamma forum? Hur ska man tolka tystnaden?

Om livets kontinuitet.

Avhandling
Göteborgs universitet Med hjälp av en fallstudie undersöker Eva Nyberg hur elever i årskurs 5 beskriver och upplever fenomen som rör biologiska livscykler. Hon studerar också hur en lärares kompetens - och undervisning - utvecklas. Avhandlingen heter "Om livets kontinuitet".
 
Annons