Nätmobbning – ett stort problem

Hur ser den utseendefixerade nätmobbningen ut och vad tror eleverna att de skulle göra om de blev nätmobbade? Det undersöker Sofia Berne och ser att killar och tjejer reagerar olika. Den allmänna uppfattningen är att tjejer gör man lätt ledsna genom att kritisera deras utseende, och killarna reagerar med våld om de blev mobbade.

Sofia Berne
Sofia Berne

Född 1977
i Hemsjö.

Disputerade 2014-06-13
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Cyberbullying in Childhood and Adolescence - Assessment, Coping, and the Role of Appearance

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I mitt arbete som psykolog har jag ofta mött människor som varit utsatta för mobbning som barn, det har satt sina djupa spår, även som vuxna. Många berättar att de då kände sig väldigt ensamma och lämnade av vuxenvärlden. Varför hjälpte ingen? Jag blev intresserad av hur det ser ut idag och hur mobbning på nätet, som ju är en plats där många unga rör sig, ser ut.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt tre olika aspekter av nätmobbning. För det första; hur den utseenderelaterade nätmobbningen ser ut, för det andra; vad eleverna upplever att de skulle göra om de blev utsatta för nätmobbning och jag ville också titta på om det var någon skillnad där mellan kön och olika åldrar. För det tredje har jag undersökt kartläggning av nätmobbning, det är nämligen stor skillnad på siffrorna, enligt Skolverket är 1 procent nätmobbade, enligt Friends ligger siffran på 33 procent. Jag ville se varför siffrorna skilde sig så åt.

Vad var de viktigaste resultaten?

– Utseenderelaterad nätmobbning är vanligt, främst mot flickor. De är ute mycket på sociala medier och de kunde få höra att de var ”fula och tjocka”. Flickorna blev väldigt ledsna av nätmobbningen och drog sig undan, de slutade vara på nätet och isolerade sig. Pojkarna sa att de försökte att inte bry sig och hämnades med våld. För att få slut på mobbningen skulle 70,5 procent berätta för någon, oftast för en förälder eller lärare, få till kompisar.

– Fler av de äldre barnen vände sig till vänner.  När det gäller de olika siffrorna visade det sig att definitionen av nätmobbning är oklar och man använder sig inom forskningen av lite olika benämningar. Vi behöver ha en tydlig definition vad nätmobbning är.

 Vad överraskade dig?

– Jag blev förvånad och tyckte det var väldigt sorgligt att alla var så överens att man så lätt kunde såra tjejerna genom att kommentera deras utseende. Och att killarna så kraftfullt sa att de skulle använda våld om de blev utsatta för utseenderelaterad nätmobbning, att det var deras huvudsakliga strategi. Jag blev också förvånad av att så många sa att de skulle vända sig till vuxna om de blev utsatta. Det skiljer sig från internationella studier.

Vem har nytta av ditt resultat?

– Både föräldrar, lärare och skolpersonal. Det är viktigt att man som vuxen avsätter tid att lyssna på barn och ungdomar för att få ta del av deras perspektiv och kunna hjälpa dem. Det är ju inte ett individproblem utan något man ska lösa tillsammans, skola och föräldrar. Det finns ju tekniska hjälpmedel, att man kan stänga av den som mobbar eller ta bort elaka kommentarer från sajterna. Det hjälper dock inte att säga att barnen inte får vara på nätet, det är ju där de umgås. Det är som att säga att den som blir mobbad på sin skolgård får gå därifrån.

Sidan publicerades 2014-11-05 13:09 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Nätmobbning vanligare bland flickor

Nätmobbning vanligare bland flickor

Forskaren Linda Beckman har jämfört traditionell mobbning med nätmobbning. Hon fastställer i sin avhandling att flickor i högre grad är utsatta för mobbning på nätet än pojkar och att hälsan påverkas på samma sätt av de olika formerna av mobbning.

Skolmobbningens vardagspraktik

Skolmobbningens vardagspraktik

Johanna Svahn har studerat hur skolmobbningens vardagspraktik fungerar. – Jag tror att min avhandling kan bidra med ny kunskap till antimobbningsarbetet i skolan, säger hon.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant