Nya konstformer utmanar bildlärare

Bildlärares kompetensutveckling styrs i stor utsträckning av deras egna intressen, eftersom den ofta sker på fritiden. Det får konsekvenser för undervisningens innehåll, visar Anna Jonsson Widen.

Anna Jonsson Widen
Anna Jonsson Widen

Född 1967
Bor i Umeå

Disputerade 2016-11-25
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under de 15 år jag jobbade som bild- och konstlärare hände det mycket med digitalisering av bilder och nya konstformer. Jag har funderat mycket på hur man ska förhålla sig och vad man ska hänga med på. När jag sedan jobbade på bildlärarutbildningen i Umeå märkte jag att fler bildlärare brottades med de frågorna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur bildundervisning i olika skolformer kan förändras, vilket berör både lärares professionella utveckling och ämnesutvecklingen. Jag har valt att titta på samtidskonst och hur den kan omsättas till undervisningsinnehåll. Jag har gjort fallstudier med lärare från grundskolan, gymnasiet, kulturskolan och folkhögskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har sett en rad olika faktorer som inverkar på lärarnas professionella utveckling och ämnesutvecklingen. Intervjuer med lärare visar på bristande rutiner och resurser för kompetensutveckling och eftersom bildlärarkåren har en kultur som bygger på personligt anslag fick deras skapande på fritiden stor betydelse. Det blev en garant för den professionella utvecklingen.

– Bildlärarna bekostar ofta kurser själva som de går på fritiden, men då blir det personliga avgörande för urvalet och få väljer att fördjupa sig i digitalisering och samtidskonst. Sen påverkar förstås kontexten man jobbar i hur man tar sig an samtidskonsten. Den kan vara svår att lyfta in i skolans strukturer och mönster eftersom den kräver en viss frihet. Men får samtidskonsten möta skolan på skolans villkor så går det. Flera av lärarna hade till exempel som strategi att få in samtidskonsten i elevens val.

Vad överraskade dig?

– Första intrycket när jag pratat med bildlärare är att de sällan tar upp samtidskonst i sin undervisning. Men när jag varit ute i skolorna så finns den där ändå, men man arbetar med samtidskonst som ”visuell kultur”. Men som lärare kan det vara bra att känna till de rätta begreppen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Personer som vill utveckla lärarutbildningen och forma insatser för kompetensutveckling för lärare. Men även de som jobbar inom konstvärlden och skolan som vill skapa goda relationer mellan de två.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2017-01-09 09:16 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-01-25 15:45 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fakta viktigare än skapande i skolan

Fakta viktigare än skapande i skolan

Estetiska lärprocesser  kan beskrivas som ett mer kreativt, experimenterande och undersökande sätt att lära sig. Marie-Louise Hansson-Stenhammar visar i sin avhandling att estetiska lärprocesser ges lite utrymme i skolans olika ämnen - inklusive de estetiska.

Kön spelar stor roll i bildundervisningen

Kön spelar stor roll i bildundervisningen

Stina Wikberg har undersökt hur elever i bildundervisningen gör kön i bild och hur bild gör kön hos eleverna.

Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats