Sämre resurser för ungdomar i samhällsvård

Ungdomar som är placerade i samhällsvård har sämre tillgång till skolrelevanta resurser än andra ungdomar. Det visar Hélène Lagerlöfs avhandling.

Hélène Lagerlöf
Hélène Lagerlöf

Född 1973
i Gävle

Disputerade 2012-04-04
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör barn och ungdom och haft intresse för ämnet. Det är viktigt att bedriva forskning som handlar om barn och ungdomar just därför att det är en grupp som tyvärr ofta förbises, speciellt barn som befinner sig i samhällsvård löper den risken.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om levnadsförhållanden för ungdomar som inte bor med sina föräldrar, ungdomar som bor i familjehem, som man tidigare kallade fosterhem och ungdomar som bor på hem för vård eller boende, HVB, som kan beskrivas som institutioner. Min avhandling fokuserar på ungdomarnas skolgång, fritid och kamratrelationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att ungdomar i HVB har en sämre resurstillgång än ungdomar som bor hemma med sina föräldrar, speciellt när det gäller vad man kallar skolrelevanta resurser. Men också när det handlar om kamratrelationer så har de en sämre resurstillgång. Ungdomar på institution har inte tillgång till läxhjälp i samma utsträckning som ungdomar som bor hemma.

– De har inte heller tillgång till internet för skolarbetet. Ungdomar på institution upplever dessutom att de inte får hjälp av lärare i lika hög grad som andra ungdomar. Ett annat viktigt resultat är att både ungdomar i familjehem och på institution upplever att de blir mobbade i större utsträckning än de som bor hemma. Skolket är också mer utbrett bland dessa ungdomar än de som bor hemma.

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig var att när det gäller fritid så var skillnader mellan ungdomar som är placerade i samhällsvård eller bor hemma inte så stora. Där är tillgången till resurser ganska lika. Den skillnad som fanns var att ungdomar i familjehem och på institution ägnade sig åt idrott i mindre utsträckning än ungdomar som bor hemma.

Vem har nytta av dina resultat?

– Socialtjänsten har nytta av resultaten, men också skolan kan ha nytta av dem. Jag tänker då speciellt på skolrelevanta resurser så som internet och läxhjälp. Det är ett gemensamt ansvar för socialtjänsten, vårdmiljön och skolan att se till att ungdomarna har resurser som behövs för att kunna utföra sitt skolarbete.

Sidan publicerades 2012-06-04 15:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-08-31 11:30 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan

Syftet med Per Germundssons avhandling "Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan" är att öka kunskapen om mötet mellan socialarbetare och lärare och barn i riskzonen.

Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

Vad händer i verksamheter som samtidigt ska åtgärda både sociala och pedagogiska problem och där diskurser från olika institutionella och vetenskapliga fält korsas? Det under söker Susanne Severinsson i avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende."

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant