Studenterna tar makten över utbildningen

Peter Bergström har in sin avhandling funnit att nätbaserad utbildning leder till att studenterna får mer makt över innehållet. Det innebär i sin tur att läraren i förväg måste designa för något okänt.

Peter Bergström
Peter Bergström

Född 1975
i Vilhelmina

Disputerade 2012-05-11
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Designa för det okända: Didaktisk design för processbaserad bedömning i teknikrika lärandemiljöer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– På institutionen har vi funderat kring dokumentation och lärprocesser sedan 2003. Vi upplevde ett problem när det handlar om distansundervisning. Genom att bara få presentera uppgifter till studenterna missade vi vad som hände på vägens gång. Så kom ämnet till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de sociala relationer som uppstår när man har nätbaserad undervisning. Det är en form där studenterna har mer inflytande över undervisningen och sitt eget lärande. Hur kan man förstå relationen mellan lärare och student? Och hur förstår studenter och lärare undervisningsformen? Jag har följt och intervjuat lärare och studenter i två nätbaserade utbildningar till lärare och specialistsjuksköterska. Genom en processtödd metod kopplas deras förkunskaper ihop med kursens kunskapsmål.

– Den handlar också om innehållsfrågan. Den teknikrika lärmiljön och innehållet skapar en maktförskjutning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är jättetydligt att det sker en maktförskjutning från lärare till student. Studenterna får en symbolisk makt över sitt lärande och sin utbildning. Deras informella kunskaper, reflektioner och analyser av det egna lärandet blir ett formaliserat innehåll i utbildningen som de har makt över. Lärarna måste i förväg designa för något okänt eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen.

Vad överraskade dig?

– Just denna process där innehållet i undervisningen går från informellt till formellt. Det formella bestäms av läraren, medan studenterna tillför sina förkunskaper. Rollerna förändras också, studenterna får plötsligt välja ut ett innehåll.

Vem har nytta av dina resultat?

– När man som lärare jobbar med IT bör man vara medveten om vad som händer – att elever producerar egen kunskap och övertar delvis innehållsfrågan. Lärarrollen förändras också när studenterna får mer inflytande.

Vad vill du göra i fortsättningen?

– Det vore intressant att se hur innehållsfrågan behandlas i grundskolan och på gymnasiet när man jobbar så mycket med att eleverna själv producerar material och använder olika tekniska resurser för det.

Sidan publicerades 2012-05-31 18:38 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-06-04 14:28 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Nätbaserade dialoger bra träning för blivande lärare

Det finns en stor potential i att studenter får bedöma varandras texter under utbildningen tilllärare. Något som de har lite erfarenhet av. Det menar Lisbeth Amhag som disputerat medavhandlingen Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering ochresponsgivning för lärande .

Lära på nätet – en fråga om sammanhang

Att skapa en bra nätutbildning är inte enbart en teknikfråga. Jimmy Jaldemark visar i sin avhandling, Participation in a boundless activity: Computer-mediated communication in Swedish higher education, att lärarnas och studenternas sammanhang är en avgörande faktorn för lärandet i en nätutbildning.

Gruppen spelar roll

Fler män i en grupp gör att kvinnliga studenter tystnar. Studenter med utländsk bakgrund tar mycket mindre plats i grupparbeten än de med svensk bakgrund. Annette Johnsson har i sin avhandling undersökt vem som tar plats i diskussionen vid nätbaserade grupparbeten.

Nätstudier kan bidra till fördjupad förståelse

Nätbaserad utbildning har många styrkor jämfört med traditionell undervisning. Men det gäller att lärarna arbetar medvetet med det och inte kapitulerar inför tekniken, skriver Linda Reneland-Forsman i sin avhandling.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Snabb hjärna kräver utmaningar

En eller två elever i varje klass är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen. Som lärare måste du utmana även dem.

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

Internationellt: Educating Greater Manchester head: what I’ve learned at school

Channel 4’s Educating Greater Manchester headmaster Drew Povey turned around the school once labelled ‘the worst in the country’, and is now working to reduce its debt. He shares some lessons he’s picked up about leadership.

Ny stol ska hjälpa barn med adhd

Chair of attention. Så heter stolen som designats för att hjälpa flickor med adhd och andra barn som kan vara för blyga för att be läraren om hjälp i skolan.