Intervjuer

Skriv ut

Hög lön viktig anledning för att studera företagsekonomi

Intervju
Mälardalens högskola Trots att ungefär lika många tjejer som killar studerar företagsekonomi är det en av de utbildningar som ger störst skillnad i livslön mellan könen. Den stora skillnaden överraskade Eva Lindell som forskat om utbildningen.

Mognad och förmåga till vuxenansvar – nödvändiga grunder för blivande lärare

Intervju
Linnéuniversitetet Att förmå visa mognad och kunna ta vuxenansvar, det är grundbulten för att kunna bli lärare.  Jens Gardesten har i sin avhandling identifierat nödvändiga förmågor som lärare anses behöva.

Social bakgrund styr valet att bli gymnasielärare

Intervju
Linnéuniversitetet Den sociala bakgrunden har stor betydelse för vem som blir gymnasielärare. Det konstaterar Magnus Persson som forskat om vad som sker under gymnasielärarutbildningen.

Nya konstformer utmanar bildlärare

Intervju
Umeå universitet Bristande rutiner och resurser för kompetensutveckling leder till att bildlärare själva bekostar kurser. Men få väljer att fördjupa sig i samtidskonst, visar Anna Jonsson Widen.

Problematisering viktigt i religionskunskap

Intervju
Göteborgs universitet Att kunna problematisera ämnets innehåll och visa på relevanta sammanhang är viktiga förmågor hos religionskunskapslärare. David Carlsson har forskat om vilka kunskaper lärare i religionskunskap på gymnasiet anses behöva.

Internationella kunskapsmätningar mest intressant för skolchefer

Intervju
Umeå universitet Resultatet i internationella kunskapsmätningar som exempelvis Pisa speglar vad som sker i skolan. Det anser både skolchefer, rektorer och lärare. Få pekar på betydelsen av familj, samhälle och kultur, visar Daniel Arnesson.

Köttets makt stark i hem- och konsumentkunskap

Intervju
Umeå universitet Krocken mellan fysisk hälsa och kulturell bakgrund i relation till mat är tydlig men outtalad i ämnet hem- och konsumentkunskap. Lärarna borde belysa konflikten och låta eleverna diskutera ämnet, tycker Ingela Bohm.

Skillnader i pojkars och flickors sätt att uttrycka historia

Intervju
Umeå universitet Närmare tusen gymnasieelever ingår i Lars Andersson Hults avhandling om historiemedvetande. Resultatet visar att föräldrars utbildning är en viktig bakgrundsfaktor i elevers syn på historia.

Lärlingsprogram brister i samverkan med arbetsplatser

Intervju
Umeå universitet Praktiken på gymnasiets lärlingsprogram styrs nästan helt av arbetsplatsen istället för skolans kursplan. "Det brister i samverkan mellan skola och arbetsplatser", säger Per Kristmansson.

Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet

Intervju
Linnéuniversitetet Genom att definiera begreppet kommunikation i  matematikklassrummet ger Lucian Olteanu lärare möjlighet att bättre analysera och förstå klassrumskommunikation med fokus på det matematiska innehållet.
 
Annons