Intervjuer

Skriv ut

Elever med utlandsfödda föräldrar har hög tilltro på utbildning och jobb

Intervju
Stockholms universitet Trots att elever med utlandsfödda föräldrar generellt presterar generellt sämre i skolan har de höga ambitioner och väljer ofta gymnasieprogram som ger högskolebehörighet. Det visar Per Engzell som forskat om elevers sociala bakgrund i stora skolundersökningar.

Förskjutning mot hälsa och kunskaper när lärare i idrott och hälsa sätter betyg

Intervju
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Lena Svennbergs forskning visar att kunskaper och hälsa snarare än färdigheter och motivation står i fokus när lärare i idrott och hälsa sätter betyg. Störst möjlighet att få högsta betyg i ämnet är pojkar som bott i Sverige sedan skolstart, går i friskola och har högutbildade föräldrar.

Digital teknologi ger nya möjligheter för lärande i miljöundervisningen

Intervju
Göteborgs universitet Digital teknologi i undervisningen kan erbjuda nya möjligheter för lärande. Det visar Emma Edstrand som understryker att redskapen är långtifrån självinstruerande och att samspel med läraren är väldigt viktigt.

Förenklade slutsatser av internationella kunskapsmätningar

Intervju
Umeå universitet Analyser av internationella kunskapsmätningar är ofta alltför förenklade. Det konstaterar Inga Laukaitytes i sin studie där hon också ger rekommendationer på hur analyserna ska göras.

Svenska elever tar lärarna på orden

Intervju
Umeå universitet Svenska elever tvivlar sällan på det läraren säger. Att jämföra med elever i Ryssland och Australien som oftare ifrågasätter det läraren pratar om, konstaterar Sergej Ivanov som undersökt kritiskt tänkande på historielektionerna i de tre länderna.

Skolidrott varje dag ger pojkar bättre betyg

Intervju
Lunds universitet Daglig idrott i skolan ger pojkar bättre betyg. Dessutom får både flickor och pojkar större muskelstyrka samt minskad risk för frakturer. "Nu har vi ett starkt vetenskapligt stöd för ökad idrott i grundskolan,"  säger Jesper Fritz.

Förskolebarn mer delaktiga i och genom musik

Intervju
Stockholms universitet I sin avhandling om konstruktionen av musikämnet i förskolan myntar Maria Wassrin begreppet slow musicking. Det går ut att förskolepedagoger och barn är tillsammans i musik under en längre tid, som exempelvis i en samling.

Skolval för de redan privilegierade

Intervju
Stockholms universitet Det fria skolvalet gynnar dem som förmår att välja. Det är såväl skolpersonal som elever och föräldrar överens om, konstaterar Anna Ambrose i sin avhandling.

Multiplikation av flersiffriga tal utmanar

Intervju
Stockholms universitet Elever behöver erbjudas fler tankemodeller för att förstå flersiffrig multiplikation. Det menar Kerstin Larsson som forskat om hur elever i mellanstadiet tänker när de multiplicerar med flersiffriga tal och tal i decimalform.
eva_lena-lindster-norberg

Demokrati i skymundan med entreprenöriellt lärande

Intervju
Umeå universitet Entreprenöriellt lärande fokuserar på företagande och individuella kvaliteter på bekostnad av skolans demokratiska uppdrag. Det menar forskaren Eva-Lena Lindster Norberg.
 
Annons