Lärarpanelen

Vad är Skolportens lärarpanel?

Skolportens lärarpanel består av yrkesverksamma lärare.

Deras uppdrag är att till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin välja ut den mest läsvärda avhandlingen bland de som senast publicerats på skolporten.se/avhandlingar. Forskaren som skrivit avhandlingen intervjuas i Skolportens forskningsmagasin. Där publicerar vi även panelens motivering – varför blev just denna avhandling utvald?

Att lyfta fram den pedagogiska forskning som är intressant ur ett lärarperspektiv menar vi på Skolporten är särskilt viktigt.

Lärarpanelen har funnits sedan år 2008.

Panelens urvalskriterier

Praktisk relevans: Ämnet ska berika verksamheten och göra det möjligt att utveckla den utifrån nya perspektiv, insikter och kunskaper. När beprövad erfarenhet paras med eller kontrasteras mot aktuell forskning finns möjlighet för reell skolutveckling.

Läraryrkets professionalisering: Ämnet och avhandlingen ska styrka läraryrkets professionalisering – kunskapsbas, autonomi, yrkesspråk och yrkesetik.

Avhandlingens språk: Språket ska vara lättillgängligt. Om avhandlingen dessutom finns som nedladdningsbar pdf och med svenskt abstrakt möjliggörs större spridning, vilket påverkar bedömningen.


Panelister

Magnus Blixt

Magnus BlixtVad arbetar du med?
Jag är grundskollärare 1-7 So, och arbetar just nu på Glömstaskolan i Stockholm. Är författare och föreläsare.

Hur kan man kommunicera med dig?
E-post: magnus[a]blixtgordon.se, www.blixtgordon.se eller via Twitter: @blixtgordon13. Bloggar på  www.lrbloggar.se/magnus, www.lrbloggar.se/forskarbloggen

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Skolforskning får gärna ge bidrag till lärares yrkesetik, i både stort och smått. Jag är närapå allätare när det gäller avhandlingar, men de måste ge oss ”lärare på golvet” något för att vara intressanta.

Varför blev du lärare?
Framförallt gjorde min mellanstadiemagister stora avtryck, vilket för övrigt beskrivs i boken Betydelsefulla lärare / Lärare gör skillnad. När jag senare gjorde lumpen, med siktet mot att bli mariningenjör, insåg jag att jag ville göra skillnad och syssla mer med lärande och utveckling.


Johan Häggman

Johan HäggmanVad arbetar du med?
Jag är gymnasielärare i idrott & hälsa, religion och filosofi, och undervisar nu i idrott & hälsa och religion på en grundskolan i Göteborg.

Hur kan man kommunicera med dig?
johan.haggman[a]oh.goteborg.se samt Twitter: @HggmanJohan Jag hoppas på att få igång en blogg så småningom.

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
De praktisk-estetiska ämnena har jag ett större intresse för eftersom de idag har ett relativt litet utrymme i skolan men betyder så mycket för elevernas utveckling. Sedan ligger självklart hälsa varmt om hjärtat och dessutom är normer ett ämne som jag blir mer och mer intresserad av. Det viktiga för mig är att forskningen är lätt att ta till sig och något som man kan applicera på en gång utan för mycket krångel. Det ska helt enkelt vara något lättillgängligt på alla sätt för då är allt intressant.

Varför blev du lärare?
Det var ämnena som var mitt första val och att det blev lärare var att jag inte kom in på de program jag ville (program som var mer inriktat på hälsa och ungdomars hälsa). Jag har alltid fått höra av mina lärare att jag skulle passa perfekt som lärare. Vilket stärkte mig att söka till lärarutbildningen när jag insåg att min framtid, vid 19 års ålder, inte riktigt blev som jag ville.


 Katarina Larson

Katarina Larsson

Vad arbetar du med?
Jag har varit undervisande lärare i grundskolans högstadium i över 25 år. Mina ämnen är svenska och SO. Finns i Nyköping.

Hur kan man kommunicera med dig?
Genom mejladressen katarina.larson[a]nykoping.se

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Skolans och elevernas måluppfyllelse – en likvärdig skola, hållbar utveckling. Just nu är det mycket om nationella provens betydelse för slutbetygen. Rättar nationella prov i religon för första gången. Forskning om nya kursplanerna skulle vara kul att spinna vidare på.

Varför blev du lärare?
För att kunna göra skillnad: Att ge alla barn möjlighet. Att vara med i samhällsdebatten. Min kärlek till litteraturen och det skrivna ordet.

 


Johanna Lundström

Johanna LundströmVad arbetar du med?
Jag är gymnasielärare i kemi och biologi. Arbetar på Värmdö gymnasium i Stockholm.

Hur kan man kommunicera med dig?
Via Twitter: @jojotw

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Jag brinner för NO-didaktik och forskning om lärarollen. Det förra av gammal och ohejdad vana, det senare för att jag tror att identitetsskapande professionsdiskussioner i och om lärarrollen är otroligt viktiga.

Varför blev du lärare?
Jag ville bredda mitt tänkande om mina ämnen efter att ha dykt väldigt djupt under några år som forskare.


Maria Lindahl

maria_lindahl

Vad arbetar du med?
Jag arbetar på en förskola i Umeå med tre avdelningar, med barn i åldrarna 1-5år. Jag har också haft förmånen att tillsammans med några andra lärare haft casedagar på Umeå universitets lärarutbildning.

Hur kan man kommunicera med dig via e-post?
maria.a.lindahl[a]umea.se

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Jag är intresserad av det mesta inom forskning men kanske främst inom didaktik och barns språkutveckling och förmågor.

Varför blev du lärare?
Jag blev förskollärare för att jag ville jobba med barn och vara delaktig i deras lärande och utveckling. Det är ett varierande jobb och ingen dag är den andra lik. Man får vara både ute och inne och göra mycket som man själv är intresserad av. Barn ger så mycket glädje. Att få känna sig behövd, saknad, att få kramar och dessutom få betalt för det, det är ju ett riktigt drömjobb.


Lisbeth Gustavsson

Lisbeth Gustavsson

Vad arbetar du med?
Jag arbetar som speciallärare i vuxenutbildningen på Lärvux (före detta Särvux) i Kristianstad. Vi tillhör Komvux, vilket vi är väldigt glada för!

Hur kan man kommunicera med dig via e-post?
lisbeth.gustavsson[a]utb.kristianstad.se

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Jag är mycket intresserad av forskning inom mitt eget område förstås, men också av arbetsmiljöns betydelse för lärande och min egen roll för att eleven ska lyckas. Frågor om samarbete, kommunikation, det goda samtalets betydelse och ledarskap fångar gärna mitt intresse. Jag är nyfiken på allt som utvecklar undervisning och hur lärande överhuvudtaget blir till.

Varför blev du lärare?
Jag fastnade för specialundervisning efter ett studiebesök i Vejbystrand för många år sedan. Där fanns en grupp elever med olika funktionshinder, bland annat några som råkat ut för trafikolyckor. De fick undervisning under den tid det tog att prova ut olika hjälpmedel. Det var en fantastiskt kreativ och positiv upplevelse som gjorde mitt yrkesval lätt.


Agneta Blücher

Agneta BlucherVad arbetar du med?
Gymnasielärare i svenska och historia på samhällsvetenskapsprogrammets internationella inriktning. Arbetar i Östersund på Jämtlands gymnasium Wargentin.

Hur kan man kommunicera med dig?
agneta.blucher[a]zonline.se

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Forskning som är nära verksamhet och skolans vardag känns viktig. Samtidigt är det oerhört spännande med forskning som utmanar!

Varför blev du lärare?
Jag ville ha ett kreativt arbete där jag får en möjlighet att möta framtiden.

 


Tommy Lucassi

Tommy Lucassi

Foto (Tommy Lucassi): Hasse Hedström

Vad arbetar du med?

Jag jobbar som Ma/No-lärare och förstelärare på Rålambshovsskolan som är en 6-9-skola.

Hur kan man kommunicera med dig?
Jag nås på tommy.lucassi[a]stockholm.se

Brinner du för forskning inom något särskilt ämne/fråga?
Särskilt intresse för forskning om inlärning, om hjärnan och om formativ bedömning.

Varför blev du lärare?
Jag blev lärare för att jag älskar att se aha-upplevelser och utveckling och för att få kämpa för alla barns lika rätt till en bra undervisning.

 

 


 

Sidan publicerades 2013-05-17 11:32 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-04-20 21:50 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Yrkesetiken måste synas

Marita Cronqvists avhandling är en angelägen inventering av yrkesetikens roll i lärarutbildningen, menar Skolportens lärarpanel som nu har valt ut avhandlingen som Skolportens favorit.

Lärarrollen i förändring

En överreglerad skola kan kväva lärarnas professionalism, menar Larissa Mickwitz i sin avhandling, som nu valts ut som en av Lärarpanelens favoriter.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant