Utveckling

Skriv ut
David och Cajsa

Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

2016-05-24

Speed-dating visade sig vara en bra form för att få eleverna i moderna språk att utveckla sin kommunikation. Lärarna David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen på Myrsjöskolan i Nacka har sett sina elever bli mer självsäkra som målspråkstalare.

Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

Undervisning & Lärande 2016-05-17

I denna artikel beskriver fyra lärare i Nacka en lärcykel bland ämneslärare i svenska på gymnasiet. Resultatet visar bland annat på en ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för förbättrad läsförståelse bland eleverna.

Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

Undervisning & Lärande 2016-05-10

Vilka möjligheter, men också utmaningar, kan förekomma när utbyten och långsiktiga samarbeten byggs upp mellan två skolor? Magnus Rosshagen beskriver i denna artikel ett långvarigt utbytesprojekt mellan MediaGymnasiet i Nacka strand och Our Lady of Fatima Secondary school i Kenyas huvudstad Nairobi.

Meningsskapande lärmiljö

Undervisning & Lärande 2016-05-03

Annika Kolterjahn Wägners utvecklingsartikel beskriver ett projektarbete i förskolan med syfte att skapa en meningsskapande lärmiljö utifrån barnens intressen, frågeställningar och nyfikenhet.

Drömmen om Amerika

Undervisning & Lärande 2016-04-26

Lärarna My Ekander och Cajsa Hansen berättar i denna artikel om ett ämnesövergripande projekt i svenska och historia i årskurs 8. Genom att arbeta med autentiska amerikabrev fick eleverna möjlighet att lära känna människorna bakom historieböckernas fakta.

Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Undervisning & Lärande 2016-04-19

Vad kan elever lära sig genom att skriva och publicera artiklar på Wikipedia? Läraren Gunnel Thydell beskriver i denna utvecklingsartikel hur eleverna ökade sin informationskritiska kompetens genom att söka information, läsa vetenskaplig text samt bearbeta och producera egna texter.

ulrica roald ansiktsbild

Framtidens digitala musikundervisning med hjälp av en mixer

Undervisning & Lärande 2016-04-12

Musikläraren Ulrica Roald ville förbättra ensemblespelet i klassrummet, men var mån om att ljudmiljön inte skulle bli skadlig och att de akustiska instrumenten inte skulle ta allt ljudutrymme och dränka de övriga instrumenten. Lösningen blev en mixer – och en musikundervisning utöver det traditionella.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Undervisning & Lärande 2016-04-05

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Kamrathandledning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers kunskapsutveckling

Undervisning & Lärande 2016-02-29

Kan elever komma längre i sin kunskapsutveckling om de utvärderar både sin egen och sina kamraters arbetsinsatser i skolan? Förstelärarna Camilla Björkman och Mia Hasselblad gav sina elever ett verktyg för utvärdering, och beskriver i denna artikel vilken effekt det fick på elevernas lärande.

Naturvetenskapligt utforskande i förskolan

Undervisning & Lärande 2016-02-22

Traditionellt utesluts ofta möjligheten att lära sig till exempel matematik och naturvetenskap med kroppen. Men många aktiviteter i förskolan handlar om att lära med just kroppen och alla våra sinnen. Ann-Sophie Petersen beskriver i sin artikel ett försök att i deras förskola anlägga ett transdisciplinärt sätt att se på lärande.

 
Annons