Utveckling

Skriv ut
botkyrka

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Undervisning & Lärande 2016-09-13

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Fritids bra miljö för språkutveckling

Undervisning & Lärande 2016-08-23

Fritidsverksamheten är en viktig miljö för barns språkutveckling, konstaterar lektor Petra Magnusson, som tillsammans med en grupp fritidspedagoger provat att under tre terminer arbeta fokuserat med kollegialt lärande och ett språkutvecklande förhållningssätt.

eva_eva_liten

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Undervisning & Lärande 2016-08-16

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

David och Cajsa

Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

2016-05-24

Speed-dating visade sig vara en bra form för att få eleverna i moderna språk att utveckla sin kommunikation. Lärarna David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen på Myrsjöskolan i Nacka har sett sina elever bli mer självsäkra som målspråkstalare.

Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

Undervisning & Lärande 2016-05-17

I denna artikel beskriver fyra lärare i Nacka en lärcykel bland ämneslärare i svenska på gymnasiet. Resultatet visar bland annat på en ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för förbättrad läsförståelse bland eleverna.

Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

Undervisning & Lärande 2016-05-10

Vilka möjligheter, men också utmaningar, kan förekomma när utbyten och långsiktiga samarbeten byggs upp mellan två skolor? Magnus Rosshagen beskriver i denna artikel ett långvarigt utbytesprojekt mellan MediaGymnasiet i Nacka strand och Our Lady of Fatima Secondary school i Kenyas huvudstad Nairobi.

Meningsskapande lärmiljö

Undervisning & Lärande 2016-05-03

Annika Kolterjahn Wägners utvecklingsartikel beskriver ett projektarbete i förskolan med syfte att skapa en meningsskapande lärmiljö utifrån barnens intressen, frågeställningar och nyfikenhet.

Drömmen om Amerika

Undervisning & Lärande 2016-04-26

Lärarna My Ekander och Cajsa Hansen berättar i denna artikel om ett ämnesövergripande projekt i svenska och historia i årskurs 8. Genom att arbeta med autentiska amerikabrev fick eleverna möjlighet att lära känna människorna bakom historieböckernas fakta.

Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Undervisning & Lärande 2016-04-19

Vad kan elever lära sig genom att skriva och publicera artiklar på Wikipedia? Läraren Gunnel Thydell beskriver i denna utvecklingsartikel hur eleverna ökade sin informationskritiska kompetens genom att söka information, läsa vetenskaplig text samt bearbeta och producera egna texter.

ulrica roald ansiktsbild

Framtidens digitala musikundervisning med hjälp av en mixer

Undervisning & Lärande 2016-04-12

Musikläraren Ulrica Roald ville förbättra ensemblespelet i klassrummet, men var mån om att ljudmiljön inte skulle bli skadlig och att de akustiska instrumenten inte skulle ta allt ljudutrymme och dränka de övriga instrumenten. Lösningen blev en mixer – och en musikundervisning utöver det traditionella.

 
Annons