Utveckling

Skriv ut

Artikelserien Undervisning & Lärande erbjuder lärare ett systematiskt sätt att granska och publicera sitt kvalificerade utvecklingsarbete. Artiklarna granskas av en forskare och ska följa Skolportens skrivregler samt metodhandbok. Serien ges ut i samarbete med Ifous. För dig som är intresserad av att skriva en artikel finns mer information här.

Mer avancerad undervisning med Öppen matematik

Undervisning & Lärande 2015-01-30

Matematikläraren Stefan Lindströms utvecklingsartikel handlar om hur han arbetar med att öppna upp matematiken för eleverna. Med hjälp av vad han kallar Öppen matematik kommer han in på mer avancerad matematik än tidigare.

Lisa Norming och Loredana Ciambriello

Föräldrar saknar samtal kring skolfrånvaro

Undervisning & Lärande 2015-01-29

Skolan är bra att rapportera skolfrånvaro, men mindre bra på att prata med föräldrar och elever om orsaken till frånvaron. Det konstaterar pedagogerna Loredana Ciambriello och Lisa Norming i denna utvecklingsartikel, som bland annat tar upp förebyggande åtgärder.

Mona Liljedahl

Hur kan man upptäcka särbegåvade elever?

Undervisning & Lärande 2015-01-29

Elever som är understimulerade och uttråkade drabbas av samma problem som svagbegåvade elever. Men hur kan man ta reda på om det rör sig om särbegåvning? Det har specialläraren Mona Liljedahl undersökt.

Whiteboards gör eleverna aktiva och engagerade

Undervisning & Lärande 2015-01-21

Att använda whiteboards i klassrummet gav mer aktivitet och större delaktighet hos Mikael Sjöströms elever. Whiteboarden blir som ett verktyg för tänkandet, menar Mikael Sjöström, IT-pedagog på Neglinge skola i Nacka.

Christel Eklöf

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Undervisning & Lärande 2015-01-14

Genom sitt utforskande av ljusbord, speglar och en koja kunde de yngsta barnen på förskolan Sunnebo kommunicera utan ord. Dessa mötesplatser blev också ett bra sätt för de nya barnen att lära känna varandra, säger Christel Eklöf som skrivit en utvecklingsartikel med sina kollegor på förskolan.

Elever fångar hembygdshistoria genom ny teknik

Undervisning & Lärande 2014-12-16

Att använda QR-koder i stadsvandringen gjorde att både elevernas kunskaper om sin hembygd, och intresse för den, ökade betydligt. Det visar en utvecklingsartikel av tre lärare i Nacka kommun.

Veronica Wirström

Digitalt rollspel i religionsundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-12-04

Med hjälp av digitalt rollspel i religionsundervisningen blir eleverna mer nyfikna och engagerade i ämnet. I en utvecklingsartikel berättar läraren Veronica Wirström om sina erfarenheter.

Helena Svanängen

Stödstrukturer i matematikundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-10-08

Hur använder yngre elever olika stödstrukturer för att kunna delta i samtal om matematik? Det har Helena Svanängen undersökt i en utvecklingsartikel.

Call for paper: Skolportens e-tidskrift för undervisning och lärande

Undervisning & Lärande 2014-09-11

I samarbete med Ifous ger Skolporten verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet möjlighet att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan. Vi välkomnar nu texter om undervisning och lärande från dig som är verksam inom skola och utbildning!

Muntlig kamratbedömning aktiverade eleverna

Undervisning & Lärande 2014-09-09

Mer aktivitet på lektionerna och bättre kunskapsresultat. Att arbeta med muntlig kamratbedömning i engelska bland tre sjuor gav goda resultat. ”Arbetssättet tar tid i början, men det är absolut väl investerad tid”, säger läraren Karin Isaksson, Ribbaskolan.

 
Annons