Utveckling

Skriv ut
Helena Svanängen

Stödstrukturer i matematikundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-10-08

Hur använder yngre elever olika stödstrukturer för att kunna delta i samtal om matematik? Det har Helena Svanängen undersökt i en utvecklingsartikel.

Call for paper: Skolportens e-tidskrift för undervisning och lärande

Undervisning & Lärande 2014-09-11

I samarbete med Ifous ger Skolporten verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet möjlighet att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan. Vi välkomnar nu texter om undervisning och lärande från dig som är verksam inom skola och utbildning!

Carina_Tallefors_Karin_Isaksson_liten

Muntlig kamratbedömning aktiverade eleverna

Undervisning & Lärande 2014-09-09

Mer aktivitet på lektionerna och bättre kunskapsresultat. Att arbeta med muntlig kamratbedömning i engelska bland tre sjuor gav goda resultat. ”Arbetssättet tar tid i början, men det är absolut väl investerad tid”, säger läraren Karin Isaksson, Ribbaskolan.

Martin_Klerung_liten

Finska skolundret: ”Lärarnas professionalitet respekteras”

Bidrag 2014-08-20

Ska svenska elevers resultat i Pisamätningarna lyftas kan det finska skolsystemet vara en modell att ta efter, menar gymnasieläraren Martin Klerung.

eljonsson_annelinilsson_liten

Elever saknar verktyg för källkritik

Undervisning & Lärande 2014-08-11

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Ellen_Almers_liten

Skolan och hållbar omställning

Bidrag 2014-06-12

På vilket sätt ska skolan och undervisningen bidra till hållbar utveckling? Det har Ellen Almers undersökt i en artikel om handlingskompetens.

kaindl och simonsson

Filmning och sambedömning synliggör förmågor

Undervisning & Lärande 2014-06-11

Genom att filma debatter i tre klasser i årskurs 7 och sedan sambedöma dem, synliggjordes elevernas förmågor på ett helt nytt sätt.

Anna Franklin_Elisabet Landh_liten

Boksamtal utvecklar elevers läsförståelse

Undervisning & Lärande 2014-06-03

Med hjälp av boksamtal utvecklar lärarna Anna Franklin och Elisabet Landh sina elevers läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. I en utvecklingsartikel berättar de om sina erfarenheter.

mathias_hillin

Provloggar och föreläsningar

Bidrag 2014-05-20

Syftet med Mathias Hillins bidrag var att undersöka om ”provloggar” kan förbättra elevers kunskapsinhämtning före, under och efter föreläsningar. Målet var att eleverna skulle bli mer aktiva under föreläsningar samt uppleva att själva provtillfället skulle befästa kunskaper.

Emmastina_liten

Att få elever intresserade av demokrati och hållbar utveckling

Undervisning & Lärande 2014-04-08

Genom att genomföra ett ungdomsparlament i Turkiet fick eleverna på Myrsjöskolans högstadium i Nacka kommun ta praktisk del av den demokratiska processen.

 
Annons