Utveckling

Skriv ut

SALUT vann skolornas fredspris

Bidrag 2011-05-27

SALUT- en andra chans, på Ross Tensta gymnasium har vunnit Emerichfondens pris Skolornas fredspris. Priset delas ut till projekt som verkar för att bekämpa våld och mobbing och som främjar medmänsklighet och omtanke i skolan.

Trädgårdsstadsskolan bjuder på erfarenheter

Bidrag 2011-05-26

Bävern är Trädgårdsstadsskolans interna hemsida, där samlar man det organisationsmaterial som stödjer kvalitetsarbetet på skolan, till exempel checklistor, blanketter, bedömningsmatriser, IUP-verktyg, policies och processbeskrivningar. Materialet är till för dem som arbetar på skolan, men är också ett konkret sätt att visa för föräldrar och andra intresserade hur man jobbar på skolan. Allt som finns på Bävern är helt fritt att ladda ner och använda.

Kraft att leda

Bidrag 2011-05-25

I Sollentuna kommunala skola har man genomfört ett arbete i syfte att hitta ett verksamhetsnära sätt att arbeta med utveckling av arbetslagen i skolan. Några skolor i kommunen har testat ett självskattningsverktyg, för att använda befintliga resurser bättre. Jämförelsen är den vanliga medarbetar- undersökningen som standardmässigt genomförs men som inte ger ett underlag som arbetslagen i skolan kan använda på ett konstruktivt sätt.

Lek som pedagogisk strategi

Undervisning & Lärande 2011-03-01

Lotta Lindström och Karin Gustafsson har skrivit artikeln ”En förskoleklass för barn med autism. Om struktur och lärande lek” om deras arbete med att bygga upp en förskoleklass för barn med autism, där leken får ta plats.

Små barn blir aktiva bokläsare

Undervisning & Lärande 2011-02-02

Gunvor Persson och Jessica Wallin har skrivit artikeln ”Ska vi läsa en bok? Från bokprojekt till bokutgivning. Hur man kan stimulera småbarns språkutveckling”. Artikeln handlar om deras språkprojekt med de yngsta barnen på förskolan. Projektet resulterade i att barnen blev mer aktiva bokläsare och fick ett ökat intresse för bokstäver.

marie_gladh2-329x350

Marie Gladh skrev om tillfället då det vänder

Bidrag 2011-01-31

Marie Gladh har intervjuat fem lärare och fyra elever som alla har varit med om vändpunkter eller vändpunktsliknande förändringar, antingen hos sig själva eller hos andra. Hennes studie ger en exempel på hur hur förändringar och vändpunkter kan åstadkommas i en pedagogisk verksamhet. Det mest framträdande i resultaten är att eleverna framhåller att de vill ha lärare som aldrig ger upp om dem.

Dataspel som appar

Undervisning & Lärande 2011-01-01

Stina Ekmarks elever är först i världen med att skapa spel och konvertera dem till appar. Nu har hon skrivit artikeln ”Dataspel som appar. 14-åringar gör appar om vikingatiden för iPhone och iPad” om sitt arbete med en åttondeklass i Nacka kommun.

Dokumentation – ett sätt att utveckla eleven

Undervisning & Lärande 2010-12-19

Alf Pettersson och Ida Johansson är lärare på Centrumskolan Björknäs i Nacka som är en skola för elever i behov av särskilt stöd. De har skrivit artikeln ”Dokumentation. Ett sätt att utveckla eleven” där de beskriver Centrumskolans dokumentation och hur den påverkar eleverna på ett positivt sätt.

Eget utforskande påverkar lärandet

Undervisning & Lärande 2010-11-26

Med projektet Racerbilar ville författarna till den här artikeln utgå från barnens intressen. Genom att barnen skulle få göra en arbetsbok som lyfter fram deras tankar, idéer, reflektioner, deras matematiska tänkande och utvecklar deras förmåga att göra egna dokumentationer. Tanken var att barnen skulle kunna påverka sitt lärande genom sitt eget utforskande

Modersmålsbaserad sfi

Bidrag 2010-11-01

Modersmålets roll för lärandet: Den här rapporten handlar om Hyllie Park Folkhögskolas svenskundervisning för invandrare i Malmö; en uppdragsutbildning för Malmö stad.

 
Annons