Utveckling

Skriv ut
Marlene Halvarsson

Att arbeta ämnesövergripande med Storyline och IKT

Undervisning & Lärande 2014-03-04

Ett ämnesövergripande projekt med Storyline och IKT i svenska och historia ökade elevernas källkritiska kunskaper och förmåga att analysera händelser i historien. Det visar en ny utvecklingsartikel från Nacka kommun.

Sharon Elhanati

Förutsättningar för lärande organisationer. Ur en socialkonstruktivistisk teoribildning

Bidrag 2014-02-19

Om organisationer vill bli lärande organisationer krävs en medvetenhet om hur människor lär och utvecklas, för att kunna skapa förutsättningar för lärprocesser. Det menar Sharon Emanuel, grundskollärare med en magisterexamen i ledarskap vid Mälardalens högskola.

Mats_sandborgh-Karl Larsson_liten

Många metoder och verktyg i musikundervisningen gav resultat

Undervisning & Lärande 2014-02-04

Musiklärarna Karl Larsson och Mats Sandborgh satsade på en varierad undervisning och gav eleverna möjlighet till informell bedömning. ”Det tydligaste var att alla elever nådde utbildningsmålet i musik det året”, säger Mats Sandborgh.

Mia Hasselblad_Camilla Björkman_liten

VSL. Visual Self Learning – ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers lärande

Undervisning & Lärande 2014-02-04

Hur kan pedagoger använda sig av självutvärdering, VSL, för att förbättra och utvärdera sin egen arbetsinsats? Camilla Björkman och Mia Hasselblad beskriver i denna artikel hur de har arbetat med enkla videoanalyser för att förbättra sin undervisning.

ulrika_andersson_liten

Pedagogiska planeringar utvecklar bedömning och undervisning

Undervisning & Lärande 2014-01-28

Ulrika Andersson har skrivit en utvecklingsartikel om sitt arbete med att utveckla sin bedömning och undervisning med hjälp av pedagogiska planeringar.

Jonas Kemi

Tuff fjälltur ökade motivationen och antalet godkända elever

Undervisning & Lärande 2014-01-27

En tuff fjällvandring utan de vanliga störningsmomenten internet och mobiltelefoner gav ett lyckat resultat vad gäller elevernas inlärning av naturvetenskapliga teorier. I en utvecklingsartikel berättar gymnasieläraren Jonas Kemi om projektet.

Marianne Honig

Kamratbedömning gav effekt i teknikundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-01-27

Genom att använda sig av kamratbedömning blev eleverna mer medvetna om vad de själva kunde förbättra genom att ta del av sina kompisars arbeten i teknik. ”Eftersom barnen visste att en kamrat skulle läsa deras arbete noggrant och ge respons så ansträngde de sig mer från början”, säger läraren Marianne Sigurdsdotter Honig.

Carina Bladh

Hållbar utveckling vidgar ekonomiämnet

Undervisning & Lärande 2013-12-19

– Ofta känner vi att vi inte kan påverka något och det är deprimerande. Men här ser eleverna att det faktiskt går att göra något. Ekonomiläraren Carina Bladh undervisar sina elever i ekologiska fotavtryck.

Cecilia Landgren

IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation

Undervisning & Lärande 2013-12-17

Med hjälp av IKT ökade gymnasieläraren Cecilia Landgren elevernas motivation i svenskundervisningen. Hon har låtit eleverna läsa romaner och sedan spela in en kortfilm baserad på böckernas handlingar i grupp.

Mikael Loikkanen

Hur IT kan användas i slöjdundervisningen

Undervisning & Lärande 2013-11-14

Slöjdläraren Mikael Loikkanens utvecklingsartikel handlar om hur han integrerat IT i sin undervisning. ”Det har blivit ett mer interaktivt arbetssätt. Förr använde man mer loggböcker, men nu kan text, bilder och film användas på ett helt annat sätt än tidigare”, säger han.

 
Annons