Utveckling

Skriv ut
Eija Kuyumcus

Genrebaserad pedagogik höjer elevers resultat

Undervisning & Lärande 2013-05-02

Införandet av ett genrepedagogiskt arbetssätt på en skola i Rinkeby resulterade i förbättrade elevresultat. I en utvecklingsartikel berättar Eija Kuyumcu om det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Linnea Malmsten och Stina Hedlund

”Skolans ansvar slutar inte vid skolgårdsstaketet längre”

Undervisning & Lärande 2013-03-28

Genom en IKT-aktivitet på fritids kunde fritidspedagogerna Stina Hedlund och Linnea Malmsten skapa en möjlighet för barnen att samtala om och förstå den digitala världen bättre. Barns och ungdomars sociala kultur på internet är en stor del av deras liv – och det är viktigt att ge dem kunskap och verktyg om den, menar de.

Bodil Merkel

Ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling

Undervisning & Lärande 2013-02-20

Ett ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling stimulerade både läraren Bodil Merkel och hennes elever. ”I projektet fick eleverna en större tilltro till möjligheten att påverka sin framtid, vilket är ett av skolans uppdrag. Vi lärde oss om handledarens och lärarrollens betydelse”, säger hon.

Sharon Elhanati

Viktigt för lärare att känna stöd av skolledaren

Leda & Styra 2013-01-22

Dagens lärare är utsatta och stressade, mycket beroende på det genomgripande förändringsarbete som sker i skolan i dag. Därför är skolledarens stöd av stor betydelse, visar Sharon Elhanatis studie.

Sabina Zetterberg2

Att arbeta med IKT i SO

Undervisning & Lärande 2013-01-17

Läraren Sabina Zetterberg gjorde SO-undervisningen intressantare för sina elever genom att lägga ut elevuppgifter i form av filmklipp på en blogg. ”Eleverna började jobba spontant utan att jag behövde starta upp dem. Det var en kreativ och positiv stämning när man kom in i klassrummet”, säger hon.

Åsa Girgensohn

Filmskapande i matten

Undervisning & Lärande 2013-01-10

Med hjälp av Youtube gör Åsa Girgensohn matematiken lättare att förstå för eleverna. I en utvecklingsartikel berättar hon om sina erfarenheter i klassrummet.

Utvecklingsartikel Skolporten Argumentera mera

Att arbeta med argumenterande text

Undervisning & Lärande 2012-11-29

Tack vare ett forskningsnätverk kunde fem lärare tillsammans utveckla sina elevers skrivande. I en utvecklingsartikel berättar lärarna om sitt arbete med argumenterande text.

Glenn Hultman

Ledarskapets dynamik i skolan

Leda & Styra 2012-11-07

Vad vet vi egentligen om ledarskap så som det beskrivs och analyseras av forskarna? Det diskuterar Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet, i sin artikel om ledarskapsforskning.

Helena Kvarnsell

Roligare NO och teknik med IT

Undervisning & Lärande 2012-10-23

Många elever i skolan tycker att fysik och teknik är svårt och tråkigt. Helena Kvarnsell vill med hjälp av IT göra undervisningen av NO och teknik roligare och lättare. Samtidigt förbättrades resultaten på nationella proven.

Maryam Herlin

Staden som tema i förskolan

Undervisning & Lärande 2012-09-03

Barnen på Amadeus förskola i Nacka kommun fick göra utflykter till platser som broar, torn och museer, och de fick även besöka varandras hem. Syftet var att göra barnen medvetna om omgivningen och att väcka intresse för samhället och dess uppbyggnad.

 
Annons