Utveckling

Skriv ut
Sabina Zetterberg2

Att arbeta med IKT i SO

Undervisning & Lärande 2013-01-17

Läraren Sabina Zetterberg gjorde SO-undervisningen intressantare för sina elever genom att lägga ut elevuppgifter i form av filmklipp på en blogg. ”Eleverna började jobba spontant utan att jag behövde starta upp dem. Det var en kreativ och positiv stämning när man kom in i klassrummet”, säger hon.

Åsa Girgensohn

Filmskapande i matten

Undervisning & Lärande 2013-01-10

Med hjälp av Youtube gör Åsa Girgensohn matematiken lättare att förstå för eleverna. I en utvecklingsartikel berättar hon om sina erfarenheter i klassrummet.

Utvecklingsartikel Skolporten Argumentera mera

Att arbeta med argumenterande text

Undervisning & Lärande 2012-11-29

Tack vare ett forskningsnätverk kunde fem lärare tillsammans utveckla sina elevers skrivande. I en utvecklingsartikel berättar lärarna om sitt arbete med argumenterande text.

Glenn Hultman

Ledarskapets dynamik i skolan

Leda & Styra 2012-11-07

Vad vet vi egentligen om ledarskap så som det beskrivs och analyseras av forskarna? Det diskuterar Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet, i sin artikel om ledarskapsforskning.

Helena Kvarnsell

Roligare NO och teknik med IT

Undervisning & Lärande 2012-10-23

Många elever i skolan tycker att fysik och teknik är svårt och tråkigt. Helena Kvarnsell vill med hjälp av IT göra undervisningen av NO och teknik roligare och lättare. Samtidigt förbättrades resultaten på nationella proven.

Maryam Herlin

Staden som tema i förskolan

Undervisning & Lärande 2012-09-03

Barnen på Amadeus förskola i Nacka kommun fick göra utflykter till platser som broar, torn och museer, och de fick även besöka varandras hem. Syftet var att göra barnen medvetna om omgivningen och att väcka intresse för samhället och dess uppbyggnad.

Undervisning & Lärande nr 6 2012

Att vara snäll mot någon annan och snäll mot sig själv

Undervisning & Lärande 2012-08-21

Samarbetsövningar i grupp med barn i förskolan kan förbättra samspelet mellan barnen, och utvecklar deras förståelse för andras olikheter. Det visar en aktionsforskningsstudie som två pedagoger i Halmstads kommun har gjort.

Per Wetterblad

Leken i fokus på fritids

Undervisning & Lärande 2012-08-16

Per Wetterblads utvecklingsartikel handlar om lekens betydelse för lärandet. ”Fritids behöver lyfta sig och bli bättre på att föra fram de fritidspedagogiska lärprocesserna och lekens betydelse för lärandet”, säger han.

Marie Johansson

Samband mellan kvalitetsarbete och slutbetyg

Leda & Styra 2012-06-14

Skolor med ett mer avancerat kvalitetsarbete får fler elever som når målen och ett högre genomsnittligt meritvärde på skolan. – Resultatet är tydligt, säger Marie Johansson, som skrivit en utvecklingsartikel om kvalitetsarbete i grundskolan.

Call for paper

Leda & Styra 2012-06-06

Vi välkomnar nu texter till Skolportens e-tidskrift Leda & Styra från dig som verkar inom (eller engagerar dig i) ledning och styrning av förskola, skola och annan utbildning. Att publicera sig i Leda & Styra är både meriterande för dig och utvecklande för skolan.

 
Annons