Utveckling

Skriv ut

Artikelserien Leda & Lära (ersätter tidigare Undervisning & Lärande) erbjuder lärare ett systematiskt sätt att granska och publicera sitt kvalificerade utvecklingsarbete. Artiklarna granskas av en forskare och ska följa Skolportens författaranvisningar samt skrivregler. Serien ges ut i samarbete med Ifous. För dig som är intresserad av att skriva en artikel finns mer information här.

Digitala resurser ökar intresset och skapar diskussion i klassrummet

Undervisning & Lärande 2015-04-14

Med digitala verktyg i undervisningen blir biologiämnet både intressantare och mer begripligt. Det visar Kristina Ottander, som i sin utvecklingsartikel beskriver en rad positiva effekter av digitala hjälpmedel i skolan.

Camilla Christensson

Vardagsnära kemi väcker elevers intresse

Undervisning & Lärande 2015-03-19

Att undersöka innehållet i sitt eget schampo eller den dagliga vitamintabletten väcker lust och intresse för ämnet kemi. Det konstaterar kemilärare Camilla Christensson på Katedralskolan i Lund som skrivit en utvecklingsartikel kring projektet.

Effektivt lärande utifrån elevers intresse

Undervisning & Lärande 2015-01-30

Lärarna Karin Chalias och Katarina Åkerman Gustafsson skapade ett ämnesövergripande projekt utifrån boken Hungerspelen. Det fångade elevernas intresse – något som märktes på engagemanget.

Jeanette Dierks

Digitalt elevbibliotek väckte skrivlusten

Undervisning & Lärande 2015-01-30

Att använda sig av en webbplattform för att publicera och dela elevers berättelser hade positiv inverkan på läs- och skrivförståelsen. Det visar ett gemensamt projekt på tre olika skolor i Nacka. ”Eleverna är mer motiverade att skriva berättelser när de vet att fler ska läsa”, säger läraren Jeannette Dierks.

Mer avancerad undervisning med Öppen matematik

Undervisning & Lärande 2015-01-30

Matematikläraren Stefan Lindströms utvecklingsartikel handlar om hur han arbetar med att öppna upp matematiken för eleverna. Med hjälp av vad han kallar Öppen matematik kommer han in på mer avancerad matematik än tidigare.

Lisa Norming och Loredana Ciambriello

Föräldrar saknar samtal kring skolfrånvaro

Undervisning & Lärande 2015-01-29

Skolan är bra att rapportera skolfrånvaro, men mindre bra på att prata med föräldrar och elever om orsaken till frånvaron. Det konstaterar pedagogerna Loredana Ciambriello och Lisa Norming i denna utvecklingsartikel, som bland annat tar upp förebyggande åtgärder.

Mona Liljedahl

Hur kan man upptäcka särbegåvade elever?

Undervisning & Lärande 2015-01-29

Elever som är understimulerade och uttråkade drabbas av samma problem som svagbegåvade elever. Men hur kan man ta reda på om det rör sig om särbegåvning? Det har specialläraren Mona Liljedahl undersökt.

Whiteboards gör eleverna aktiva och engagerade

Undervisning & Lärande 2015-01-21

Att använda whiteboards i klassrummet gav mer aktivitet och större delaktighet hos Mikael Sjöströms elever. Whiteboarden blir som ett verktyg för tänkandet, menar Mikael Sjöström, IT-pedagog på Neglinge skola i Nacka.

Christel Eklöf

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Undervisning & Lärande 2015-01-14

Genom sitt utforskande av ljusbord, speglar och en koja kunde de yngsta barnen på förskolan Sunnebo kommunicera utan ord. Dessa mötesplatser blev också ett bra sätt för de nya barnen att lära känna varandra, säger Christel Eklöf som skrivit en utvecklingsartikel med sina kollegor på förskolan.

Elever fångar hembygdshistoria genom ny teknik

Undervisning & Lärande 2014-12-16

Att använda QR-koder i stadsvandringen gjorde att både elevernas kunskaper om sin hembygd, och intresse för den, ökade betydligt. Det visar en utvecklingsartikel av tre lärare i Nacka kommun.

 
Annons