Utveckling

Skriv ut
Martin_Klerung_liten

Finska skolundret: ”Lärarnas professionalitet respekteras”

Bidrag 2014-08-20

Ska svenska elevers resultat i Pisamätningarna lyftas kan det finska skolsystemet vara en modell att ta efter, menar gymnasieläraren Martin Klerung.

eljonsson_annelinilsson_liten

Elever saknar verktyg för källkritik

Undervisning & Lärande 2014-08-11

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Ellen_Almers_liten

Skolan och hållbar omställning

Bidrag 2014-06-12

På vilket sätt ska skolan och undervisningen bidra till hållbar utveckling? Det har Ellen Almers undersökt i en artikel om handlingskompetens.

kaindl och simonsson

Filmning och sambedömning synliggör förmågor

Undervisning & Lärande 2014-06-11

Genom att filma debatter i tre klasser i årskurs 7 och sedan sambedöma dem, synliggjordes elevernas förmågor på ett helt nytt sätt.

Anna Franklin_Elisabet Landh_liten

Boksamtal utvecklar elevers läsförståelse

Undervisning & Lärande 2014-06-03

Med hjälp av boksamtal utvecklar lärarna Anna Franklin och Elisabet Landh sina elevers läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. I en utvecklingsartikel berättar de om sina erfarenheter.

mathias_hillin

Provloggar och föreläsningar

Bidrag 2014-05-20

Syftet med Mathias Hillins bidrag var att undersöka om ”provloggar” kan förbättra elevers kunskapsinhämtning före, under och efter föreläsningar. Målet var att eleverna skulle bli mer aktiva under föreläsningar samt uppleva att själva provtillfället skulle befästa kunskaper.

Emmastina_liten

Att få elever intresserade av demokrati och hållbar utveckling

Undervisning & Lärande 2014-04-08

Genom att genomföra ett ungdomsparlament i Turkiet fick eleverna på Myrsjöskolans högstadium i Nacka kommun ta praktisk del av den demokratiska processen.

Charlotte_fogelklou

Arbetet med gruppen gav resultat

Undervisning & Lärande 2014-03-28

När läraren Charlotte Fogelklou fick en ny klass, en årskurs 1, testades hon på alla möjliga sätt och fick veta att hon hade fått värsta klassen på skolan. I sin utvecklingsartikel berättar Charlotte Fogelklou om arbetet att tillsammans med eleverna istället skapa ”världens bästa klass”.

Mikaela Högskog och Ulrika Hjertzell

IUP-lektioner ger ökat fokus och mer glädje

Undervisning & Lärande 2014-03-19

Större delaktighet från eleverna och lättare att fånga upp elever i behov av stöd i ett tidigt skede. Fördelarna med att arbeta med IUP-lektioner är många, menar författarna till en ny utvecklingsartikel.

Marlene Halvarsson

Att arbeta ämnesövergripande med Storyline och IKT

Undervisning & Lärande 2014-03-04

Ett ämnesövergripande projekt med Storyline och IKT i svenska och historia ökade elevernas källkritiska kunskaper och förmåga att analysera händelser i historien. Det visar en ny utvecklingsartikel från Nacka kommun.

 
Annons