Utveckling

Skriv ut

Whiteboards gör eleverna aktiva och engagerade

Undervisning & Lärande 2015-01-21

Att använda whiteboards i klassrummet gav mer aktivitet och större delaktighet hos Mikael Sjöströms elever. Whiteboarden blir som ett verktyg för tänkandet, menar Mikael Sjöström, IT-pedagog på Neglinge skola i Nacka.

Christel Eklöf

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Undervisning & Lärande 2015-01-14

Genom sitt utforskande av ljusbord, speglar och en koja kunde de yngsta barnen på förskolan Sunnebo kommunicera utan ord. Dessa mötesplatser blev också ett bra sätt för de nya barnen att lära känna varandra, säger Christel Eklöf som skrivit en utvecklingsartikel med sina kollegor på förskolan.

Elever fångar hembygdshistoria genom ny teknik

Undervisning & Lärande 2014-12-16

Att använda QR-koder i stadsvandringen gjorde att både elevernas kunskaper om sin hembygd, och intresse för den, ökade betydligt. Det visar en utvecklingsartikel av tre lärare i Nacka kommun.

Veronica Wirström

Digitalt rollspel i religionsundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-12-04

Med hjälp av digitalt rollspel i religionsundervisningen blir eleverna mer nyfikna och engagerade i ämnet. I en utvecklingsartikel berättar läraren Veronica Wirström om sina erfarenheter.

Helena Svanängen

Stödstrukturer i matematikundervisningen

Undervisning & Lärande 2014-10-08

Hur använder yngre elever olika stödstrukturer för att kunna delta i samtal om matematik? Det har Helena Svanängen undersökt i en utvecklingsartikel.

Call for paper: Skolportens e-tidskrift för undervisning och lärande

Undervisning & Lärande 2014-09-11

I samarbete med Ifous ger Skolporten verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet möjlighet att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan. Vi välkomnar nu texter om undervisning och lärande från dig som är verksam inom skola och utbildning!

Muntlig kamratbedömning aktiverade eleverna

Undervisning & Lärande 2014-09-09

Mer aktivitet på lektionerna och bättre kunskapsresultat. Att arbeta med muntlig kamratbedömning i engelska bland tre sjuor gav goda resultat. ”Arbetssättet tar tid i början, men det är absolut väl investerad tid”, säger läraren Karin Isaksson, Ribbaskolan.

Finska skolundret: ”Lärarnas professionalitet respekteras”

Bidrag 2014-08-20

Ska svenska elevers resultat i Pisamätningarna lyftas kan det finska skolsystemet vara en modell att ta efter, menar gymnasieläraren Martin Klerung.

Elever saknar verktyg för källkritik

Undervisning & Lärande 2014-08-11

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Skolan och hållbar omställning

Bidrag 2014-06-12

På vilket sätt ska skolan och undervisningen bidra till hållbar utveckling? Det har Ellen Almers undersökt i en artikel om handlingskompetens.

 
Annons