Skolportens utvecklingsartiklar

0
Skriv ut


I samarbete med forskningsinstitutet Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Undervisning & Lärande

I den numrerade artikelserien Undervisning & Lärande publicerar lärare sitt dokumenterade utvecklingsarbete av undervisningen. Artiklarna granskas av en disputerad forskare och ska följa Skolportens skrivregler samt metodhandbok. Metodbok för Undervisning & Lärande och Skrivregler för Undervisning & Lärande

Ansvarig redaktör på Skolporten
John Miller 08-5622 68 10

Leda & Styra

I den numrerade artikelserien Leda & Styra publicerar lärare och chefer sitt dokumenterade utvecklingsarbete kring ledarskap, styrning och utveckling i förskola, skola och annan utbildning. Även här granskas artiklarna (genom peer-review) och ska följa angivna skrivregler och policy. Läs mer om Leda & Styra

Ansvarig redaktör på Skolporten
Moa Duvarci Engman 08-5622 68 09

Bidrag

Skolporten ger även lärare möjlighet att berätta vad de kan och sprida sina goda erfarenheter genom att skicka in så kallade bidrag för publicering på Skolportens utvecklingssida.  För dessa kräver vi ingen granskning. Kanske har du drivit ett projekt som du tycker att fler borde få chansen att ta del av, eller vill berätta om en metod du jobbar med – men du inte vet inte hur du ska nå ut med? Då är du välkommen att skicka in ditt bidrag.

Detta ska du tänka på om du vill skicka in ett bidrag:

  • Lämna en sammanfattning på max en A4. Där finns bidragets titel, författare, syften samt en kortfattad beskrivning av innehåll och slutsatser.
  • Beskriv syften och avsikter. Vad syftar texten, filmen eller ljudfilen till som en källa till kunskap?
  • Ditt bidrag ska utmynna i en slutsats eller en diskussion som är kopplad till de erfarenheter som beskrivs.
  • Det ska gå att se hur bidragen har tagits fram, vilka metoder som använts samt vilka källor eller referenser som använts. Den som tar del av bidraget ska förstå processen bakom ditt arbete.
  • Det ska gå att följa ett sammanhang (en röd tråd) i relation till de syften som anges.
  • All text ska vara rättstavad och grammatiskt korrekt.

Du är välkommen att kontakta ansvarig redaktör eller redaktionen@skolporten.se om du har frågor eller vill veta mer kring våra utvecklingsartiklar eller bidrag.

 
Annons