Specialpedagogik

Skriv ut

UR: En modell för samverkan

Specialpedagogik

Lena Askengren och Yvonne Tapper-Bergendal berättar om H-modellen. Modellen handlar om strukturerat samarbete mellan flera aktörer för att hjälpa elever med nedsatt inlärningsförmåga. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten. (webb-tv)

Forskare ser brister i kontroll av skolnärvaro

Specialpedagogik

Skolorna saknar ett bra system för att kontrollera elevernas närvaro. Det menar två forskare på högskolan i Halmstad som under två år studerat ”hemmasittare”, alltså elever som stannar hemma från skolan under långa perioder.

Så kan du stötta särbegåvade

Specialpedagogik

Intensiva, känsliga och inte minst – smarta. De särbegåvade barnen har ingen diagnos men beteendet upplevs som en cocktail av högkänslighet och hög IQ. För att de ska må bra är viktigt att de får rätt bemötande redan i förskolan.

Bli bättre på att använda IT i lärandet

Specialpedagogik

En av de stora fördelarna med IT i lärandet är att pedagogen kan anpassa undervisningen efter varje elevs specifika behov. En viktig del är att lärare får möjlighet till fortbildning, säger John Hanson som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Glesbygdsskolor trygg lärmiljö för elever i behov av extra stöd

Specialpedagogik

Trots brist på resurser och ständiga hot om nedläggning erbjuder glesbygdsskolor en trygg lärmiljö där elever i behov av extra stöd är inkluderade. Men det är en sårbar verksamhet, visar en ny avhandling.

Utbildning gav tid för reflektion och ledde till samsyn

Specialpedagogik

När Stenbergaskolan använde sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) fick de tid för reflektion och bättre samsyn kring hur de på bästa sätt kan stötta och lyfta eleverna.

Metakommunikation och visuellt stöd hjälper barn med hörselnedsättning

Undervisning & Lärande

Vilka lärandestrategier utvecklar språket för barn med hörselnedsättning? Johanna Fredman, Emma Haddadi Ederyd samt fritidspedagog Johanna Melin på Alviksskolans hörselklasser fick syn på vad som verkligen fungerar.

Specialavsnitt om hemmasittare – vad kan vi göra tillsammans?

Specialpedagogik

Specialpodd-avsnittet tar upp frågor som: ”Vilken är den största utmaningen vad gäller skolfrånvaro i dag?” ”Vilka är de främsta orsakerna till hemmasittarproblematik?” ”På vems axlar vilar ansvaret?” ”Går det att inkludera alla elever?”

”Ta elever med adhd på allvar”

Specialpedagogik

Lyssna på oss – vi vet vad vi behöver. Det är budskapet från elever med adhd, i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Oro för minskat särskilt stöd

Specialpedagogik

Kasta inte ut åtgärdsprogrammen! Forskaren Lisa Asp-Onsjö är orolig för att allt färre elever får särskilt stöd. Oron stärks av att Pisa visar på sämre likvärdighet.

Avgörande att ge råd i rätt tid

Specialpedagogik

Det reflekterande, det konsultativa och det samarbetande samtalet. De tre typerna av specialpedagogisk handledning har Christel Sundqvist vid Åbo Akademi identifierat i sin forskning.

Värderingsverktyg kompletterar Skolverkets utbildning

Specialpedagogik

Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar i sin utbildningssatsning, Specialpedagogik för lärande, fyller vi på med vårt eget fördjupningsmaterial som komplement.

Konsten att behålla elever i skolan

Specialpedagogik

Det är betydligt svårare att få tillbaka elever till skolan än att behålla dem som är där. Vi måste fråga oss vad vi kan göra för att de ska uppskatta skolan och den kunskap de får där, säger Britten Ekstrand, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet.

Människan och världen – Jorden

Specialpedagogik

Vår nya serie Människan och världen vänder sig i första hand till elever som går på gymnasiesärskolans individuella program och kan läsa och skriva lite grann. Den första boken heter Människan och världen – Jorden. Den innehåller begrepp som jordglob och karta, världsdelar, världshav och väderstreck.

Lika värde

Specialpedagogik

Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. (pdf)

Pisa-resultatet ett första steg – viktigt att fortsätta ge stöd

Specialpedagogik

”Det är glädjande att elevers och lärares hårda arbete gett resultat. Vårt uppdrag, är att bidra till en likvärdig utbildning för elever i behov av stöd. Det är viktigt för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla svensk skola”, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Studievecka gav ökad insikt om inkluderingens betydelse

Specialpedagogik

Elva blivande specialpedagoger och speciallärare deltog under en intensiv International Study Week i tyska Siegen i november. Det blev en vecka som vidgade insikten av inkludering och människors lika värde och också en insikt om att svenskt elevhälsoarbete står sig väl i en internationell jämförelse.

På väg att bli vuxen. Åtta unga personers erfarenheter av att bli vuxen när man har en svår synnedsättning

Specialpedagogik

I en ny studie delar åtta unga personer med svår synnedsättning med sig av sina erfarenheter av hur det specialpedagogiska stödet fungerat för dem under gymnasietiden och vid studier på högskola eller universitet. Läs rapporten här som pdf.

Nya rapporter om stöd till punktskriftsläsande elever

Specialpedagogik

I de skolor som tar emot elever med punktskrift som läsmedium behövs kunskap om anpassningar och tillgänglighet i lärmiljön. Nu finns två aktuella rapporter som tar upp frågor som är viktiga för att elevgruppen ska få rätt stöd.

Värderingsverktyg kompletterar Skolverkets utbildning

Specialpedagogik

Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar i sin utbildningssatsning, Specialpedagogik för lärande, fyller Specialpedagogiska skolmyndigheten på med eget fördjupningsmaterial som komplement.

 
Annons