Specialpedagogik

Skriv ut

Flera förklaringar till lysande Pisa-resultat i Finland

Specialpedagogik

Finland är landet som får lysande resultat i PISA men som samtidigt, i jämförelse med andra länder, har en mycket hög andel elever som får specialundervisning. De har också en mycket populär lärarutbildning med ett så stort söktryck att bara ett fåtal sökande får en studieplats. Här ser vi spännande skillnader mellan oss och vårt […]

Robotarna rullar in

Specialpedagogik

Det blir allt vanligare med robotar i klassrummen. De används både i undervisningen och som stöd till elever med funktionsnedsättning.

Internationellt: Barn med lesevansker bør få synsundersøkelse

Specialpedagogik

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Specialpedagogik: Olikhet är en styrka i glesbygdsskolan

Specialpedagogik

Gerd Pettersson, som nyligen disputerade vid Umeå universitet, berättar i tidningen Specialpedagogik om avhandlingen som handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.

Manillaskolans mästare

Specialpedagogik

Cissi Ferm är lärare på Manillaskolan och undervisar just nu på mellanstadiet. Utöver att hon är behörig lärare på Manillaskolan så är hon också sportchef för AIK basket.

Rektorer polisanmäler oftare än föräldrar i grundskolan

Specialpedagogik

Antalet polisanmälningar i grundskolan har ökat sedan 80-talet, men skolvåldet har inte ökat i motsvarande omfattning. Ny forskning pekar på att vuxnas ändrade attityd till hur ordningsproblem i skolan ska hanteras är en förklaring.

Kollegial handledning ledde till ökade kunskaper om anpassad undervisning

Specialpedagogik

Trycket på att ta emot allt fler elever till resursklassen blev till slut för stort. Lösningen blev att dela med sig av sina kunskaper. Nu erbjuder Vasaskolan i Danderyds kommun kollegial handledning till andra skolor i kommunen.

Det viktigaste är att se helheten

Specialpedagogik

Paula Waldner jobbar som lärare i svenska 1 med en grupp vuxenstuderande svenskar och nysvenskar. I klassen går en man med blindhet. Innan terminsstart var hon lite oroad för hur det skulle gå. Men tack vare gott samarbete med kollegor och stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare har det gått över förväntan.

Stor utmaning att lära sig läsa om du inte ser

Specialpedagogik

Barn med blindhet behöver tidiga språkliga upplevelser, både verbalt och taktilt. Högläsning, berättande och syntolkning blir extra betydelsefullt, liksom kontakten med punktskrift och taktila bilder.

10 things every child with autism wishes you knew

Specialpedagogik

These 10 tips reflect our combined experience of research and close engagement with children with autism.

Värderingsverktyget – en viktig ögonöppnare

Specialpedagogik

Hur använder verksamheter Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning? Det har Pia Persson, rådgivare, tittat närmare på i ett projekt.

Internationellt: Students with special needs learn with interactive comics

Specialpedagogik

Digital comics boosting skills of students with special needs.

Internationellt: Amerikansk ekspert: Co-teaching skal bruges varieret og med omtanke

Specialpedagogik

‘Co-teaching’ kan få inklusion til at lykkes og sikre, at eleverne får udbytte af undervisningen. Men det er ikke nok, at to lærere går sammen. De skal være bevidste om, hvilken model de bruger, så de får det bedste frem hos eleverne, siger den amerikanske ekspert Marilyn Friend.

”Mattan ger chans att påverka”

Specialpedagogik

För många elever är det lättare att säga vad de tycker om man använder bilder. En bild kan fungera som en ledtråd eller något att reflektera över. Det är därför samtalsmattan är så bra.

Filmen gör det svåra enkelt

Specialpedagogik

När eleverna i särskolan får se konflikter på film ökar deras förståelse för varandra. På Stenbackaskolan i Karlshamn agerar lärarna både framför och bakom kameran.

Snabba råd för dig som ska starta ett utvecklingsarbete

Specialpedagogik

Förskolechefen eller rektorn är den som ska driva utvecklingen. Det är det viktigaste när en förskola eller skola vill utveckla sin verksamhet för barn och elever med funktionsnedsättning. Det säger AnnBrith Eliasson Labraaten, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kognitiv utmaning för döva barn att lära sig läsa

Specialpedagogik

Det är svårt för döva och hörselskadade barn att lära sig läsa. Barnen lär sig ganska lätt att känna igen orden. Men barnen har svårt att förstå vad orden betyder. (s. 2-3)

Internationellt: Please, Sir – sit! The tale of a learning support dog

Specialpedagogik

More and more schools now employ waggy-tailed staff to soothe students and even help teach them to read aloud.

Forskare och lärare i samarbete: Vad är det man kan när man kan?

Specialpedagogik

Att utveckla skolans undervisning med hjälp av forskare. Den tanken väcktes hos Ann-Sofie Montelius när hon tillträdde som rektor för Manillaskolan våren 2014.

Internationellt: Ny behandling hjelper mot selvskading hos ungdom

Specialpedagogik

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

 
Annons