Specialpedagogik

Skriv ut

”Sekretesslagen står inte i vägen”

Specialpedagogik

Lagen är oftast inget hinder för att lämna information från en skola till en annan. Det är personalens etiska kompass som avgör, enligt sekretess-experten Staffan Olsson.

”Snubbelsteg” är svåra att reparera

Specialpedagogik

En dålig övergång färgar av sig på nästa, och vissa barn är extra sårbara inför förändringen. Det säger Gunilla Sandberg, docent i specialpedagogik vid Mälar­dalens högskola.

Blev expert på sitt eget stödbehov

Specialpedagogik

På lågstadiet lämnade Felicia Gelin ofta klassrummet i frustration. Övergången till mellanstadiet närmade sig. Ett par lärare gav sig sjutton på att bryta den dåliga trenden.

Matsalen blev inget hinder

Specialpedagogik

Hon vill bära matbrickan själv, men åka rullstol på utflykter. Inför skolstarten önskade Hillevi Näslund hjälp med det hon behöver, varken mer eller mindre.

Adhd syns i hjärnan

Specialpedagogik

En stor internationell studie visar på förändringar i hjärnan hos personer med adhd. Skillnaden är störst hos yngre.

Forskare ska ge skolor särskilt stöd

Specialpedagogik

Skolor missar elever som har behov av särskilt stöd. Nu ska forskare på plats hjälpa till där kunskapsresultaten och likvärdigheten är som sämst.

Nya rutiner ska fixa finliret

Specialpedagogik

Möt föräldrar och elever redan på vår­terminen. Ge mentorerna information om elevernas tidigare stödinsatser. Så ska övergångarna förbättras på Stöpenskolan i Skövde.

Olikhet är en styrka i glesbygdsskolan

Specialpedagogik

Skolor i glesbygd brottas med hot om nedläggning och har långt till närmaste specialpedagog. Ändå lyckas lärarna skapa ett inkluderande klassrumsklimat som ger utrymme för elevernas olikheter.

Mattan ger chans att påverka

Specialpedagogik

För många elever är det lättare att säga vad de tycker om man använder bilder.

”Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår”

Specialpedagogik
Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Ett unikt nätverk som inspirerar specialpedagoger i förskolan

Specialpedagogik

För fjärde året i rad anordnas ett inspirationsnätverk för specialpedagogerna som arbetar i förskolan. En gång per termin träffas specialpedagoger från 18 kommuner för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.

Stöd för utveckling är tema för Lika värde

Specialpedagogik

När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått stöd i sitt utvecklingsarbete av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Internationellt: Computer games can make ADHD kids better planners

Specialpedagogik

Can computer game training really help ease children’s ADHD symptoms? Or are they just a waste of time and money?

Lika värde

Specialpedagogik

När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått stöd i sitt utvecklingsarbete av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fortbildning om NPF gav positiva effekter

Specialpedagogik

Fortbildningsinsatser för bättre kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har bidragit till en bättre sammanhållning bland personalen, en mer organiserad lärmiljö och ett stöd för eleverna på två skolor i Arjeplogs kommun.

En svårighet kommer sällan ensam

Specialpedagogik

Elever som har besvär med att lära sig matematik har ofta också svårt med läsningen. Det behöver lärare och specialpedagoger tänka på i sitt arbete, menar forskaren Johan Korhonen.

En skola för alla – storsatsning i Motala kommun

Specialpedagogik

Motala kommun har under fyra år jobbat med en satsning som heter En skola för alla som omfattar all personal, från förskola till gymnasiet, och har i delar av det arbetet haft stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

78 miljoner i stöd till utvecklingsprojekt

Specialpedagogik

Nu höjer vi måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, har beviljats över 78 miljoner till 127 utvecklingsprojekt fördelat över hela landet. Flera projekt riktar sig till barn och elever med tal och språksvårigheter eller NPF-problematik.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Specialpedagogik

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation. (pdf).

UR: En modell för samverkan

Specialpedagogik

Lena Askengren och Yvonne Tapper-Bergendal berättar om H-modellen. Modellen handlar om strukturerat samarbete mellan flera aktörer för att hjälpa elever med nedsatt inlärningsförmåga. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten. (webb-tv)

 
Annons