Specialpedagogik

Skriv ut

Utforskande lärare på Manillaskolan

Specialpedagogik

”Lektionen blev inte alls som jag hade tänkt mig, och det är positivt och utmanande”, säger Jakob Hansson, en av de fyra matematiklärare från Manillaskolan som var inbjudna till Lärarnas forskningskonferens som hölls i Stockholm den 1 november.

Riskbeteenden och skyddande faktorer hos unga med kronisk sjukdom

Specialpedagogik

I sin avhandling har Charlotte Nylander, Uppsala universitet, studerat vilka faktorer som påverkar behandlingen och livssituationen för ungdomar med kroniska sjukdomar. (s.11)

Övergången från ungdom till ett vuxet liv

Specialpedagogik

Övergången från barndom och ungdom till vuxenlivet kan vara en komplex tid i livet för unga med funktionsnedsättningar. Elisabet Björquist har i sin avhandling sökt en djupare förståelse av hälsa och välbefinnande, utmaningar, önskemål och behov under denna viktiga övergångsperiod som den upplevs av de unga och deras vårdnadshavare. (s.10)

Gymnasiesärskola leder sällan till jobb

Specialpedagogik

Människor som gått gymnasiesärskolan får ganska sällan jobb. De som anställer unga människor borde tänka mer på de som inte är så duktiga på allting. (s. 8.)

Inlärningssvårigheter i matematik och läsning hänger ihop

Intervju
Sambandet mellan inlärningssvårigheter i matematik och inlärningssvårigheter i läsning är starkare än jag trodde, säger Johan Korhonen. Hans forskning visar också att dessa svårigheter ökar risken för skolavbrott.

UR: NPF-podden – Inreda och anpassa klassrummet

Specialpedagogik

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på lyssnarnas frågor om neuropsykiatriska diagnoser. En speciallärare undrar hur hon kan inreda klassrummet för att passa barn med NPF? Finns det några enkla knep?

Porträttet: Christine Bylund

Specialpedagogik

Att Christine Bylund klarade sig bra genom alla skolår berodde inte i första hand på att skolan varit så bra på att möta hennes förutsättningar, utan för att hon varit bra på att möta skolans. Som nybliven doktorand forskar hon om strukturer som påverkar vardagslivet för personer med funktionsnedsättning.

Hälsa och lärande går hand i hand

Specialpedagogik

Kopplingen mellan elevernas psykiska hälsa och skolresultat är tydlig. Därför måste skolan tidigt uppmärksamma hur barnen mår, menar skolläkaren och forskaren Fiffi Boman.

Ser risker med friskolors stödprofil

Specialpedagogik

Marknadsmekanismer kan urholka inkluderingstanken i skolan. Det menar Gunnlaugur Magnússon, som nyligen föreläste om sin forskning på Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog.

Tänkvärt om skolans syfte

Specialpedagogik

Det sociala kapitalet som skolan förmedlar till sina elever är mer varaktigt än betyg. Det är en av erfarenheterna man kan dra av utvecklingsarbetet i Essunga, skriver specialpedagogen Monika Mattsson.

Från möjlig avveckling till ohotad ställning

Specialpedagogik

Särskolan har en given plats i tidningen. Men i skolpolitiken är den en icke-fråga, menar forskaren Daniel Östlund.

Fler flickor med adhd upptäcks

Specialpedagogik

Skolan har blivit bättre på att upptäcka flickor med adhd, enligt forskaren Svenny Kopp. Men utvecklingen är inte lika positiv för flickor med autism.

Elevernas kravlista på elevhälsan

Specialpedagogik

Det är bara eleverna som vet hur det är att vara elev idag. Det menar Julia Lindh, som är förbundsordförande i Sveriges elevråd – SVEA. Själv tog hon studenten förra året. Här ger hon elevernas syn på varför elevhälsan är en viktig fråga för skolan.

Full fart på språket

Specialpedagogik

Ludwig drar i sina öron och vips förstår hans kompisar att han vill leka ”jage”. Snabbt hakar några andra barn på. Med Ludwig i täten springer de in och ut mellan buskarna och har roligt ihop. Bättre kommunikation ger bättre relationer.

Internationellt: Ideas for using tech in resource classes

Specialpedagogik

Google’s G Suite for Education and other apps in the classroom open doors for special education students.

Utforskande lärare på Manillaskolan

Specialpedagogik

När rektorn vid Manillaskolan bestämde sig för att utveckla undervisningen tog hon hjälp av en modell, Change laboratory, och ett samarbete med forskare på Stockholms universitet initierades för att få stöd i arbetet.

Inkludering – möjlighet eller hinder?

Specialpedagogik

Många lärare är positiva till att inkludera elever med Aspergers syndrom i vanliga klasser. Men de ser också elevernas problem som hinder för inkludering. Det säger Ann-Charlotte Linton, forskare vid Institutet för handikappvetenskap och lektor vid Lindeskolan, Lindesberg.

4 frågor till …

Specialpedagogik

… Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, som är en av de forskare som arbetat med lärarna på Manillaskolan. Vad är Change Laboratory?

”Lärare underskattar sin egen skicklighet”

Specialpedagogik

Att få höra till – att vara inkluderad – är en mänsklig rättighet. Det säger David Mitchell, forskare från Nya Zeeland, där inkludering är en politisk fråga och praktiseras med framgång i majoriteten av landets skolor.

Föräldraskap med särskilda utmaningar – en longitudinell studie om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning

Specialpedagogik

Under olika projekt åren 1996 – 2004 intervjuades sammanlagt 30 föräldrar om upplevelsen av att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning. Dessa intervjuer sammanställdes i en avhandling 2007. Under 2012-2013 har uppföljande intervjuer kunnat genomföras, där 18 föräldrar delat med sig av sina berättelser. (pdf)

 
Annons