Specialpedagogik

Skriv ut

Mattan ger chans att påverka

Specialpedagogik

För många elever är det lättare att säga vad de tycker om man använder bilder.

”Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår”

Specialpedagogik
Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Ett unikt nätverk som inspirerar specialpedagoger i förskolan

Specialpedagogik

För fjärde året i rad anordnas ett inspirationsnätverk för specialpedagogerna som arbetar i förskolan. En gång per termin träffas specialpedagoger från 18 kommuner för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.

Stöd för utveckling är tema för Lika värde

Specialpedagogik

När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått stöd i sitt utvecklingsarbete av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Internationellt: Computer games can make ADHD kids better planners

Specialpedagogik

Can computer game training really help ease children’s ADHD symptoms? Or are they just a waste of time and money?

Lika värde

Specialpedagogik

När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått stöd i sitt utvecklingsarbete av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fortbildning om NPF gav positiva effekter

Specialpedagogik

Fortbildningsinsatser för bättre kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har bidragit till en bättre sammanhållning bland personalen, en mer organiserad lärmiljö och ett stöd för eleverna på två skolor i Arjeplogs kommun.

En svårighet kommer sällan ensam

Specialpedagogik

Elever som har besvär med att lära sig matematik har ofta också svårt med läsningen. Det behöver lärare och specialpedagoger tänka på i sitt arbete, menar forskaren Johan Korhonen.

En skola för alla – storsatsning i Motala kommun

Specialpedagogik

Motala kommun har under fyra år jobbat med en satsning som heter En skola för alla som omfattar all personal, från förskola till gymnasiet, och har i delar av det arbetet haft stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

78 miljoner i stöd till utvecklingsprojekt

Specialpedagogik

Nu höjer vi måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, har beviljats över 78 miljoner till 127 utvecklingsprojekt fördelat över hela landet. Flera projekt riktar sig till barn och elever med tal och språksvårigheter eller NPF-problematik.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Specialpedagogik

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation. (pdf).

UR: En modell för samverkan

Specialpedagogik

Lena Askengren och Yvonne Tapper-Bergendal berättar om H-modellen. Modellen handlar om strukturerat samarbete mellan flera aktörer för att hjälpa elever med nedsatt inlärningsförmåga. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten. (webb-tv)

Forskare ser brister i kontroll av skolnärvaro

Specialpedagogik

Skolorna saknar ett bra system för att kontrollera elevernas närvaro. Det menar två forskare på högskolan i Halmstad som under två år studerat ”hemmasittare”, alltså elever som stannar hemma från skolan under långa perioder.

Så kan du stötta särbegåvade

Specialpedagogik

Intensiva, känsliga och inte minst – smarta. De särbegåvade barnen har ingen diagnos men beteendet upplevs som en cocktail av högkänslighet och hög IQ. För att de ska må bra är viktigt att de får rätt bemötande redan i förskolan.

Bli bättre på att använda IT i lärandet

Specialpedagogik

En av de stora fördelarna med IT i lärandet är att pedagogen kan anpassa undervisningen efter varje elevs specifika behov. En viktig del är att lärare får möjlighet till fortbildning, säger John Hanson som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Glesbygdsskolor trygg lärmiljö för elever i behov av extra stöd

Specialpedagogik

Trots brist på resurser och ständiga hot om nedläggning erbjuder glesbygdsskolor en trygg lärmiljö där elever i behov av extra stöd är inkluderade. Men det är en sårbar verksamhet, visar en ny avhandling.

Utbildning gav tid för reflektion och ledde till samsyn

Specialpedagogik

När Stenbergaskolan använde sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) fick de tid för reflektion och bättre samsyn kring hur de på bästa sätt kan stötta och lyfta eleverna.

Metakommunikation och visuellt stöd hjälper barn med hörselnedsättning

Undervisning & Lärande

Vilka lärandestrategier utvecklar språket för barn med hörselnedsättning? Johanna Fredman, Emma Haddadi Ederyd samt fritidspedagog Johanna Melin på Alviksskolans hörselklasser fick syn på vad som verkligen fungerar.

Specialavsnitt om hemmasittare – vad kan vi göra tillsammans?

Specialpedagogik

Specialpodd-avsnittet tar upp frågor som: ”Vilken är den största utmaningen vad gäller skolfrånvaro i dag?” ”Vilka är de främsta orsakerna till hemmasittarproblematik?” ”På vems axlar vilar ansvaret?” ”Går det att inkludera alla elever?”

”Ta elever med adhd på allvar”

Specialpedagogik

Lyssna på oss – vi vet vad vi behöver. Det är budskapet från elever med adhd, i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 
Annons