Specialpedagogik

Skriv ut

Oro för minskat särskilt stöd

Specialpedagogik

Kasta inte ut åtgärdsprogrammen! Forskaren Lisa Asp-Onsjö är orolig för att allt färre elever får särskilt stöd. Oron stärks av att Pisa visar på sämre likvärdighet.

Avgörande att ge råd i rätt tid

Specialpedagogik

Det reflekterande, det konsultativa och det samarbetande samtalet. De tre typerna av specialpedagogisk handledning har Christel Sundqvist vid Åbo Akademi identifierat i sin forskning.

Värderingsverktyg kompletterar Skolverkets utbildning

Specialpedagogik

Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar i sin utbildningssatsning, Specialpedagogik för lärande, fyller vi på med vårt eget fördjupningsmaterial som komplement.

Konsten att behålla elever i skolan

Specialpedagogik

Det är betydligt svårare att få tillbaka elever till skolan än att behålla dem som är där. Vi måste fråga oss vad vi kan göra för att de ska uppskatta skolan och den kunskap de får där, säger Britten Ekstrand, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet.

Människan och världen – Jorden

Specialpedagogik

Vår nya serie Människan och världen vänder sig i första hand till elever som går på gymnasiesärskolans individuella program och kan läsa och skriva lite grann. Den första boken heter Människan och världen – Jorden. Den innehåller begrepp som jordglob och karta, världsdelar, världshav och väderstreck.

Lika värde

Specialpedagogik

Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. (pdf)

Pisa-resultatet ett första steg – viktigt att fortsätta ge stöd

Specialpedagogik

”Det är glädjande att elevers och lärares hårda arbete gett resultat. Vårt uppdrag, är att bidra till en likvärdig utbildning för elever i behov av stöd. Det är viktigt för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla svensk skola”, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Studievecka gav ökad insikt om inkluderingens betydelse

Specialpedagogik

Elva blivande specialpedagoger och speciallärare deltog under en intensiv International Study Week i tyska Siegen i november. Det blev en vecka som vidgade insikten av inkludering och människors lika värde och också en insikt om att svenskt elevhälsoarbete står sig väl i en internationell jämförelse.

På väg att bli vuxen. Åtta unga personers erfarenheter av att bli vuxen när man har en svår synnedsättning

Specialpedagogik

I en ny studie delar åtta unga personer med svår synnedsättning med sig av sina erfarenheter av hur det specialpedagogiska stödet fungerat för dem under gymnasietiden och vid studier på högskola eller universitet. Läs rapporten här som pdf.

Nya rapporter om stöd till punktskriftsläsande elever

Specialpedagogik

I de skolor som tar emot elever med punktskrift som läsmedium behövs kunskap om anpassningar och tillgänglighet i lärmiljön. Nu finns två aktuella rapporter som tar upp frågor som är viktiga för att elevgruppen ska få rätt stöd.

Värderingsverktyg kompletterar Skolverkets utbildning

Specialpedagogik

Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar i sin utbildningssatsning, Specialpedagogik för lärande, fyller Specialpedagogiska skolmyndigheten på med eget fördjupningsmaterial som komplement.

Elever med punktskrift som läsmedium – Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer

Specialpedagogik

Det här materialet riktar sig till skolhuvudmän och rektorer som har en punktskriftsläsande elev i sin verksamhet. Det är utformat som allmänna råd och ger vägledning kring lagar, regler och arbetssätt. De allmänna råden är rekommendationer och bör följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt. (pdf)

Framgångsfaktorer och utvecklingsområden för elever med hörselnedsättning

Specialpedagogik

Kunskap och förståelse om de pedagogiska konsekvenserna av en hörselnedsättning samt kunskap i att skapa en tillgänglig lärmiljö är avgörande för dessa barn och elever, säger Annika Lilja, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Ökad säkerhet och bättre samarbete med hjälp av utbildning

Specialpedagogik

På Djurgårdsskolan i Eskilstuna får alla medarbetare, på lågstadiet och i särskolan, lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ny möjlighet att utveckla elevhälsoarbetet

Specialpedagogik

Nu öppnar Specialpedagogiska skolmyndigeheten för intresseanmälan till den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens. Det blir tredje året i rad den efterfrågade kursen erbjuds till skolor som har behov av att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogik

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning.

Internationellt: Creative ways to manage paperwork load for special education teachers

Specialpedagogik

Ask any special ed teacher and they will probably tell you that paperwork is the bane of their jobs. These three teachers at Renaissance Academy in Utah have figured out how to keep it under control.

Nytt material stödjer kollegialt lärande i förskolan

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) lanserar ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial riktat till förskolan som bland annat stöttar kollegialt lärande inom ämnena trygga relationer, lek och kommunikation.

Aktuell forskning om Autism Spectrum Disorders, ASD

Specialpedagogik

Hur ser implementeringen av tidiga insatser ut på två förskolor i Sverige? I det senaste numret av International Electronic Journal of Elementary Education är professor Lise Roll-Pettersson, Stockholms universitet, en av författarna.

Stödbehov upptäcks med betyg från åk 6 men stödet uteblir

Specialpedagogik

Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

 
Annons