Specialpedagogik

Skriv ut

Skolans stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

Specialpedagogik

Övergången mellan skola och arbetsliv är en problematisk tid för de flesta elever och särskilt för elever med funktionsnedsättning. Vedrana Bolic Baric har i sin avhandling särskilt studerat vilket stöd i skolan elever med ADHD och Aspergers syndrom själva beskriver som viktigt för vidare studier och arbetsliv. (s.11)

Långvarigt stöd viktigt för barn med autismspektrumtillstånd

Specialpedagogik

Hur går det för de barn med autism­ spektrumtillstånd som fått tidiga insatser från en specialiserad habili­terings verksamhet? Vilka symptom kvarstår, finns andra utvecklings­avvikelser, och vilka svårigheter med ätande, sömn och skrikighet (så kallade regleringssvårigheter) kan man konsta­tera? Dessa frågor har Martina Barnevik Olsson sökt besvara i sin avhandling. (s.10)

Social färdighetsträning för barn med autismspektrumtillstånd

Specialpedagogik

Behovet av evidensbaserade insatser riktade till barn med autismspektrum­ tillstånd är stort. Nora Choque Olsson har i sin avhandling vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet utvärderat ett program för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrum­ tillstånd. (s. 10)

Att anpassa lärmiljön utomhus för alla elever

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar kursen Tillgänglig utomhuspedagogik tillsammans med Naturskolan Asköviken i Västerås. Kursen är nätbaserad.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Tryckfel i generna

Specialpedagogik

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning i familjen

Specialpedagogik

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Ojämlikhet i tidig kommunikation

Specialpedagogik

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Hesa lärarröster och språksvaga barn

Specialpedagogik

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Tidig ordinlärning

Specialpedagogik

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Specialpedagogik

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Observera andra och skriv bättre

Specialpedagogik

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Behandla barn med språkstörning

Specialpedagogik

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Finns det någon specifik språkstörning?

Specialpedagogik

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och flerspråkighet

Specialpedagogik

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. (webb-tv)

Internationellt: 3 ways schools can be supportive of students’ mental health

Specialpedagogik

Dealing with students’ mental health looks different at every school. But experts say doing it well requires a strategy that gets everyone involved.

Pulsträning för bättre skolresultat och hälsa

Specialpedagogik

I höst deltar elever på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Förhoppningen är att satsningen ska leda till bättre kunskapsresultat och hälsa.

”Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan”

Specialpedagogik

Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och oroliga – och fungerar dessutom bättre tankemässigt.

Internationellt: When almost all Asperger’s symptoms disappear

Specialpedagogik

Swedish researchers followed a group of boys with Asperger syndrome over 20 years. Their lives took different directions. Just over one-fifth of these boys grew out of most of their symptoms.

Internationellt: Technology adding resources for students with special needs

Specialpedagogik

Blount County Schools named its digital conversion plan 1:World, emphasizing it is about connecting students to the wider world, not just providing one computer for every student. The 1:World initiative also is connecting students with special needs and their teachers to a wider world of resources.

Förskolor brister i inkludering

Specialpedagogik

Forskaren Johanna Lundqvists studier visar att förskolors arbete med att inkludera barn i behov av särskilt stöd inte alltid håller god kvalitet.  

 
Annons