Specialpedagogik

Skriv ut

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Specialpedagogik

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Ny bok om pengar

Specialpedagogik

Pengar 2 är en lärobok för eleverna i grundsärskolan. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för pengars värde och att saker kostar olika mycket.

Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

Specialpedagogik

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1.

Ny rapport belyser möjligheter och hinder för samverkan

Specialpedagogik

En ny rapport belyser hur en specialpedagogisk yrkesgrupp samverkar med vårdnadshavare, förskolor och skolor samt deras uppdrag vid en habilitering. Läs hela rapporten här som pdf.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Finns det någon specifik språkstörning?

Specialpedagogik

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. […]

Fler skolor anmäler elever för matteproblem

Specialpedagogik

Skolorna skickar allt fler elever för att de ska utredas för dyskalkyli, stora svårigheter med siffror. Men bara runt en av tio får diagnosen – vilket kan tyda på brister i matteundervisningen.

10 röster om att inkludera

Specialpedagogik

Kapitlen är skrivna av olika författare, med erfarenheter inom olika specialpedagogiska områden, och handlar bland annat om samarbetslärande, förskolan som inkluderande arena, föräldrars anmälningar till skolinspektionen, mobbning och funktionsnedsättning, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog, i sin recension av boken Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken.

Nu öppnar vi nya webbsidor om elevhälsa

Specialpedagogik

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Läs om elevhälsa på SPSM:s nya webbsidor här!

Möt Luna i nya böcker för grundsärskolan

Specialpedagogik

Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten tre böcker om flickan Luna. Serien riktar sig till elever i grundsärskolan, inriktning träningsskola, och kan också passa andra elever som är i behov av tydliggörande pedagogik.

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Inkluderande arbetssätt med nyanlända elever

Specialpedagogik

Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet? Frida Svensson, specialpedagog, och Camilla Jönsson, förstelärare i svenska och engelska, berättar om hur de arbetar. (webb-tv)

10 röster om att inkludera

Specialpedagogik

Författarna hänvisar ofta till aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, samt till vad olika styrdokument säger om barn i behov av särskilt stöd. Den beskriver också hur verkligheten ser ut inom olika områden och olika svårigheter som kan uppstå, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog.  

Utforskande lärare på Manillaskolan

Specialpedagogik

”Lektionen blev inte alls som jag hade tänkt mig, och det är positivt och utmanande”, säger Jakob Hansson, en av de fyra matematiklärare från Manillaskolan som var inbjudna till Lärarnas forskningskonferens som hölls i Stockholm den 1 november.

Riskbeteenden och skyddande faktorer hos unga med kronisk sjukdom

Specialpedagogik

I sin avhandling har Charlotte Nylander, Uppsala universitet, studerat vilka faktorer som påverkar behandlingen och livssituationen för ungdomar med kroniska sjukdomar. (s.11)

Övergången från ungdom till ett vuxet liv

Specialpedagogik

Övergången från barndom och ungdom till vuxenlivet kan vara en komplex tid i livet för unga med funktionsnedsättningar. Elisabet Björquist har i sin avhandling sökt en djupare förståelse av hälsa och välbefinnande, utmaningar, önskemål och behov under denna viktiga övergångsperiod som den upplevs av de unga och deras vårdnadshavare. (s.10)

Gymnasiesärskola leder sällan till jobb

Specialpedagogik

Människor som gått gymnasiesärskolan får ganska sällan jobb. De som anställer unga människor borde tänka mer på de som inte är så duktiga på allting. (s. 8.)

Inlärningssvårigheter i matematik och läsning hänger ihop

Intervju
Sambandet mellan inlärningssvårigheter i matematik och inlärningssvårigheter i läsning är starkare än jag trodde, säger Johan Korhonen. Hans forskning visar också att dessa svårigheter ökar risken för skolavbrott.

UR: NPF-podden – Inreda och anpassa klassrummet

Specialpedagogik

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på lyssnarnas frågor om neuropsykiatriska diagnoser. En speciallärare undrar hur hon kan inreda klassrummet för att passa barn med NPF? Finns det några enkla knep?

Porträttet: Christine Bylund

Specialpedagogik

Att Christine Bylund klarade sig bra genom alla skolår berodde inte i första hand på att skolan varit så bra på att möta hennes förutsättningar, utan för att hon varit bra på att möta skolans. Som nybliven doktorand forskar hon om strukturer som påverkar vardagslivet för personer med funktionsnedsättning.

Hälsa och lärande går hand i hand

Specialpedagogik

Kopplingen mellan elevernas psykiska hälsa och skolresultat är tydlig. Därför måste skolan tidigt uppmärksamma hur barnen mår, menar skolläkaren och forskaren Fiffi Boman.

Ser risker med friskolors stödprofil

Specialpedagogik

Marknadsmekanismer kan urholka inkluderingstanken i skolan. Det menar Gunnlaugur Magnússon, som nyligen föreläste om sin forskning på Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog.

 
Annons