nytt om specialpedagogik

”Någon annan får fixa det här”

Vem ska göra de extra anpassningarna? Läraren eller specialpedagogen? När ingen vill ta ansvar sätter skolorna i stället sitt hopp till ”superläraren”.

Lika värde

Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig diagnos? Läs om hur några förskolor tagit sig an utmaningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (pdf).

Läs mer Forskning & Utveckling
Inkludering

Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter

Det är en ständig utmaning att utveckla skolan för att möta elevers olika behov. I skriften Olika är normen presenteras hur arbetet med inkluderande lärmiljöer kan gå till.

Inkluderingstanken under prövning i Linköping

Hur långt kan man tänja på principen om att alla ska inkluderas i samma skola? (webb-radio)

Danmark har gjort inkluderingen till lag

I Danmark har folketinget beslutat att minska antalet exkluderande lösningar. Hur funkar det i praktiken? Vi reste över sundet och fann både nivågrupper och fokus på elevers styrkor.

Aktuella intervjuer

Lässvårigheter på mellanstadiet finns kvar på högstadiet

Karin Stenlunds forskning visar att elever som har lässvårigheter i årskurs 4 har det ofta även i slutet av högstadiet. Därför behövs fortsatt läsundervisning under hela mellanstadiet och högstadiet, säger hon.

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs fler intervjuer
Konferens
Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskolan

Förskolan är en inkluderande miljö där varje barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas efter sina förutsättningar. En viktig faktor till lärande är språket – därför lägger vi stort fokus på språkutveckling i förskolans kontext på årets konferens. Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av frågeställningar kring yngre barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer & boka plats
Nyheter

Grupper för elever med särskilda behov skrotas: ”Förfärligt”

Merparten av Stockholms CSI-grupper där elever i stort behov av särskilt stöd får sin undervisning kommer att läggas ner snart. ”Det är ett förfärligt ogenomtänkt beslut,” säger specialläraren Peter Boström.

Flera lärare i Nynäshamn kan få vidareutbildning i specialpedagogik

Till hösten finns det öronmärkta pengar för att vidareutbilda 42 kommunala lärare i Nynäshamn i specialpedagogik.

Satsning på specialpedagogik

Staten vill satsa på specialpedagogik. I höst får 296 kommunalt anställda lärare i Värmland möjlighet till kompetensutveckling.

Avgående SPSM-chefen: ”Inse att olikheter är en tillgång”

Lite mindre nån-annan-ism i skolans värld. Det önskar avgående generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth.

Ont om kollegor

Bristen på specialpedagoger är akut på många håll i landet. Det rycks och slits i de få som finns, och arbetsbelastningen är ofta hög. Men bristen skapar också guldlägen för den som vill byta jobb eller stanna kvar några extra år efter pensionen.

”Fasthållning är ett jättestort problem”

Är det lämpligt att hålla fast ett barn? Skolinspektionen vet inte svaret. ”Alarmerande”, anser Stefan Boström.

Nya mål om npf en ”svår ekvation”

Blivande speciallärare och specialpedagoger ska lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tycker regeringen och föreslår nya examensmål. Inte helt lätt, befarar lärosäten.

Kollegial handledning ledde till ökade kunskaper om anpassad undervisning

Trycket på att ta emot allt fler elever till resursklassen blev till slut för stort. Lösningen blev att dela med sig av sina kunskaper. Nu erbjuder Vasaskolan kollegial handledning till andra skolor i kommunen.

”Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan”

Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas, Greger Bååth, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

”Fasthållning av barn i skolan måste upphöra”

Att hålla fast utagerande elever för att få dem att bli lugna är en ineffektiv och mycket farlig metod. Skolledare och huvudmän behöver ta ansvar för att metoden inte förekommer, genom tydliga riktlinjer och mer stöd till personal, skriver tolv psykologer.

Läs fler nyheter
Konferens
Särskolan

Särskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och föreläsningar inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer & boka plats
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Missade du vårt nyhetsbrev om...
Inkludering

Inkludering

Vi har sammanställt det mest intressanta för dig som är intresserad av inkludering i skolan, från nyheter, forskning och praktikfall till artiklar från vårt eget magasin.

Läs nyhetsbrevet
Aktuella avhandlingar

Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Inga-Lill Matson vill med sin avhandling beskriva en kommuns arbete för att nå en skola för alla.

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har i sin avhandling utvärderat interventionsmetoder för små barn med autism.

Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

Ett av Karin Stenlunds syften har varit att undersöka vilka klassrumsaktiviteter som förekommer i klassrummet och hur det specifika textarbetet går till utifrån den övergripande frågan kring vilka  förutsättningar till utveckling av läsförmågan elever ges i klassrummet.

”Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk: Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner

I sin avhandling undersöker Pia Simper-Allen barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar på svenskt teckenspråk.

Fler avhandlingar
Temadag
Inkludering

Inkludering

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Läs mer
Forskningsnyheter

Moving beyond disability labels in the classroom

Do you have 15 minutes? Join us as we rethink how we treat, teach and talk about students with disabilities.

Boys on roll could mean more cash for schools

Being male could be included as one of a set of ”controversial” new risk indicators used to work out which students receive extra education funding.  

Statlig satsning på specialpedagogik i Örebro län

Nu får fler lärare möjlighet att stärka sin specialpedagogiska kompetens för att möta alla elevers olika behov.

Ny metod främjar ögonkontakt med autistiska barn

En ny metod utvecklad vid Göteborgs universitet har positiva effekter i behandling av barn med autism. Det visas i en avhandling från Göteborgs universitet där den här metoden jämförts med andra.

Nya läromedel från oss!

Ett urval av SPSM:s läromedelsnyheter hittar du i deras nyhetsbrev, bland annat SO – Religion som handlar om de stora världsreligionerna.

Det går att bli frisk efter en psykos

Det fanns en väg tillbaka för Glenda Schroeder som drabbades av en psykos som ung. Även Socialstyrelsens kommande riktlinjer för psykosvård lyfter möjligheten att bli frisk efter en psykos.

Intensiv satsning på unga med psykos i Danmark och Norge

Peter i Danmark var 16 år när han började höra otäcka röster. Efter en tid fick han intensiv behandling som tog honom tillbaka till en fungerande vardag. Ännu snabbare vård ges i Stavanger i Norge.