Specialpedagogik

Skriv ut

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Finns det någon specifik språkstörning?

Specialpedagogik

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och flerspråkighet

Specialpedagogik

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. (webb-tv)

Internationellt: 3 ways schools can be supportive of students’ mental health

Specialpedagogik

Dealing with students’ mental health looks different at every school. But experts say doing it well requires a strategy that gets everyone involved.

Pulsträning för bättre skolresultat och hälsa

Specialpedagogik

I höst deltar elever på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Förhoppningen är att satsningen ska leda till bättre kunskapsresultat och hälsa.

”Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan”

Specialpedagogik

Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och oroliga – och fungerar dessutom bättre tankemässigt.

Internationellt: When almost all Asperger’s symptoms disappear

Specialpedagogik

Swedish researchers followed a group of boys with Asperger syndrome over 20 years. Their lives took different directions. Just over one-fifth of these boys grew out of most of their symptoms.

Internationellt: Technology adding resources for students with special needs

Specialpedagogik

Blount County Schools named its digital conversion plan 1:World, emphasizing it is about connecting students to the wider world, not just providing one computer for every student. The 1:World initiative also is connecting students with special needs and their teachers to a wider world of resources.

Förskolor brister i inkludering

Specialpedagogik

Forskaren Johanna Lundqvists studier visar att förskolors arbete med att inkludera barn i behov av särskilt stöd inte alltid håller god kvalitet.  

Internationellt: How creating imagery can help dyslexic students who struggle with Shakespeare

Specialpedagogik

Techniques developed to help those with dyslexia are also being used with professional actors at the Oregon Shakespeare Festival.

Tillskott av Omega 3 och 6 underlättar läsning för barn

Specialpedagogik

Tillskott av fettsyrorna Omega 3 och 6 kan förbättra läsförmågan hos vanliga skolbarn, enligt en ny studie från Sahlgrenska akademin. Särskilt barn med uppmärksamhetsproblem kan bli hjälpta i sin läsning genom tillskott av fettsyrorna.

Internationellt: Books Teachers Share: José Luis Vilson and ‘The curious incident of the dog in the night-time’

Specialpedagogik

Reading this book early in his teaching career helped José Luis Vilson develop empathy for his special needs students.

Ärftlig känslighet en tung faktor vid adhd, hetsätning och alkoholberoende

Specialpedagogik

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med adhd oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Utbildning gav nya insikter

Specialpedagogik

Förskolechefen Madeleine Berglund månade om att skaffa kunskap om tillgänglighet som stannade kvar i verksamheten. Det gav effekt. Nu ser personalen på sitt arbete med nya ögon.

Elever inom AST- från lotteri till likvärdighet

Specialpedagogik

Våren 2015 skev jag färdigt min masteruppsats. I uppsatsen presenteras en kartläggning av skolsituationen och måluppfyllelsen för elever med placering i någon form av särskild undervisningsgrupp eller resursskola. Kartläggningen bygger på enkäter till lärare samt intervjuer med skolledare, lärare, rådgivare på SPSM samt unga vuxna inom Autismspektrumtillstånd, AST, skriver Linda Petersson, rådgivare i Malmö.

Program för att motverka mobbing och främja psykisk hälsa ger negativa konsekvenser

Specialpedagogik

Socioemotionella program som används för att motverka mobbing och främja psykisk hälsa och som riktar sig till alla elever, oavsett om de har socioemotionell problematik eller inte, får negativa konsekvenser för de elever som de ursprungligen inte var ämnade för. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Tungt om komplext yrke

Specialpedagogik

Margot Christiansen har läst en bok som i sin helhet inte är direkt användbar för varenda en av landets specialpedagoger. Däremot kan utvalda kapitel fungera som underlag för diskussion med kollegorna.

Resurslärare tar över stödet

Specialpedagogik

Två av tre som arbetar med särskilt stöd är resurslärare, ibland utan lärarutbildning. Forskaren Gunilla Lindqvist är förvånad över att denna anonyma yrkesgrupp får ta nästan hela spelplanen.

Föräldrar litar inte på särskolan

Specialpedagogik

Får mitt barn en fullvärdig utbildning? Elisabeth Lundström har intervjuat föräldrar till barn med Downs syndrom och märkt en brist på tillit till skolan.

Söker lugnet i stora gruppen

Specialpedagogik

När Larvens barn skulle flyttas över till en större förskola visste ingen hur inkluderingen skulle gå till. Men med hjälp av bildstöd, pratkartor och leklådor jobbar pedagogerna för att miljön ska vara tillgänglig för alla barn.

”Särbegåvade barn har spring i huvudet”

Specialpedagogik

Smarta, intensiva – och känsliga. Särbegåvade elevers behov uppmärksammas allt oftare i skolan. Men att identifiera särbegåvningen redan i förskolan kan ha stor betydelse för barnens fortsatta utveckling.

 
Annons