Specialpedagogik

Skriv ut

Tänkvärt om skolans syfte

Specialpedagogik

Det sociala kapitalet som skolan förmedlar till sina elever är mer varaktigt än betyg. Det är en av erfarenheterna man kan dra av utvecklingsarbetet i Essunga, skriver specialpedagogen Monika Mattsson.

Från möjlig avveckling till ohotad ställning

Specialpedagogik

Särskolan har en given plats i tidningen. Men i skolpolitiken är den en icke-fråga, menar forskaren Daniel Östlund.

Fler flickor med adhd upptäcks

Specialpedagogik

Skolan har blivit bättre på att upptäcka flickor med adhd, enligt forskaren Svenny Kopp. Men utvecklingen är inte lika positiv för flickor med autism.

Elevernas kravlista på elevhälsan

Specialpedagogik

Det är bara eleverna som vet hur det är att vara elev idag. Det menar Julia Lindh, som är förbundsordförande i Sveriges elevråd – SVEA. Själv tog hon studenten förra året. Här ger hon elevernas syn på varför elevhälsan är en viktig fråga för skolan.

Full fart på språket

Specialpedagogik

Ludwig drar i sina öron och vips förstår hans kompisar att han vill leka ”jage”. Snabbt hakar några andra barn på. Med Ludwig i täten springer de in och ut mellan buskarna och har roligt ihop. Bättre kommunikation ger bättre relationer.

Internationellt: Ideas for using tech in resource classes

Specialpedagogik

Google’s G Suite for Education and other apps in the classroom open doors for special education students.

Utforskande lärare på Manillaskolan

Specialpedagogik

När rektorn vid Manillaskolan bestämde sig för att utveckla undervisningen tog hon hjälp av en modell, Change laboratory, och ett samarbete med forskare på Stockholms universitet initierades för att få stöd i arbetet.

Inkludering – möjlighet eller hinder?

Specialpedagogik

Många lärare är positiva till att inkludera elever med Aspergers syndrom i vanliga klasser. Men de ser också elevernas problem som hinder för inkludering. Det säger Ann-Charlotte Linton, forskare vid Institutet för handikappvetenskap och lektor vid Lindeskolan, Lindesberg.

4 frågor till …

Specialpedagogik

… Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, som är en av de forskare som arbetat med lärarna på Manillaskolan. Vad är Change Laboratory?

”Lärare underskattar sin egen skicklighet”

Specialpedagogik

Att få höra till – att vara inkluderad – är en mänsklig rättighet. Det säger David Mitchell, forskare från Nya Zeeland, där inkludering är en politisk fråga och praktiseras med framgång i majoriteten av landets skolor.

Föräldraskap med särskilda utmaningar – en longitudinell studie om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning

Specialpedagogik

Under olika projekt åren 1996 – 2004 intervjuades sammanlagt 30 föräldrar om upplevelsen av att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning. Dessa intervjuer sammanställdes i en avhandling 2007. Under 2012-2013 har uppföljande intervjuer kunnat genomföras, där 18 föräldrar delat med sig av sina berättelser. (pdf)

Kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser – Fallstudier av internationella utbildningssystem

Specialpedagogik

Inom ramen för kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning” (Masterprogram i specialpedagogik) vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har en grupp studenter under höstterminen 2015 genomfört fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i 9 utbildningssystem/länder på uppdrag av 2015 års Skolkommission. (pdf)

Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt – en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd

Specialpedagogik

Specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik under hösten 2015. (pdf)

Internationellt: Equip teachers to support children with language disorders in the classroom

Specialpedagogik

It is estimated that two children in every class of 30 suffers from language disorders but their difficulties are often mistaken for bad behaviour, writes Courtenay Norbury, Professor of Developmental Language and Communication Disorders, and Emma Broddle, specialist speech and language teacher.

Roboten tittar, lyssnar och lär

Specialpedagogik

»Furhat« ger eleverna på resursskolan social träning och väcker lust att lära.  

Lugn och lek när barnen får styra

Specialpedagogik

På förskolan Villervallan i Gnarp har man skapat struktur vid övergångar mellan avdelningarna, och mellan förskola och förskoleklass. Det har gett goda resultat.

Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning

Specialpedagogik

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?

Samarbete med Skolverket ger lärarlyft

Specialpedagogik

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ansvara för en kompetensutvecklingsinsats i specialpedagogik för lärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrar med kunskap och stöd i uppdraget.

Specialpedagogik: Måste det vara så svårt?

Specialpedagogik

Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. Behöver det verkligen vara så? Gunnar Sjöberg forskar på matematiksvårigheter vid Umeå universitet.

Diagnos kan bli bromskloss

Specialpedagogik

Dyskalkyli är omdiskuterat. Frågan om eleven har diagnosen eller inte riskerar att stå i vägen för möjligheten att utvecklas, menar forskaren Rickard Östergren.

 
Annons