nytt om specialpedagogik

Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar

Barn och unga som fått en neuropsykiatriska diagnoser som ADHD har ökat med över 300 procent de senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt ökar antalet feldiagnoser, larmar flera psykologer inom barn- och ungdomsspykiatrin.

Tid att vara lyhörd

I grupper där det finns barn som har upplevt trauma behöver man jobba särskilt aktivt med att bygga nära relationer. Det menar Rebecca Lindberg, specialpedagog i Trelleborg.

Skolor missar nyanländas behov

Uppenbara funktionsnedsättningar fångas upp, men många nyanlända elevers behov av särskilt stöd synliggörs inte, enligt en granskning från Skolinspektionen.

Läs mer Forskning & Utveckling
Extra anpassningar eller särskilt stöd?

Särskilt stöd eller extra anpassningar – har du koll?

Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleven fungerar. "Se till lärmiljön först," menar SPSM-rådgivaren Lennart Hansson.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. Nu lyfts deras arbete som ett gott exempel att inspireras av i ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om

Temadag om
Inkludering

Inkludering

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Läs mer & boka plats
Aktuella intervjuer

Viktigt att upptäcka autism hos barn i tidig ålder

Barn med en medelsvår eller lindrig autism upptäcks ofta senare och får större psykiska hälsoproblem. Nils Haglund pekar i sin forskning på vikten att upptäcka de här barnen i tidig ålder för att kunna ge stöd till föräldrar och skola.

Dataspel tränar igenkänning av emotioner hos

Steve Berggrens avhandling visar att barn med ADHD och autism blir bättre på att känna igen emotioner hos andra genom dataspelet ”Emotiplay.” I spelet får barnen lyssna på röster, titta på filmer och liknande och försöka tolka andra människors känslor och uttryck.

Läs fler intervjuer
Forskningsnyheter

Internationellt: ‘He hid in a cupboard – we just couldn’t get him to school’

The pressures of school life can be tough for a lot of kids, but for a child who’s experienced abuse, neglect and years in care, the strain can be even greater.

Internationellt: New research shows some children who struggle to read or write may actually have hearing problems

Should children with reading difficulties get their hearing checked?

Internationellt: How to handle anxiety-fueled refusals to go to school

The Anxiety and Depression Association of America estimates anxiety-based school refusal affects 2 to 5 percent of school-age children. It is often triggered by an underlying mental health issue.

Internationellt: Children who struggle to read or write may actually have hearing problems, study finds

Students with literacy-based learning disabilities may struggle with undiagnosed mild to moderate hearing impairment, according to researcher Helen Breadmore of Coventry University. Breadmore suggested that hearing impairments may make it more difficult for students to understand classroom instruction or link sounds and language to text.

Internationellt: Youngest kids in class more likely to get ADHD

Kids born in fall and winter had higher cumulative incidence of ADHD diagnosis.

Nyheter

Unik satsning på specialpedagogik

I år satsar Hammarö kommun på att utbilda alla lärare i specialpedagogik, för att möta alla elevers behov.

Jonas fick fel diagnos – kunde ha slutat med självmord

Jonas Olsson har autism och fick även diagnosen ADD, en variant av ADHD. Men istället för att bli bättre blev han sämre av medicineringen, och till sist blev det så illa att han inte längre ville leva.

Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar

Barn och unga som fått en neuropsykiatriska diagnoser som ADHD har ökat med över 300 procent de senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt ökar antalet feldiagnoser, larmar flera psykologer inom barn- och ungdomsspykiatrin.

Tid att vara lyhörd

I grupper där det finns barn som har upplevt trauma behöver man jobba särskilt aktivt med att bygga nära relationer. Det menar Rebecca Lindberg, specialpedagog i Trelleborg.

Utredning kan vänta

Hälften av eleverna i klassen har konstaterade läs- och skrivsvårigheter. Men man får inte vara för snabb med att utreda elever som varit på flykt eller växt upp i krigszoner, menar specialpedagogerna på Center för språkintroduktion i Göteborg.

Skolor missar nyanländas behov

Uppenbara funktionsnedsättningar fångas upp, men många nyanlända elevers behov av särskilt stöd synliggörs inte, enligt en granskning från Skolinspektionen.

”De här killarna har inga andra”

Specialpedagogen Anna Gustafsson sade upp sig från jobbet för att ta hand om två ensamkommande tonåringar. Hon är kritisk till hur de har tagits emot i skolan.

Djurens viktiga redskap i arbetet med barnen

”Behovet av specialpedagogiskt stöd för barn och ungdomar är enormt”. Det säger Eva-Lena Rehn som tillsammans med sina pedagoghundar nu tar nya företaget Learnimal ett steg vidare.

Fler barn får symptom på autism – sant eller falskt?

Vad beror den ökade diagnostiseringen av autism i Sverige på? Emma Frans letar svar i den senaste forskningen i SvD:s Vetenskapskollen.

Tre skånska skolor bäst på att upptäcka särskilda behov

Tre skolor i Skåne ligger i topp i landet när det gäller att tidigt upptäcka barn som har speciella behov. Nu ska de inspirera andra svenska skolor.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Nytt nummer ute 24/10

Nytt nummer ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant!
Konferens
Särskola

Särskola

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. Ur årets innehåll: Bedömning för lärande i särskolan – utmaningar och möjligheter. Så kan du förebygga och hantera problemskapande beteende. Pågående forskning om undervisning och lärande i särskolan. Fysisk aktivitet och hälsa hos barn med Downs syndrom - och mycket mer!

Läs mer & boka plats
Aktuella platsannonser
Konferens
Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskolan

Förskolan är en inkluderande miljö där varje barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas efter sina förutsättningar. En viktig faktor till lärande är språket – därför lägger vi stort fokus på språkutveckling i förskolans kontext på årets konferens. Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av frågeställningar kring yngre barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer & boka plats
Aktuella avhandlingar

Educational support in lower secondary mathematics instruction; teacher quality, teacher characteristics and their interrelations

Ulrika Ekstams avhandling visar att speciallärare har högre nivå av upplevd självförmåga att undervisa elever i behov av stöd i matematik, jämfört med matematiklärarna.

Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology

Resultaten i Emma Lindeblads avhandling visar bland annat att assisterande teknik kan öka motivationen att lära sig.

Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap: design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium

Karin Forslings studie visar att att implementering av digitala verktyg jämsides med fortbildning för lärarna och lärarnas spontana kollegiala lärande leder till skolutveckling.

Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Inga-Lill Matson vill med sin avhandling beskriva en kommuns arbete för att nå en skola för alla.

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har i sin avhandling utvärderat interventionsmetoder för små barn med autism.

Fler avhandlingar