Specialpedagogik

Skriv ut

Särskolan ur ett inifrånperspektiv

Intervju
Skolporten

– För vissa personer har särskolan varit utmärkt och för andra har den varit ett problem, näst intill förödande, och så finns det hela spannet där emellan, säger forskaren Elisabet Frithiof som i sin avhandling har undersökt delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning.

Att skriva en elevplan är en försiktig balansgång

Intervju
Skolporten

Beskrivningar av en elev i en elevplan medför en identitetskonstruktion, säger forskaren Ingela Andreasson. Texten blir ett levande dokument som följer eleven genom hela skoltiden, vilket kan påverka både hur eleven ser på sig själv men även hur andra ser på eleven. Just därför måste lärare bli medvetna om den beskrivningsmakt de har när texten skrivs, så att arbetet inte görs alltför lättvindigt.

Behov av ensamhet inte en önskan om isolering

Intervju
Skolporten

Det finns en uppfattning om att personer med Asperger är enstöringar – och att ensamheten skulle vara självvald – men många av dem jag har träffat har en stark önskan att få vänner och längtade efter kärleksrelationer, säger forskaren Gunvor Larsson Abbad. Problemet är att de inte vet hur man gör.

Myrornas krig hjälper barn med ADHD

Intervju
Skolporten

Föreställningen om att barn med ADHD ska ha det extra tyst omkring sig kommer på skam i Göran Söderlunds studie. Hans avhandling visar nämligen att de här barnens minnesförmåga förbättrades med hjälp av ett brusljud liknande myrornas krig.
– Alla ska inte sitta med hörlurar med brus i, men jag är övertygad om att skickliga pedagoger kan hitta vettiga metoder utifrån mina resultat.

Mental representation and language access: Evidence from deaf children with different language backgrounds

Avhandling
Döva barn som växer upp i döva familjer och har tillgång till teckenspråk i skolundervisningen utvecklas snabbare, det visar Marek Meristo i sin avhandling "Mental representation and language access"

Idioternas tid. Tankestilar inom den tidigare idiotskolan 1840-1872

Avhandling
Stockholms universitet

På 1830-1870-talet gjorde man en delning mellan bildbara och obildbara, där de bildbara var de som kunde tillgodogöra sig den befintliga pedagogiken. För de obildbara fanns särskilda anstalter – vilket i princip endast innebar förvaring, säger Owe Røren.

Memory, attention and interaction in early development. Exploring individual differences among typical children and children with autism

Avhandling
Göteborgs universitet

Det finns vissa områden som alla barn med autism har problem med, men det kan fortfarande skilja sig mycket inom gruppen, säger forskaren Karin Strid. Mina resultat visar att den språkliga nivån hos barnet är viktigt för att förstå den skillnaden

Definitions of Disability in Social Sciences: Methodological Perspectives

Avhandling
Uppsala universitet

Det finns de som hävdar att vi måste standardisera våra definitioner av funktionshinder, WHO har föreslagit en omfattande klassifikation för standartermer som jag är mycket tveksam till, säger forskaren Lars Grönvik. Det finns ingen poäng med att standardisera: jag hävdar att valet av definition ska styras av vilket syfte man har.

Dialogkompetens i skolans vardag: en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

Avhandling
Luleå Tekniska universitet

Det räcker inte att lärare är experter på elever med hörselnedsättningar på var de ska sitta i klassrummet, vilken teknik de behöver eller vilken hörselmiljö som är bäst för dem, säger forskaren Ann-Christine Wennergren. Eleverna måste själva bli experter på sina behov, och kunna ställa krav utifrån dem.

Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom

Avhandling
Linköpings universitet

Det finns en uppfattning om att personer med Asperger är enstöringar och att ensamheten skulle vara självvald men många av dem jag har träffat har en stark önskan att få vänner och längtade efter kärleksrelationer, säger forskaren Gunvor Larsson Abbad. Problemet är att de inte vet hur man gör.

Concentration Difficulties in the School Environment – with focus on children with ADHD, Autism and Down’s syndrome

Avhandling
Lunds universitet

Målet med Catrin Tufvessons studie har varit att ge förslag på hur man kan utforma en god lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd. Det återstår mycket arbete, men jag ger mig inte både pedagoger och elever skulle kunna må mycket bättre.

Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation

Avhandling
Göteborgs universitet

Beskrivningar av en elev i en elevplan medför en identitetskonstruktion, säger Ingela Andreasson. Texten blir ett levande dokument som följer eleven genom hela skoltiden, vilket kan påverka både hur eleven ser på sig själv men även hur andra ser på eleven. Just därför måste lärare bli medvetna om den beskrivningsmakt de har när texten skrivs, så att arbetet inte görs alltför lättvindigt.

Driving to Learn. The process of growing consciousness of tool use – a grounded theory of de-plateauing.

Avhandling
Lunds universitet

Inom habilitering och rehabilitering är det vanligt att man påstår att en person förr eller senare inte kommer längre i sin utveckling, att man har nått sitt tak eller har kommit till en platå, säger forskaren Lisbeth Nilsson. Jag känner en irritation när någon pratar på det sättet: jag menar att det går, bara man hittar rätt sätt att göra det på.

Mening, makt och utbildning: Delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning

Avhandling
Växjö universitet

För vissa personer har särskolan varit utmärkt och för andra har den varit ett problem, näst intill förödande, och så finns det hela spannet där emellan, säger forskaren Elisabet Frithiof som i sin avhandling har undersökt delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning.

Skolupplevelsen vände för elever med Aspergers

Intervju
Skolporten

De elever som Kristina Hellberg följer i sin avhandling beskriver två vändpunkter under sin skoltid: den ena var när de fick sin diagnos, den andra var när de började på det individanpassade gymnasieprogram som ledde till att många av dem för allra första gången fick uppleva skolframgång.

Stöd från föräldrar och lärare centralt för dyslektiker

Intervju
Skolporten

Hur påverkas ungdomars självkänsla, skoltrivsel och intelligens av dyslexi? Det undersöker psykologen Gunnel Ingesson i sin avhandling, som visar att tidig diagnos, stöd från hem och skola samt alternativa yrkesutbildningar har stor betydelse för ungdomarnas självbild och framtidstro.

Growing up with Dyslexia: cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors

Avhandling
Lunds universitet

Hur påverkas ungdomars självkänsla, skoltrivsel och intelligens av dyslexi? Det undersöker psykologen Gunnel Ingesson i sin avhandling, som visar att tidig diagnos, stöd från hem och skola samt alternativa yrkesutbildningar har stor betydelse för ungdomarnas självbild och framtidstro.

Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter

Avhandling
Linköpings universitet

De elever som Kristina Hellberg följer i sin avhandling beskriver två vändpunkter under sin skoltid: den ena när de fick sin diagnos, den andra när de började på det individanpassade gymnasieprogram som ledde till att många av dem fick uppleva skolframgång för allra första gången .

Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

Avhandling
Vad består det särskilda av särskolans pedagoiska verksamhet av? Det utforskar Diana Berthén i avhandlingen "Förberedelse för särskildhet". Studien visar bland annat att särskildheten utgörs av att de dominerande aktivitererna är fostran och förberedelse.

Assessing and treating three to twelve-year-olds displaying disruptive behaviour problems.

Avhandling
Göteborgs universitet

Det har länge funnits en utbredd pessimism när det gäller åtgärder för att hjälpa barn med beteendeproblem, säger Ulf Axberg. Men nu finns det anledning att se lite ljusare på framtiden: hans avhandling visar nämligen att det finns metoder och modeller där lärare kan finna verktygen för att lösa svåra klassrumssituationer.

 
Annons