nytt om specialpedagogik

Studiepaket som röd tråd för kollegialt lärande i förskolan

I Nässjö kommun i Småland fick förskolechefer och specialpedagoger för något år sedan frågan om vilken den största utmaningen var på förskolorna i kommunen. Att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, visade sig vara svaret och sökandet efter lämplig kompetensutveckling inom området tog sin början.

Resursskolor får stöd av högsta instans

Det finns inga hinder i skollagen för att en kommun inrättar separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Så gör ni övergången så smidig som möjligt

På Resurscenter syn i Stockholm arbetar rådgivaren Kia Johansson. Här får du hennes bästa tips för övergång för elever med svår synnedsättning. Många av tipsen är bra vid övergångar för alla elever som har en funktionsnedsättning.

Lika värde

Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig diagnos? Läs om hur några förskolor tagit sig an utmaningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (pdf).

Läs mer Forskning & Utveckling
Aktuella intervjuer

Lässvårigheter på mellanstadiet finns kvar på högstadiet

Karin Stenlunds forskning visar att elever som har lässvårigheter i årskurs 4 har det ofta även i slutet av högstadiet. Därför behövs fortsatt läsundervisning under hela mellanstadiet och högstadiet, säger hon.

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs fler intervjuer
Konferens
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens.Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning - dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer & boka plats
Nyheter

Läraren tryckte ner 6-åringens huvud mot golvet

Nu har Skolinspektionen gjort om och gjort rätt. Problemet kvarstår dock i skolorna där lärare och annan personal måste lära sig att möta utåtagerande barn utan att kränka dem eller riskera deras hälsa. Det kräver fler speciallärare och mer specialpedagogisk kunskap, men också rimliga resurser, skriver Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida.

Studiepaket som röd tråd för kollegialt lärande i förskolan

I Nässjö kommun i Småland fick förskolechefer och specialpedagoger för något år sedan frågan om vilken den största utmaningen var på förskolorna i kommunen. Att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, visade sig vara svaret och sökandet efter lämplig kompetensutveckling inom området tog sin början.

Resursskolor får stöd av högsta instans

Det finns inga hinder i skollagen för att en kommun inrättar separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Tre av fyra elever i farozonen saknade särskilt stöd

Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian, visar en analys som Skolverket gjort. Men trots det är det långt ifrån alla elever som fått särskilt stöd. ”Förvånansvärt, då följer man inte skollagen,”säger Wern Palmius, rådgivare på SPSM.

Behovet av två utbildningar ifrågasätts

Specialpedagoger ska precis som speciallärare bli behöriga att ge särskilt stöd. Behovet av två olika utbildningar ska dessutom ses över. Detta är några av förslagen i en ny statlig utredning.

Han tar över SPSM

Fredrik Malmberg presenteras idag som ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. ”Ungefär hälften av landets skolor är otillräckliga när det kommer till särskilt stöd,” säger han.

S: Bristfällig dialog med föräldrarna

Föräldranätverket Barn i Behov ställer i en debattartikel på SvD.se en rad frågor om Stockholms stads arbete med elever med särskilda behov. Jag vill utveckla hur vi resonerar kring vårt arbete i denna fråga. Det skriver skolborgarrådet Olle Burell (S) i en replik.

”S sviker elever med särskilda stödbehov”

Socialdemokraternas förslag att lägga ned resursgrupperna för elever med stora stödbehov i Stockholms stad är cyniskt. Det är orimligt att driva igenom en så stor förändring utan demokratiskt fattade beslut. Liberalerna inrättade resursgrupperna och kommer kämpa med näbbar och klor för att de ska finnas kvar.

”Stödet till elever med särskilda behov demoleras”

Vi har länge sökt svar från staden på hur planen för likvärdig och icke-diskriminerande skolgång ser ut för elever med särskilda behov. Nu mobiliserar vi återigen för att låta hela Sverige veta vilken verklighetsfrånvänd och funktionsfientlig politik som bedrivs, skriver Malin Holm, Anna Lytter och Jiang Millington, Föräldranätverket Barn i Behov.

Grupper för elever med särskilda behov skrotas: ”Förfärligt”

Merparten av Stockholms CSI-grupper där elever i stort behov av särskilt stöd får sin undervisning kommer att läggas ner snart. ”Det är ett förfärligt ogenomtänkt beslut,” säger specialläraren Peter Boström.

Flera lärare i Nynäshamn kan få vidareutbildning i specialpedagogik

Till hösten finns det öronmärkta pengar för att vidareutbilda 42 kommunala lärare i Nynäshamn i specialpedagogik.

Satsning på specialpedagogik

Staten vill satsa på specialpedagogik. I höst får 296 kommunalt anställda lärare i Värmland möjlighet till kompetensutveckling.

Avgående SPSM-chefen: ”Inse att olikheter är en tillgång”

Lite mindre nån-annan-ism i skolans värld. Det önskar avgående generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth.

Ont om kollegor

Bristen på specialpedagoger är akut på många håll i landet. Det rycks och slits i de få som finns, och arbetsbelastningen är ofta hög. Men bristen skapar också guldlägen för den som vill byta jobb eller stanna kvar några extra år efter pensionen.

”Fasthållning är ett jättestort problem”

Är det lämpligt att hålla fast ett barn? Skolinspektionen vet inte svaret. ”Alarmerande”, anser Stefan Boström.

Läs fler nyheter
Konferens
Särskolan

Särskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och föreläsningar inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer & boka plats
Aktuella platsannonser
Missade du vårt nyhetsbrev om...
Inkludering

Inkludering

Vi har sammanställt det mest intressanta för dig som är intresserad av inkludering i skolan, från nyheter, forskning och praktikfall till artiklar från vårt eget magasin.

Läs nyhetsbrevet
Aktuella avhandlingar

Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Inga-Lill Matson vill med sin avhandling beskriva en kommuns arbete för att nå en skola för alla.

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har i sin avhandling utvärderat interventionsmetoder för små barn med autism.

Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

Ett av Karin Stenlunds syften har varit att undersöka vilka klassrumsaktiviteter som förekommer i klassrummet och hur det specifika textarbetet går till utifrån den övergripande frågan kring vilka  förutsättningar till utveckling av läsförmågan elever ges i klassrummet.

”Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk: Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner

I sin avhandling undersöker Pia Simper-Allen barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar på svenskt teckenspråk.

Fler avhandlingar
Temadag
Inkludering

Inkludering

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Läs mer
Forskningsnyheter

Delaktighet i den fria leken

När Maskrosen förskola i Piteå kommun började jobba med ett utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning gav det goda resultat – för alla barn.

Stort anslag till studie om hur barn med dyslexi kan stöttas genom läppläsning

Jakob Åsberg Johnels, vid Gillbergcentrum och Göteborgs universitet, tilldelas 1, 2 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelse. Pengarna går till en studie som ska undersöka om barn med dyslexi tittar mer på andras munnar för att avkoda tal.

Internationellt: Inklusion og eksklusion i skolens praksis

I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og forståelser af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser.

Internationellt: Ordforslag hjælper ordblinde til bedre resultater i retskrivning

Nu bliver det permanent, at ordblinde elever kan bruge ordforslagsprogrammer ved folkeskolens prøve i dansk retskrivning. Evalueringen af et forsøg viser, at ordforslag kan hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

Depression hos unga personer

I sin avhandling vid avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet har Heléne Zetterström Dahlqvist undersökt bestämningsfaktorer som på olika nivåer (individuell, psykosocial och strukturell) kan kopplas till depression och depressiva symptom hos ungdomar i Sverige. Hon har också studerat om en förebyggande metod (DISA) som används i skolor har effekt, när den används av skolans personal. (s.10)

Viktigt jobba med delaktighet vid förvärvad hjärnskada

Det är viktigt att en person som fått en hjärnskada får vara med och bestämma om sitt eget liv. Det kan de ofta också. Det säger en forskare. (s. 4-5)

Så gör ni övergången så smidig som möjligt

På Resurscenter syn i Stockholm arbetar rådgivaren Kia Johansson. Här får du hennes bästa tips för övergång för elever med svår synnedsättning. Många av tipsen är bra vid övergångar för alla elever som har en funktionsnedsättning.