Specialpedagogik

Skriv ut

Påverkar adhd-symtom i barndomen utvecklingen av psykosociala problem i tonåren?

Specialpedagogik

Syftet med Eva Norén Selenius avhandling ”Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence: a longitudinal study of boys and girls” var att undersöka hur adhd-symptom i barndomen påverkade utvecklingen av psykosociala problem i tonåren.

Ny avhandling om Alströms syndrom

Specialpedagogik

Grattis Hans-Erik! Nå, hur känns det?

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst

Specialpedagogik

– Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten.

Internationellt: How to break into smaller groups in the classroom to focus on writing

Specialpedagogik

South Bronx teacher demonstrates how she broke down a key part of writing with evidence to support students who needed more help with the concept.

Internationellt: Skoler der lærerne roser mer og føler seg bedre

Specialpedagogik

Mange elever har utbytte av skolemodellen PALS. Men også lærerne mestrer skolehverdagen bedre.

Lyckat skolbyte tack vare god planering

Specialpedagogik

När Högalidskolan i Kiruna skulle ta emot eleven Elin Pounu, som har en grav synnedsättning, behövde de anpassa lärmiljön. Med hjälp av noggranna förberedelser och bra stöd blev skolstarten lyckad för Elin.

Det är i skolan unga med adhd får problem

Specialpedagogik

En liten, svensk studie visar hur ungdomar med adhd tänker och hur de känner sig i vardagen och i skolan, skriver Forskning.no. Studien publicerades i det senaste numret av Journal of Mental Health.

Thomas Eriksson: Att inte lära sig stava påverkar barnen negativt resten av livet

Specialpedagogik

Att inte bry sig om stavning hos små barn är en katastrofal pedagogik som leder till att man missar dyslektiker och barn som behöver extra hjälp, och minskar läsintresset hos alla barn.

Carl Persson: Felaktig stavning märks framför allt hos yngre

Specialpedagogik

Det är viktigt att skolan lär barn grunderna i stavning och kunskaper.

Internationellt: How trauma-informed teaching builds a sense of safety and care

Specialpedagogik

Recognizing that trauma and poverty are often the causes of behavioral challenges, some schools are teaming up with social workers to provide a trauma-informed approach.

Internationellt: Boosting social skills in autistic kids with drama

Specialpedagogik

Drama classes may help students with autism hone their social skills, asserts a researcher at Vanderbilt University. Data show students in a drama program exhibited improved understanding of different perspectives and better regulation of anxiety.

Internationellt: New thinking on kids with ADHD: ‘Healthy lifestyle’ could be effective intervention

Specialpedagogik

Lifestyle habits such as regular physical activity may help children with attention deficit/hyperactivity disorder manage their symptoms, according to studies published in the Journal of Attention Disorders. One study correlates a 20-minute walk with improved focus.

Ungdomar med funktionshinder behöver bättre stöd inför vuxenlivet

Specialpedagogik

För att underlätta övergången till vuxenlivet för ungdomar med funktionshinder behövs ett mer individanpassat stöd, gärna som hålls ihop av en och samma person. Det visar en ny studie.

Internationellt: Livet med adhd i to generasjoner

Specialpedagogik

Når både foreldre og barn i samme familie har adhd blir hverdagen ekstra krevende.

Internationellt: Poor sleep may lead to ADHD symptoms in Children

Specialpedagogik

Kids who display ADHD symptoms sleep less than other children and the sleep that they do get is often disturbed, shows new research.

Mind the gap. Transition to adulthood – youths’ with disabilities and their caregivers’ perspectives.

Avhandling
Lunds universitet

Elisabet Björquist har undersökt behov och hälsa i övergången till vuxenlivet hos ungdomar med funktionsnedsättningar.

UR Samtiden: Fokus på autism – ett nytt sätt att forska kring autism

Specialpedagogik

Hur kan man översätta grundforskningen till insatser som faktiskt gör skillnad för personer med autism, och hur får man bäst in de sociala och etiska aspekterna? Professor Liz Pellicano berättar här om ett alternativt sätt att se på forskningen om autism (webb-tv).

Lärlabbet : Skolan som skyddsfaktor

Specialpedagogik

Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där cirka 95 procent av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen.

UR Samtiden – Fokus på autism : Hjärnans mångfald

Specialpedagogik

Professor Morton Ann Gernsbacher talar om olikheterna i människors hjärnor. Vilka skillnader borde uppmärksammas inom forskning, och vilka borde man fokusera mindre på?

UR: Liv med autism : Två själar – samma patos

Specialpedagogik

Det är av största vikt att barn med någon grad av autism tidigt erbjuds anpassade skolformer och individuellt stöd. Pedagogerna Ann-Charlotte Lindström och Margareta Lundkvist brinner för arbetet med de allra yngsta barnen. (webb-tv)

 
Annons