Specialpedagogik

Skriv ut

Resurslärare tar över stödet

Specialpedagogik

Två av tre som arbetar med särskilt stöd är resurslärare, ibland utan lärarutbildning. Forskaren Gunilla Lindqvist är förvånad över att denna anonyma yrkesgrupp får ta nästan hela spelplanen.

Tack ska du ha, fröken!

Specialpedagogik

Jag märkte aldrig när hon kom. Plötsligt stod hon bara där. Alldeles tyst och kikade på mig över kanten på sina glas-ögon. Mössan var neddragen i pannan. Halsduken bar tydliga spår av att hon torkat av näsan på den.  

Internationellt: 3 ways technology can help students with autism

Specialpedagogik

Digital tools have the power to help students with learning disabilities communicate and gain confidence.

Lärares ledarskap i mötet med ”alla” barn

Specialpedagogik

Maria Olsson har forskat om innebörder av lärares ledarskap med grund i lärares erfarenheter från deras pedagogiska vardagspraktiker.

Internationellt: Lærere ønsker mer kunnskap om psykisk helse

Specialpedagogik

De synes det er vanskelig å vurdere hvor alvorlig problemene er når elever viser tegn på psykiske vansker. ”Lærere opplever et gap mellom ansvar og kompetanse”, sier forsker.

UR: Orka : Felicia klarar inte skolan

Specialpedagogik

Felicia är 12 år och har jättesvårt att klara skolan. Hon är glömsk och kan inte koncentrera sig och hennes klasskompisar tycker att hon är jobbig. Nyligen fick hon diagnosen adhd. Felicia är en fiktiv karaktär men Stephan Wilson Yüceyataks uppdrag blir att ta reda på vilken hjälp man kan få om man har det […]

Elever i behov av anpassningar vinnare vid samverkan

Specialpedagogik

De skolor som lyckats med att utforma verksamheten efter elevernas olika behov har ett arbetssätt som är tydligt och väl känt. Det konstaterar Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som deltagit i granskningsarbetet bakom rapporten ”Skolans arbete med extra anpassningar”.

Rätt hjälp till särskilt begåvade barn

Specialpedagogik

I en ny bok gör den amerikanska psykologen Linda Kreger Silverman en genomgång av vad särskild begåvning egentligen är, hur den kan upptäckas och hur både föräldrar och skolpersonal bäst möter högt begåvade barn för att deras utveckling ska bli optimal.  

Internationellt: Teacher: Light covers make ‘world of difference’ for special education classrooms

Specialpedagogik

A school in Oklahoma is installing light covers in a special-education classroom to ease fluorescent lighting. Exposure to the lighting has been shown to cause distractions and other behavior triggers for students with autism and other sensory disorders.

UR Samtiden – Specialpedagogikens dag 2016: Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Specialpedagogik

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad ”speed-writing”, då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut.

UR Samtiden – Specialpedagogikens dag 2016: Integration eller etablering

Specialpedagogik

Sam Yildirim är utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholm. Här berättar han om framgångsrika satsningar för att snabbare hjälpa flyktingar att matcha sin kompetens med befintliga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Han reder ut vedertagna begrepp som nyanländ, flykting, invandrad, etablerad, integrerad och svarar på frågan: Vad vore Sverige utan invandring?

Internationellt: Adolescents with ADHD tackle daily lives well but struggle at school

Specialpedagogik

A small Swedish study shows that school is where students experience their ADHD as a problem.

Internationellt: Skolevægring fortsat udbredt blandt inkluderede elever med autisme

Specialpedagogik

Hver tredje elev med autisme nægter at gå i skole. Det viser en ny undersøgelse blandt forældre til børn, der er inkluderet i almenklasser. Resultatet er identisk med en undersøgelse fra 2015. Skolerne forstår ikke børnene, siger autismeforeningens formand.

Internationellt: Aarhus-skole inkluderer som den første i Europa autisme-elever efter amerikansk metode

Specialpedagogik

Til august opretter Katrinebjergskolen i Aarhus to 0. klasser efter den amerikanske metode Nest, hvor elever med autisme går i en almen klasse med særligt tydelige rammer for undervisningen. Skolen er den første i Europa, som afprøver metoden fra New York.

Internationellt: Lærer: Drop strukturen og undgå marginalisering af elever

Specialpedagogik

Man skal ikke se den enkelte elev som problemet. Det er undervisningen, der ekskluderer de elever, der har problemer. Sådan lyder det fra Michael Lyhne som har arbejdet med inkluderende læringsmiljøer – også i forhold til risikoen for radikalisering.

Internationellt: Forsøg: Elever med særlige behov bør kunne tage afgangsprøve over to år

Specialpedagogik

I et frikommuneforsøg har specialskolen Søgårdsskolen i Gentofte fordelt prøverne i 9. klasse over to år, så otte elever nu står med en fuld afgangsprøve. Forsøget bør føre til en ændring af loven, mener udskolingsleder Michael Zimmermann, som også ser perspektiver for andre elevgrupper.

Med fokus på läs- och skrivsvårigheter

Specialpedagogik

Fyra frågor till Ulrika Wolff, som nyligen befordrades till professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS.

Flerspråkiga skolbarn med språkstörning

Specialpedagogik

De slutsatser författaren drar av avhandlingens resultat är att när man misstänker språkstörning hos ett flerspråkigt barn måste alltid båda språken bedömas. Man ska heller inte avråda från flerspråkighet bara för att barnet har en språkstörning.

Ljud och tal hos barn med autismspektrumtillstånd (ASD)

Specialpedagogik

Barn med ASD har ofta svårigheter med talets rytm och melodi och med gester. Även om svårigheterna är väl kända, så har man sällan studerat språkets ljudstruktur vad gäller barn med ASD. Det har varit utgångspunkten för Pia Nordgrens avhandling. (s.11)

Rätten till skolutbildning i Indien för barn med autism

Specialpedagogik

Avhandlingens resultat ger en bild av den komplexitet som omger skolgången för indiska barn med autism. (s.10)

 
Annons