nytt om specialpedagogik

Här får allas behov styra

Små klasser, korta pass, två undervisande lärare samtidigt och en genomtänkt miljö. ESS-gymnasiet i Stockholm präglas av specialpedagogiska anpassningar.

Särbegåvade - riskgrupp som glöms bort

”Äntligen slutar den här skoldagen, så att jag kan gå hem och lära mig något.”

"Stöd utan diagnos"

Frågan om huruvida neuropsykiatriska diagnoser ges till rätt barn är viktig. Men för skolan borde behovet av stöd vara det avgörande, skriver Dagens Nyheter på ledarplats.

Läs mer Forskning & Utveckling
Temadag om
Inkludering

Inkludering

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Läs mer & boka plats
Aktuella intervjuer

Dataspel tränar igenkänning av emotioner hos

Steve Berggrens avhandling visar att barn med ADHD och autism blir bättre på att känna igen emotioner hos andra genom dataspelet ”Emotiplay.” I spelet får barnen lyssna på röster, titta på filmer och liknande och försöka tolka andra människors känslor och uttryck.

Läs fler intervjuer
Forskningsnyheter

”Kalla det inte funktionsnedsättning”

I höstas fick jag diagnosen adhd. Det var inte en jättechock. Jag har alltid vetat att jag är rastlös, impulsiv och har svårt att koncentrera mig på saker jag inte är intresserad av, skriver Jenny Jägerfeld i en krönika.

Internationellt: Minding the gender gap: how schools are trying to stop boys falling behind

Educators in Australia are working to help male students catch up academically and socially with their female peers. One school stocked library shelves with books that male students indicated they were interested in, and another has adopted a literacy program specifically for male students.

Internationellt: Læreren er viktig for å fange opp psykiske problemer

Unge som sliter viser det ikke alltid så godt til sine nærmeste. Læreren har bedre forutsetninger for å plukke opp forstadier til psykisk sykdom blant unge, ifølge ny norsk studie.

NPF-podden : Att vilja vara som alla andra

Hur kan man hjälpa ett barn som behöver extra stöd i skolan men som inte vill ta emot den för att hon inte vill vara annorlunda?

Insatser som kan motverka psykisk ohälsa

Barn och unga som har ett aggressivt eller antisocialt beteende löper risk att utveckla långvarig psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap som vuxna. Men insatser för att stärka dem när det gäller ansvarstagande och målmedvetenhet kan fungera som ett skydd, visar forskning.

VIDEO

Barn som ställer extra krav på verksamheten

Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. I höst kan du lyssna på Kent på Skolportens konferens "Specialpedagogik i förskolan".

Nyheter

Särskilt stöd eller extra anpassningar – har du koll?

Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleven fungerar. ”Se till lärmiljön först”, menar SPSM-rådgivaren Lennart Hansson.

Här får allas behov styra

Små klasser, korta pass, två undervisande lärare samtidigt och en genomtänkt miljö. ESS-gymnasiet i Stockholm präglas av specialpedagogiska anpassningar.

Skolministeriet: Från Barnombudsman till skolmyndighetschef

Som Barnombudsman riktade Fredrik Malmberg en hel del kritik mot den svenska skolan. I sin nya roll är han ansvarig för flera av de frågor han kritiserade då. Vad vill han ändra på?

”Stöd utan diagnos”

Frågan om huruvida neuropsykiatriska diagnoser ges till rätt barn är viktig. Men för skolan borde behovet av stöd vara det avgörande, skriver Dagens Nyheter på ledarplats.

”Snälla, använd inte ordet mongo”

Skällsord som cp-barn, mongo, efterbliven och dampunge hör inte hemma i skolan. Det vill 12-åriga Nathea Anemyr få alla att förstå. Hon står bakom kampanjen ”Be cool in school”, som syftar till att lära. ”Det används väldigt diskriminerande ord, och det vill vi göra någonting åt”, säger Nathea.

Grönt ljus för resursskolor

Det är fritt fram för kommuner att driva resursskolor, slår högsta juridiska instans fast. Bra klargörande, tycker SKL.

Backa – inte strida

Hålla fast en utåtagerande elev eller ta ett kliv tillbaka? Förespråkarna för metoden lågaffektivt bemötande väljer att backa. Men hur går det till i praktiken? Vi sökte svaret i särskolan i Linköping.

Logoped med rätt att lära ut

Sofia Häägg är utbildad logoped men blev headhuntad till en tjänst som specialpedagog på en grundskola. Där handleder hon lärare, förbättrar tillgängligheten och håller lektioner med enskilda elever.

Så slår lärarnas pensionsavgångar – sök på din kommun

Drygt var fjärde lärare väntas gå i pension inom tio år. Bland speciallärarna och specialpedagogerna försvinner nästan varannan lärare. Det riskerar att drabba elever med störst behov. Se hur det ser ut i din kommun genom att söka i våra tabeller.

Debatt: ”Fem steg för skolan att bryta utanförskapet”

”Vill man professionalisera skolan så behöver man hitta ett systematiskt arbetssätt – där man analyserar innan man agerar”, skriver debattörerna med utgångspunkt i mångårig erfarenhet och neuropsykologisk och pedagogisk forskning.

Läs fler nyheter
VIDEO

Universal Design for Learning

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? På höstens inkluderingskonferens får du bland annat lyssna på Dr. Sam Catherine Johnston som berättar om Universal Design for Learning.

Konferens
Särskola

Särskola

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. Ur årets innehåll: Bedömning för lärande i särskolan – utmaningar och möjligheter. Så kan du förebygga och hantera problemskapande beteende. Pågående forskning om undervisning och lärande i särskolan. Fysisk aktivitet och hälsa hos barn med Downs syndrom - och mycket mer!

Läs mer & boka plats
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Konferens
Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskolan

Förskolan är en inkluderande miljö där varje barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas efter sina förutsättningar. En viktig faktor till lärande är språket – därför lägger vi stort fokus på språkutveckling i förskolans kontext på årets konferens. Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av frågeställningar kring yngre barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer & boka plats
Aktuella avhandlingar

Educational support in lower secondary mathematics instruction; teacher quality, teacher characteristics and their interrelations

Ulrika Ekstams avhandling visar att speciallärare har högre nivå av upplevd självförmåga att undervisa elever i behov av stöd i matematik, jämfört med matematiklärarna.

Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology

Resultaten i Emma Lindeblads avhandling visar bland annat att assisterande teknik kan öka motivationen att lära sig.

Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap: design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium

Karin Forslings studie visar att att implementering av digitala verktyg jämsides med fortbildning för lärarna och lärarnas spontana kollegiala lärande leder till skolutveckling.

Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Inga-Lill Matson vill med sin avhandling beskriva en kommuns arbete för att nå en skola för alla.

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har i sin avhandling utvärderat interventionsmetoder för små barn med autism.

Fler avhandlingar
Magasin Skolporten
Nytt nummer ute 13/9

Nytt nummer ute 13/9

Snart kommer terminens första nummer av magasin Skolporten, som har tema Arbetsmiljö. Är magasinet nytt för dig? Ta del av vårt "prova på"-erbjudande: 2 nummer för 99 kr.

Bli prenumerant!