Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Artikel nummer 11/2016: Stödstrukturer för språkutveckling. Ett muntligt projekt i moderna språk

David och Cajsa-2

Självförtroendet steg hos eleverna i moderna språk när de fick träna muntlig kommunikation i form av speed-dating. Enkelt och utvecklande, konstaterar spansklärare David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen, lärare i franska på Myrsjöskolan i Nacka.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Dels ville vi sprida erfarenheterna av vårt samarbete vidare, dels var utvecklingsartikeln i sig ett sätt för oss att fördjupa och diskutera vårt arbete.

Vad handlar utvecklingsartikeln om?

– Om en stödstruktur för muntlig framställan i moderna språk i syfte att öka självförtroendet hos eleverna. Projektet kom till efter ett samtal mellan oss lärare om elevernas svårigheter men framför allt ängslan att uttrycka sig på moderna språk och att de ofta går till Google översättning istället för att använda de kunskaper de har.

– Den stödstruktur vi utvecklat går ut på att ge eleverna verktyg för hur de kan bygga ut sina samtal. Eleverna sitter parvis mitt i mot varandra på en lång rad. En elev ställer frågor och den mitt emot svarar. På väggen bakom den som svarar sitter frågor uppsatta på ett papper. På motsatt vägg sitter stödord till svar. Poängen med detta är att eleverna inte fastnar med blicken i sina egna anteckningar utan får ögonkontakt. Frågorna är av karaktären vad heter du, var bor du och liknande. Eleven som svarar får en bild på en fiktiv person och får alltså hitta på egna svar utifrån de stödord som står på väggen. Det hela är upplagt som en speed-dating, eleverna byter plats efter en stund, likaså byts bilderna ut. Eleverna får därmed svara och fråga många gånger. Elevernas samtal spelades in på band och de fick bedöma både sig själva och sina kamrater. Projektet pågick under sex lektioner och avslutades med ett slags examination där två elever per lektion fick svara på frågor som klasskamraterna ställer. Även då finns frågor och stödord uppsatt på väggarna.

Vilka resultat har ni sett?

– Att eleverna blev mer självsäkra som målspråkstalare. En tjej utbrast helt spontant att ”oj, vad jag kan säga mycket!” Detta var också vår ambition, att få eleverna att inse att de kan mer än de tror. Upplägget är enkelt men effektivt, stödorden på väggarna innebär att eleverna bygger ut sina svar, tittar på varandra och använder gester. Genom att byta bilder får eleverna hitta på nya svar. Vi märkte också att eleverna fortsatte att använda uttryck som de tagit till sig under projektet. Även examinationerna fungerade bra, några tyckte förstås att det var obekvämt att ställa sig inför klassen och prata.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har båda infört det här i de lägre klasserna, årskurs sju och åtta och ser att det fungerar bra även där.

Hur för ni arbetet vidare på din arbetsplats?

– Utvecklingsartikeln är ju ett sätt men vi har förstås berättat för våra kollegor där några tagit efter vårt arbetssätt.

Susanne Sawander

David Aguirre Alvarado är lärare i spanska i åk 6-9 och arbetar på
Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo.
david.aguirre@nacka.se

Cajsa Hansen är lärare i franska och svenska i åk 6-9 och arbetar på
Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo.
cajsa.hansen@nacka.se

 

Sidan publicerades 2016-05-24 14:54 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2016-05-30 09:52 av Hedda Lovén


Relaterat

Pedagogiska planeringar utvecklar bedömning och undervisning

Pedagogiska planeringar utvecklar bedömning och undervisning

Ulrika Andersson har skrivit en utvecklingsartikel om sitt arbete med att utveckla sin bedömning och undervisning med hjälp av pedagogiska planeringar.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant