Formativt arbete gav bättre elevresultat

Artikel nr 2 2012: Formativ bedömning och ökad delaktighet ger högre betyg inom biologiämnet på gymnasiet

Martin Granbom, gymnasielärare i biologi vid Katedralskolan i Lund, övergav poängbedömningen. I stället satsade han på att få eleverna att reflektera över sin inlärning och kunskapsutveckling.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag har tidigare forskat och disputerat i ekologi, om fåglar och miljö. Sedan jag började arbeta som lärare har jag saknat forskningen. Jag började jobba på Svalövs gymnasium där det talades mycket om formativ bedömning. Då föddes tanken om att göra detta mätbart.

Vad handlar artikeln om?

– Syftet med studien är att utvärdera hur ett formativt, elevstyrt, arbetssätt inom avsnittet genteknik i kursen Biologi A i årskurs två på Naturvetenskapsprogrammet påverkar elevernas prestationer mätt i form av betyg. Jag hade börja arbeta formativt redan innan denna studie kom till. Det var ren tur att jag sparat dokumentationen och kunde använda den för att belägga att det här arbetssättet ger högre resultat.

Vad har du sett för resultat?

– Genom att öka delaktigheten och jobba formativt med diskussioner och feedback till eleverna förbättras resultatet. Eleverna når högre betyg. Jag har statistiskt visat att det är så.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Jag läser mycket av det som publiceras om formativt arbetssätt. Jag testar nya saker och funderar hur jag kan utvärdera det ytterligare. Jag har blivit stärkt och jobbar mer medvetet med hur jag kan utvärdera mitt arbete. I studien visade det sig att ett avsnitt i undervisningen hade sämre elevresultat, men jag ska försöka förbättra det när jag kommer tillbaka från föräldraledigheten.

– Min förhoppning är att få en del forskning i min tjänst. Jag skulle också vilja publicera min studie i en internationell tidskrift, så jag håller på att översätta den.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har hållit föredrag som resulterade i intressanta diskussioner. Det spreds idéer i andra ämnesgrupper som kommer att ta upp delar av arbetssättet. De som var närvarande var intresserade, vilket kändes kul.

 

Martin Granbom är verksam som gymnasielärare på Katedralskolan i Lund

E-post: martin.granbom@utb.lund.se

 

Gunilla Nordin

RELATERAT

Classroom assessment and education

Vetenskaplig tidskrift

image description

I diskussionen om skärningspunkten mellan kvalitet och bedömning aktualiseras en viktig fråga – den om hur bedömning eftersträvar att stödja kvaliteten på utbildning, skriver Barbara Crossouard i en artikel som bland annat tar upp formativ bedömning i den skotska grundskolan.

Predicting the use of praise among pre-service teachers

Vetenskaplig tidskrift

image description

Anna-Carin Jonsson och Dennis Beach har undersökt feedback och beröm (person- och processrelaterad) hos lärarstudenter och hur detta relateras till implicita teorier om intelligens. De fann bland annat vissa positiva effekter av lärarutbildningen, till exempel att preferensen för personberöm var avsevärt lägre under den sista terminen i jämförelse med den första.

Carolin Heyer Ingeborg Hull

Två stjärnor och en önskan – om bedömning för lärande

Bedömning

image description

Genom en forskningscirkel fick lärarna Ingeborg Hull och Carolin Heyer prova på hur gensvar kan användas som ett redskap i klassrummet. Resultatet blev över all förväntan.

Formativ bedömning gör lärande synligt

Bedömning

image description

Att arbeta formativt handlar om att ta reda på så mycket som möjligt om sina elevers kunskaper och forma undervisningen efter dem, säger Torulf Palm, forskare vid Umeå universitet. Läs hela artikeln här!

Bedömning viktig faktor för inlärning

Intervju

image description

Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag är intresserad av hur man kan dokumentera och reflektera över det eleverna lär sig, det är ett viktigt inslag i undervisningen. Jag har även arbetat i PRIM-gruppen med att göra nationella prov i många år så jag har ett tydligt bedömningsintresse. Vad handlar avhandlingen om? – Om […]

Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

Avhandling

image description

Syftet med avhandlingen är att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning. Utgångspunkten tas i det faktum att lärares yrkeskunskaper under lång tid varit uppdelade och beskrivna som teoretiska och praktiska, till exempel uttryckta som lärares tänkande respektive lärares handlande, eller vad lärare vet och vad lärare kan utföra. […]

Formativ utvärdering utvecklar lärare

Intervju

Formativ utvärdering utvecklar lärare

Hur blev du intresserad av ämnet? Min avhandling behandlar ju ett stort och brett område. Jag är både lärarutbildare och har varit lärare i naturkunskap, så intresset för frågorna har jag sedan länge. Men idén om denna avhandling väcktes 2002 då jag var engagerad i ett fortbildningsprojekt för lärare. Vad handlar avhandlingen om? Om hur […]

 
Annons