Formativt arbete gav bättre elevresultat

Artikel nr 2 2012: Formativ bedömning och ökad delaktighet ger högre betyg inom biologiämnet på gymnasiet

Martin Granbom, gymnasielärare i biologi vid Katedralskolan i Lund, övergav poängbedömningen. I stället satsade han på att få eleverna att reflektera över sin inlärning och kunskapsutveckling.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag har tidigare forskat och disputerat i ekologi, om fåglar och miljö. Sedan jag började arbeta som lärare har jag saknat forskningen. Jag började jobba på Svalövs gymnasium där det talades mycket om formativ bedömning. Då föddes tanken om att göra detta mätbart.

Vad handlar artikeln om?

– Syftet med studien är att utvärdera hur ett formativt, elevstyrt, arbetssätt inom avsnittet genteknik i kursen Biologi A i årskurs två på Naturvetenskapsprogrammet påverkar elevernas prestationer mätt i form av betyg. Jag hade börja arbeta formativt redan innan denna studie kom till. Det var ren tur att jag sparat dokumentationen och kunde använda den för att belägga att det här arbetssättet ger högre resultat.

Vad har du sett för resultat?

– Genom att öka delaktigheten och jobba formativt med diskussioner och feedback till eleverna förbättras resultatet. Eleverna når högre betyg. Jag har statistiskt visat att det är så.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Jag läser mycket av det som publiceras om formativt arbetssätt. Jag testar nya saker och funderar hur jag kan utvärdera det ytterligare. Jag har blivit stärkt och jobbar mer medvetet med hur jag kan utvärdera mitt arbete. I studien visade det sig att ett avsnitt i undervisningen hade sämre elevresultat, men jag ska försöka förbättra det när jag kommer tillbaka från föräldraledigheten.

– Min förhoppning är att få en del forskning i min tjänst. Jag skulle också vilja publicera min studie i en internationell tidskrift, så jag håller på att översätta den.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har hållit föredrag som resulterade i intressanta diskussioner. Det spreds idéer i andra ämnesgrupper som kommer att ta upp delar av arbetssättet. De som var närvarande var intresserade, vilket kändes kul.

 

Martin Granbom är verksam som gymnasielärare på Katedralskolan i Lund

E-post: martin.granbom@utb.lund.se

 

Gunilla Nordin

RELATERAT
Pussel

Bedömning för och av lärande, 10-11 september, Göteborg

image description

Bedömning är en process som kan liknas vid att lägga pussel av elevers kunskapsutveckling. Det är en komplex men viktig del av lärararbetet. Konferensen Bedömning för och av lärande erbjuder den allra senaste forskningen kring formativ bedömning, nationella prov och hur bedömning av multimodala texter kan se ut. Du får även ta del av flera konkreta strategier som stärker din bedömningskompetens. Välkommen!

Carolin Heyer Ingeborg Hull

Två stjärnor och en önskan – om bedömning för lärande

Bedömning

image description

Genom en forskningscirkel fick lärarna Ingeborg Hull och Carolin Heyer prova på hur gensvar kan användas som ett redskap i klassrummet. Resultatet blev över all förväntan.

Bedömning viktig faktor för inlärning

Intervju

image description

Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag är intresserad av hur man kan dokumentera och reflektera över det eleverna lär sig, det är ett viktigt inslag i undervisningen. Jag har även arbetat i PRIM-gruppen med att göra nationella prov i många år så jag har ett tydligt bedömningsintresse. Vad handlar avhandlingen om? – Om […]

Formativ utvärdering utvecklar lärare

Intervju

image description

Hur blev du intresserad av ämnet? Min avhandling behandlar ju ett stort och brett område. Jag är både lärarutbildare och har varit lärare i naturkunskap, så intresset för frågorna har jag sedan länge. Men idén om denna avhandling väcktes 2002 då jag var engagerad i ett fortbildningsprojekt för lärare. Vad handlar avhandlingen om? Om hur […]

 
Annons