Att arbeta med elevdatorer i slöjden

3
Skriv ut

Artikel nr 5 2011: iSlojd – Egen dator i slöjden. Keynote- och iMoviedokumentation i textilslöjden, åk 6

Anneli Skiöld

Elever som tar textilslöjden på allvar och gör ett bättre arbete blev resultatet när  Anneli Skiöld införde modern dokumentation i textilslöjden.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag gick Nacka kommuns projekt e-smart under läsåret 2010-2011, om hur man kan inkludera it som ett naturligt inslag i undervisningen. Jag gjorde ett projekt om hur mina elever i textilslöjden dokumenterar sitt arbete. På medarbetarsamtalet tyckte min rektor att jag skulle söka om att få skriva en utvecklingsartikel. Inom slöjd kan vi ha svårt att sätta ord på vad vi gör. Att skriva artikeln har varit ett bra sätt att dokumentera min egen process och inspirera andra.

Vad handlar artikeln om?

– Den handlar om hur jag förenar traditionell undervisning med modern dokumentationsteknik. Eleverna i årskurs sex syr kläder och dokumenterar detta självständigt med hjälp av modern teknik. De filmar, tar bilder med datorn och antecknar i Pages. De gör tvåminuters-filmer i Imovie, lägger på musik samt gör presentationer i Keynote. Filmerna redovisas för klasskamraterna som kan ställa frågor – ibland kritiska.

Vad har du sett för resultat?

– Eleverna har blivit bättre på att dokumentera, reflektera och analysera. De går igenom processen under arbetets gång: ”Hur gick det till när jag sydde? Hur gjorde jag? Vad började jag med?”. Den nya läroplanen påtalar vikten av dokumentation. Inom slöjden är vi bra på att producera, men har varit mindre bra på att dokumentera det vi gör.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det är eleverna själva som får styra sin dokumentation. De blir självgående och tar större ansvar. Jag kan fokusera på andra saker i undervisningen.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har visat upp resultaten för andra lärare i Nacka aula. Även på rektorsträffar har mitt arbete visats upp. Jag samarbetar med min träslöjdskollega som också använder mycket it i sin undervisning. Vi sporrar varandra att använda it så att det känns naturligt.

Gunilla Nordin

 

Anneli Skiöld är utbildad textillärare sedan 14 år tillbaka. Hon arbetar i dag som textillärare på Igelboda skola.

E-post: anneli.skiold@nacka.se

RELATERAT

Resultatet i slöjd styrs av metoderna

Grundskola

Resultatet i slöjd styrs av metodernaSlöjdlärare som ska undervisa efter de nya läroplanstexterna måste tydligt se vilka undervisningsmetoder de ska använda för att nå målen, skriver Bengt Svensson, som tidigare var metodiklärare vid Linköpings universitet. Läs hela artikeln här!

 
Annons