Att arbeta med elevdatorer i slöjden

Artikel nr 5 2011: iSlojd – Egen dator i slöjden. Keynote- och iMoviedokumentation i textilslöjden, åk 6

Anneli Skiöld

Elever som tar textilslöjden på allvar och gör ett bättre arbete blev resultatet när  Anneli Skiöld införde modern dokumentation i textilslöjden.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag gick Nacka kommuns projekt e-smart under läsåret 2010-2011, om hur man kan inkludera it som ett naturligt inslag i undervisningen. Jag gjorde ett projekt om hur mina elever i textilslöjden dokumenterar sitt arbete. På medarbetarsamtalet tyckte min rektor att jag skulle söka om att få skriva en utvecklingsartikel. Inom slöjd kan vi ha svårt att sätta ord på vad vi gör. Att skriva artikeln har varit ett bra sätt att dokumentera min egen process och inspirera andra.

Vad handlar artikeln om?

– Den handlar om hur jag förenar traditionell undervisning med modern dokumentationsteknik. Eleverna i årskurs sex syr kläder och dokumenterar detta självständigt med hjälp av modern teknik. De filmar, tar bilder med datorn och antecknar i Pages. De gör tvåminuters-filmer i Imovie, lägger på musik samt gör presentationer i Keynote. Filmerna redovisas för klasskamraterna som kan ställa frågor – ibland kritiska.

Vad har du sett för resultat?

– Eleverna har blivit bättre på att dokumentera, reflektera och analysera. De går igenom processen under arbetets gång: ”Hur gick det till när jag sydde? Hur gjorde jag? Vad började jag med?”. Den nya läroplanen påtalar vikten av dokumentation. Inom slöjden är vi bra på att producera, men har varit mindre bra på att dokumentera det vi gör.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det är eleverna själva som får styra sin dokumentation. De blir självgående och tar större ansvar. Jag kan fokusera på andra saker i undervisningen.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har visat upp resultaten för andra lärare i Nacka aula. Även på rektorsträffar har mitt arbete visats upp. Jag samarbetar med min träslöjdskollega som också använder mycket it i sin undervisning. Vi sporrar varandra att använda it så att det känns naturligt.

Gunilla Nordin

 

Anneli Skiöld är utbildad textillärare sedan 14 år tillbaka. Hon arbetar i dag som textillärare på Igelboda skola.

E-post: anneli.skiold@nacka.se

Sidan publicerades 2012-04-04 14:59 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:14 av Hedda Lovén


Relaterat

Resultatet i slöjd styrs av metoderna

Slöjdlärare som ska undervisa efter de nya läroplanstexterna måste tydligt se vilka undervisningsmetoder de ska använda för att nå målen, skriver Bengt Svensson, som tidigare var metodiklärare vid Linköpings universitet.

Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats