Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

Artikel nummer 10 2016: Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

Artikeln beskriver en lärcykel i förbättrad läsundervisning bland ämneslärare i svenska på gymnasiet. Lärcykeln bygger på Helen Timperleys modell för kollegialt lärande. Modellen går ut på att lärarna själva identifierar och samarbetar kring pedagogiska utvecklingsområden i undervisningen, lär sig specifika metoder för att förbättra elevernas resultat via aktuell forskning, testar i undervisningen och slutligen utvärderar utfallet. Artikeln redogör för lärarlagets arbete med en läsundervisning för äldre elever som förbättrar läsförståelsen av sakprosatexter, byggd på Astrid Roes forskning om läsdidaktik. Undervisningsmetoden bygger på att få eleverna att använda lässtrategier. Resultatet visar en ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för förbättrad läsförståelse bland eleverna och början till ett användande av metaspråk
som redskap i undervisningen.

Anders Ekbäck arbetade som lärare i svenska (och tyska) på Rytmus musikergymnasium, Nacka under 2014/15

Pia Kangas, är lärare i historia och svenska på Rytmus musikergymnasium i Stockholm. E-post: pia.kangas@rytmus.se

Lisa Ljung Strömberg är lärare i svenska och journalistik på Rytmus musikergymnasium i Nacka. E-post: lisa.ljunghstromberg@rytmus.se

Anna Siegård är lärare i svenska, (historia och filosofi) på Rytmus musikergymnasium i Nacka. E-post: anna.siegard@rytmus.se

Sidan publicerades 2016-05-17 08:14 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2016-05-18 11:29 av Hedda Lovén


Relaterat

Lärarens arbetssätt avgörande för elevers sätt att tala om texter

Lärarens arbetssätt avgörande för elevers sätt att tala om texter

Det är stor skillnad på elevers sätt att tala om texter i olika ämnen på industritekniska programmet, visar Pia Viséns forskning. Och det är lärarens arbetssätt som är styrande för elevernas textsamtal - inte ämnet i sig.

”Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen”

”Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen”

Ett halvår efter att läraren Helena Eklund börjat använda sig av lässtrategier i årskurs 7 klarade samtliga elever testet i läsförståelse. I en utvecklingsartikel beskriver hon sitt arbete.

Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats