Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

0 Skriv ut

Artikel nummer 10 2016: Lärande lärare: Kollegialt kunskapande om läskompetens

Artikeln beskriver en lärcykel i förbättrad läsundervisning bland ämneslärare i svenska på gymnasiet. Lärcykeln bygger på Helen Timperleys modell för kollegialt lärande. Modellen går ut på att lärarna själva identifierar och samarbetar kring pedagogiska utvecklingsområden i undervisningen, lär sig specifika metoder för att förbättra elevernas resultat via aktuell forskning, testar i undervisningen och slutligen utvärderar utfallet. Artikeln redogör för lärarlagets arbete med en läsundervisning för äldre elever som förbättrar läsförståelsen av sakprosatexter, byggd på Astrid Roes forskning om läsdidaktik. Undervisningsmetoden bygger på att få eleverna att använda lässtrategier. Resultatet visar en ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för förbättrad läsförståelse bland eleverna och början till ett användande av metaspråk
som redskap i undervisningen.

Anders Ekbäck arbetade som lärare i svenska (och tyska) på Rytmus musikergymnasium, Nacka under 2014/15

Pia Kangas, är lärare i historia och svenska på Rytmus musikergymnasium i Stockholm. E-post: pia.kangas@rytmus.se

Lisa Ljung Strömberg är lärare i svenska och journalistik på Rytmus musikergymnasium i Nacka. E-post: lisa.ljunghstromberg@rytmus.se

Anna Siegård är lärare i svenska, (historia och filosofi) på Rytmus musikergymnasium i Nacka. E-post: anna.siegard@rytmus.se

RELATERAT
Helena Eklund

”Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen”

Utvecklingsartikel

image descriptionEtt halvår efter att läraren Helena Eklund börjat använda sig av lässtrategier i årskurs 7 klarade samtliga elever testet i läsförståelse. I en utvecklingsartikel beskriver hon sitt arbete.

Lärarens arbetssätt avgörande för elevers sätt att tala om texter

Intervju

image descriptionDet är stor skillnad på elevers sätt att tala om texter i olika ämnen på industritekniska programmet, visar Pia Viséns forskning. Och det är lärarens arbetssätt som är styrande för elevernas textsamtal - inte ämnet i sig.

 
Annons