Meningsskapande lärmiljö

Artikel nummer 8 2016: Meningsskapande lärmiljö: Pedagogiska ställningstaganden för ett meningsskapande lärande

Denna artikel beskriver ett projektarbete kring bygg och konstruktion och hur det möjliggjort en meningsskapande lärmiljö utifrån barnens intressen, frågeställningar och nyfikenhet. Förhållningssättet i det pedagogiska arbetet hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och pedagogisk dokumentation användes som arbetsverktyg för att utveckla projektarbetet. I artikeln belyses val och ställningstaganden kring barnsyn, kunskapssyn och pedagogrollen och hur de påverkat projektets utveckling. Ett av de viktigaste målen i projektet var att barnen skulle få utrymme att växa i sin tilltro till sin egen förmåga och stärka känslan för ”jag kan”. I projektet byggde barnen, utifrån sina egna ritningar, fordon med hjälp av riktiga verktyg som sedan vidareutvecklades med hjälp av skrot och överblivna metall- eller plastsaker.

Annika Kolterjahn Wägner är förskollärare på Pilens förskola i Saltsjöbaden, Nacka. E-post: annika.k.wagner@gmail.com

Sidan publicerades 2016-05-03 08:00 av Hedda Lovén


Relaterat

Film som dokumentationsverktyg

Film som dokumentationsverktyg

På förskolan Vintergatan i Stockholm har barnen fått arbeta med film. Utifrån barnens egna hypoteser har de gemensamt skapat korta filmer som därefter har gjorts tillgängliga på internet.

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Genom sitt utforskande av ljusbord, speglar och en koja kunde de yngsta barnen på förskolan Sunnebo kommunicera utan ord. Dessa mötesplatser blev också ett bra sätt för de nya barnen att lära känna varandra, säger Christel Eklöf som skrivit en utvecklingsartikel med sina kollegor på förskolan.

Förskolebarn ser både lösningar och problem i naturen

Förskolebarn ser både lösningar och problem i naturen

Förskolebarn visar på stor kreativitet och engagemang kring frågor om hållbarhet och miljö – om de ges möjlighet att vara ute och får tillgång till material och stöd av pedagoger. Det visar Cecilia Caiman i sin avhandling om barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid.

Matematiken ständigt närvarande på förskolan

Matematiken ständigt närvarande på förskolan

Barn på förskolan använder matematik för att beskriva sin omvärld. Det kan till exempel handla om mätning, om tid, eller om att kommunicera olika geometriska former. Barnen gör det både på eget initiativ och i situationer där pedagogerna uppmuntrar dem till det, visar Marita Lundström i sin studie.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nummer ute 13/9

Nytt nummer ute 13/9

Snart kommer terminens första nummer av magasin Skolporten, som har tema Arbetsmiljö. Är magasinet nytt för dig? Ta del av vårt "prova på"-erbjudande: 2 nummer för 99 kr.

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats