Meningsskapande lärmiljö

2 Skriv ut

Artikel nummer 8 2016: Meningsskapande lärmiljö: Pedagogiska ställningstaganden för ett meningsskapande lärande

Denna artikel beskriver ett projektarbete kring bygg och konstruktion och hur det möjliggjort en meningsskapande lärmiljö utifrån barnens intressen, frågeställningar och nyfikenhet. Förhållningssättet i det pedagogiska arbetet hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och pedagogisk dokumentation användes som arbetsverktyg för att utveckla projektarbetet. I artikeln belyses val och ställningstaganden kring barnsyn, kunskapssyn och pedagogrollen och hur de påverkat projektets utveckling. Ett av de viktigaste målen i projektet var att barnen skulle få utrymme att växa i sin tilltro till sin egen förmåga och stärka känslan för ”jag kan”. I projektet byggde barnen, utifrån sina egna ritningar, fordon med hjälp av riktiga verktyg som sedan vidareutvecklades med hjälp av skrot och överblivna metall- eller plastsaker.

Annika Kolterjahn Wägner är förskollärare på Pilens förskola i Saltsjöbaden, Nacka. E-post: annika.k.wagner@gmail.com

RELATERAT

Förskolebarn ser både lösningar och problem i naturen

Intervju

image descriptionFörskolebarn visar på stor kreativitet och engagemang kring frågor om hållbarhet och miljö – om de ges möjlighet att vara ute och får tillgång till material och stöd av pedagoger. Det visar Cecilia Caiman i sin avhandling om barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid.

Matematiken ständigt närvarande på förskolan

Intervju

image descriptionBarn på förskolan använder matematik för att beskriva sin omvärld. Det kan till exempel handla om mätning, om tid, eller om att kommunicera olika geometriska former. Barnen gör det både på eget initiativ och i situationer där pedagogerna uppmuntrar dem till det, visar Marita Lundström i sin studie.

Charlotte Hector

Film som dokumentationsverktyg

Utvecklingsartikel

image descriptionPå förskolan Vintergatan i Stockholm har barnen fått arbeta med film. Utifrån barnens egna hypoteser har de gemensamt skapat korta filmer som därefter har gjorts tillgängliga på internet.

Christel Eklöf

Inspirerande platser lockar till möten mellan de yngsta

Utvecklingsartikel

image descriptionGenom sitt utforskande av ljusbord, speglar och en koja kunde de yngsta barnen på förskolan Sunnebo kommunicera utan ord. Dessa mötesplatser blev också ett bra sätt för de nya barnen att lära känna varandra, säger Christel Eklöf som skrivit en utvecklingsartikel med sina kollegor på förskolan.

 
Annons