Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

0 Skriv ut

Artikel nummer 9 2016: Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

Artikeln beskriver ett utbyte mellan MediaGymnasiet i Nacka strand och Our Lady of Fatima Secondary school i Kenyas huvudstad Nairobi. Elever från de båda skolorna har under utbytesresor 2009-2015 skildrat teman som gator, hem, familjer och identitet i både Nairobi och Stockholm. Bilderna och texterna har resulterat i ett flertal utställningar. Hösten 2015 gav MediaGymnasiet ut boken NackaNairobi. Diskussioner kring de likheter som existerar trots skilda levnadsvillkor, har varit en viktig del av processen i arbetet med dokumentationen. Texten beskriver de utmaningar som kan förekomma när utbyten och långsiktiga samarbeten byggs upp. Artikeln riktar sig till skolverksam personal och elever som vill genomföra utbyten och skildra den vardag och verklighet som existerar bortom nyhetsrubrikerna.

Magnus Rosshagen är gymnasielärare i Fotografisk bild, Medieproduktion och Digitalt skapande och arbetar på MediaGymnasiet i Nacka strand. Sedan 2014 har Magnus en förestelärartjänst med ansvar för skolans arbete med internationalisering. E-post: magnus@mediagymnasiet.se

RELATERAT
Åsa Karlsson Perez

Elever växer av korttidsstudier utomlands

Intervju

image descriptionÅsa Karlsson Perez har undersökt korttidsutbyten i gymnasiet. Hon konstaterar att de har stor betydelse för gymnasieelevers personliga utveckling.

Internationellt språkutbyte

image descriptionOm eleverna tidigt får möjlighet att tala spanska med spanjorer, kan detta ge mersmak och förbättra deras resultat? Det ville Anna R Lorentzon ta reda på i det här arbetet.

 
Annons