Viktigt för lärare att känna stöd av skolledaren

10 Skriv ut

Artikel nr 3 2012: Lärare vill bli stöttade och sedda – Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Sharon Elhanati

Sharon Emanuel har intervjuat lärare om deras syn på skolledarskapets betydelse.

Dagens lärare har ett komplext uppdrag som genomsyras av alla förändringar som sker i skolan. Att skolledare ser och stöttar lärarna är därför extra viktigt. Det visar Sharon Emanuels artikel om skolledarskapets betydelse.

Läraryrket är det mest utsatta och stressiga yrket i dag, visar en undersökning från TCO. Det beror på att lärare har ett så mångfacetterat uppdrag, menar Sharon Emanuel, som har intervjuat 20 lärare om deras tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet.

– Att sköta undervisningsdelen kan kännas som det minsta en lärare gör. Vi har fått fler uppgifter och dokumentationen ställer helt andra krav i dag. Många lärare känner sig ovana och osäkra och tycker inte att de ges tid att sköta kärnverksamheten – alltså undervisningen, säger Sharon Emanuel.

Hon arbetar som grundskollärare i Sala kommun, och har en magisterexamen i ledarskap vid Mälardalens högskola. Utvecklingsartikeln ”Lärare vill bli stöttade och sedda” var ursprungligen en magisteruppsats som hon skrev samtidigt som hon arbetade som lärare, och kommunen som studerats är just Sala kommun.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag är engagerad i skolutveckling och har förstått att det finns ett enormt intresse för och fokus på ledarskapsämnet i stort just nu. Min studie togs emot väldigt positivt och många har varit intresserade av att ta del av mina resultat, allt från lärare och forskare till skol- och förvaltningschefer och rektorer.

– Det finns inte så mycket forskning om vad lärare tycker, upplever och känner. Därför är det relevant att faktiskt fråga lärarna. Vad är det de behöver för stöd?

Vad handlar artikeln om?

– Studien bidrar med kunskap om hur ledarskapet är relaterat till förutsättningen för att uppleva meningsfullhet i arbetet.

– Skolledarstöd blir extra viktigt när läraruppdraget försvåras av den osäkerhet som skapas av alla genomgripande förändringar i skolan. Därför är det viktigt att veta vad lärarna faktiskt säger att de behöver från de som leder skolan.

Vad såg du för resultat?

– Av studiens resultat framgår att nästan alla lärare verkar behöva stöd från ledaren. Det som var oerhört intressant var att lärarna verkar behöva olika typer av stöd. En del behöver ett mer eller mindre emotionellt stöd, en del behöver ett existentiellt stöd, och andra ett professionsbetonat stöd.

– Det överraskade mig att de mer strukturella ledarskapsaspekterna gavs betydelse av färre lärare. De mer organisatoriska aspekterna, som tydlighet, struktur, planering och informationstransperans, gavs mindre betydelse i lärarnas upplevelse av meningsfullhet i arbetet. Det är alltså de mer relationella aspekter som betonas som avgörande: Att känna tillit och förtroende, att bli sedd och att känna olika typer av stöd.

Under arbetet med studien blev Sharon Emanuel överraskad av att lärarna hade så mycket på hjärtat, och visade på så stor medvetenhet om vad som var viktigt för dem i relation till deras ledare.

– De hade jättebra tankar, och jag önskar bara att någon ville fråga lärarna vad de tycker – att man skulle ta in lärarperspektivet i forskningen när man studerar skolledarskap.

I framtiden kommer det att finnas två olika ledande befattningar, tror Sharon Emanuel. En pedagogisk ledare som syns i verksamheten, och en administrativ chef.

Vad tycker du är den största utmaningen i det pedagogiska ledarskapet?

– Att det pedagogiska ledarskapet ska kännetecknas av att ledaren är genuint nyfiken och intresserad av människor, av tillit och kunskap, och inte minst förståelse för människors olikhet på ett sätt som gör att ledaren kan ge ett person- och situationsspecifikt stöd när det behövs.

Moa Duvarci Engman

RELATERAT
Glenn Hultman

Ledarskapets dynamik i skolan

Utvecklingsartikel

image descriptionVad vet vi egentligen om ledarskap så som det beskrivs och analyseras av forskarna? Det diskuterar Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet, i sin artikel om ledarskapsforskning.

Samband mellan kvalitetsarbete och slutbetyg

Utvecklingsartikel

image descriptionSkolor med ett mer avancerat kvalitetsarbete får fler elever som når målen och ett högre genomsnittligt meritvärde på skolan. – Resultatet är tydligt, säger Marie Johansson, som skrivit en utvecklingsartikel om kvalitetsarbete i grundskolan.

 
Annons