Förstelärare & lektorer

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 2 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Vi ser att du har en Specialpedagogutbildning och erfarenhet. Då tjänsten kommer att vara riktad mot de elever som behöver de bästa lärarna och tjänsten är en förstelärartjänst ser vi helst att du har en bred kompetens och erfarenhet. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och som ämneslärare från årskurs fyra.
Klasslärare ansvar i åk 1. Huvuduppdraget är planering av undervisningen, genomförande och utvärdering så att eleverna når hög måluppfyllelse. Tjänsten kan kombineras med en förstelärartjänst. Denna tjänst innebär att tillsammans med kollegor på skolan driva och utveckla Sv./SVA.
 
Annons