10 röster om att inkludera

0 Skriv ut

Kapitlen är skrivna av olika författare, med erfarenheter inom olika specialpedagogiska områden, och handlar bland annat om samarbetslärande, förskolan som inkluderande arena, föräldrars anmälningar till skolinspektionen, mobbning och funktionsnedsättning, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog, i sin recension av boken Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken.

Läs hela artikeln här!
 
Annons