10 röster om att inkludera

0 Skriv ut

Författarna hänvisar ofta till aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, samt till vad olika styrdokument säger om barn i behov av särskilt stöd. Den beskriver också hur verkligheten ser ut inom olika områden och olika svårigheter som kan uppstå, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog.

 

Läs hela artikeln här!
 
Annons