Alli Klapp: Betygssystemet bygger på felaktiga antaganden om elevers motivation

0
Skriv ut

Utformningen av skolans betyg bygger på teorier om hur vuxna motiveras att jobba hårdare med enkla arbetsuppgifter som de redan kan. Det är helt andra förutsättningar än vad som gäller lärande i skolan, skriver forskaren Alli Klapp.

Läs hela artikeln här!
 
Annons