Olika är normen – Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan

0
Skriv ut

Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs. (pdf)
Läs hela artikeln här!
 
Annons