Så blev skolan i Kanada likvärdig

Etniskt och socioekonomiskt blandade skolor. Skolledare som skapat en inkluderande skolkultur med höga förväntningar på eleverna. Det är några av Kanadas framgångsfaktorer för att nå en likvärdig skola, menar Carol Campbell vid universitetet i Toronto.

I den senaste Pisa-mätningen utmärkte sig Kanada – som i likhet med Sverige har haft en stor immigration – inte bara genom sina goda kunskapsresultat, utan också genom sin höga likvärdighet.

Carol Campbell

Carol Campbell.

– Inom ett par år efter ankomsten tenderar våra invandrade elever att göra bättre ifrån sig än de infödda eleverna, säger Carol Campbell, Associate Professor of Leadership and Educational Change, vid universitetet i Toronto.

Hon menar att det delvis beror på immigranternas utbildningsnivå och att Kanada redan har många etniskt och socioekonomiskt blandade skolor, där lärarna är utbildade i att hantera mångfald.

Men det är också resultatet av riktade stödåtgärder. Som rådgivare till provinsregeringen i Ontario har Carol Campbell varit med om att minska andelen lågpresterande skolor från 20 till 5 procent.

– Vår nuvarande utmaning är faktiskt att höja skolprestationerna i medelinkomstområden, säger hon.

Fokus har legat på att ge lärarna stöd så att de ska kunna stödja eleverna, men även skolledarna har varit viktiga för att skapa en inkluderande skolkultur med höga förväntningar på eleverna.

– Förväntningarna är en av de viktigaste faktorerna: att inte anta att en elev har svårt att lära sig bara för att den har en viss bakgrund.

Carol Campbell förordar ett arbete i flera steg. I Ontario har man först koncentrerat sig på läsning. Sedan – när läsförmågan sitter – har man kunnat gå över till matematik och andra ämnen.

Dessutom tror hon mycket på så kallad family learning, där nyanlända elever får ta del av undervisningen tillsammans med en förälder eller en anhörig.

Vad kan då Sverige lära sig av det? Enligt Carol Campbell är det väl känt att en stor immigration i kombination med skolval kan resultera i segregation och ökade kunskapsklyftor.

– Jag tror att ni kan vända den trenden med riktade åtgärder om tron och viljan finns. Vår erfarenhet är att samverkan mellan skolor leder till ett bättre resultat snarare än konkurrens.

Av Staffan Eng


Missa inte! 

Carol Campbell föreläser kring skolledarrollen och dess betydelse för kvalitativ skolutveckling på konferensen Skolans ledarkonvent.

Läs mer och boka din plats här!


Missa inte nya nr av Skolportens forskningsmagasin – ute 13/9! 

Inte prenumerant? Just nu 2 nr för 99 kr! 


Du kan även köpa lösnummer i appen Skolporten!

Sidan publicerades 2017-09-07 14:29 av Hedda Lovén


Relaterat

Skolans ledarkonvent, 21-22 nov i Stockholm

Skolans ledarkonvent, 21-22 nov i Stockholm

Konferensen för dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan! I år utgår vi från begrepp som likvärdighet och identitet. Hur kan vi organisera skolan för att öka likvärdigheten? Hur kan elevers skolidentitet stärkas? Lyssna till internationella talare från såväl USA som Kanada men även många praktiknära föreläsningar från vår svenska kontext.

Temadag, Inkludering 9 nov i Stockholm

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Nyliberala idéer bakom förändringen av skolan

Nyliberala idéer bakom förändringen av skolan

Nyliberala reformer för ökad marknadsstyrning fick ett massivt genomslag i svensk skolpolitik under 1990-talet. Det visar Mattias Börjessons analys av skolpolitiska texter.  

Läsförståelse – en nyckel till framgång

Läsförståelse – en nyckel till framgång

Sverige bör inspireras av Kanada när det gäller läsförståelse. Det menar Barbro Westlund, som i sin avhandling jämfört de båda länderna.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant