Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Måluppfyllelse i förskolan

0
  • 2017-02-16
Skriv ut

Dessa allmänna råd beskriver de övergripande förutsättningar som behövs för ökad måluppfyllelse i förskolan. De allmänna råden beskriver faktorer som är viktiga för huvudmannens och förskolechefens styrning och ledning. De allmänna råden handlar också om faktorer som är viktiga när förskolechefen, förskollärare och annan personal genomför utbildningen. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons