”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

0
Skriv ut

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag Skolkommissionen presenterar är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.

Läs hela artikeln här!
 
Annons