Stöd i att lära vuxna att läsa och skriva

0
Skriv ut

Webbmaterialet visar hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna inom Sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Läs hela artikeln här!
 
Annons