UR Samtiden – Skolforum 2016 : Inkluderande arbetssätt med nyanlända elever

0 Skriv ut

Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet? Frida Svensson, specialpedagog, och Camilla Jönsson, förstelärare i svenska och engelska, berättar om hur de arbetar. (webb-tv)

Läs hela artikeln här!
 
Annons