Chefslistan

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 10 lediga chefstjänster

 

Sista ansökan
2017-03-12 
Som rektor är du direkt underställd gymnasiechef. Du ingår i gymnasieskolans ledningsgrupp där ledningsgruppsarbetet är fokuserat på gemensamma frågor som berör skolan, men även strategiska frågor som rör övriga verksamheter inom förvaltningen. Ditt ledarskap har en tydligen inriktning mot elevers lärande.
Du är direkt underställd rektor för Sofiedals rektorsområde och ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsgrupp. Du deltar i ledning och utveckling av områdets verksamhet och det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Som vår nya rektor/specialpedagog ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Du kommer att leda skolan tillsammans med två andra rektorer och vara ansvarig rektor för förskoleklass med tillhörande fritidshem. I rektorsuppdraget ingår även en del andra ansvarsområden och arbete.
Du är operativt ansvarig för denna del av skolan och har personalansvar för lärare och annan pedagogisk personal, samt även ansvar för elevhälsa och studieresultat. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.
Du kommer aktivt att arbeta med att förena fem förskolor till en gemensam tanke och skapa ett starkt arbetslag som samarbetar mot verksamhetens mål. Det innebär att leda och utveckla den pedagogiska miljön för att skapa likvärdighet för barnen. Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp.
Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledning. Tillsammans har vi ett långtgående pedagogiskt ansvar samt resultat-, ekonomi-, elevhälso- och personalansvar. Du kommer att arbeta i en starkt organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.
2017-03-05 
Din uppgift är att tillsammans med ledningsgruppen utveckla verksamheten mot skolans mål, uppdrag och inriktning - att ge vuxna goda möjligheter till kompetensutveckling och förutsättningar för att stärka sin roll på arbetsmarknaden och vid behov ändra sin yrkesinriktning.
Som biträdande rektor har du personalansvar och är aktiv i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Du är även drivande i det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med ledningsgruppen ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål.

Som rektor blir det din uppgift att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten. Tillsammans med övrig personal, organiserar du en skola med hög kvalitet. Vår verksamhet är målstyrd vilket kräver att rektor har god förmåga att se helheter och tänka strategiskt tillsammans med personal och elever.

Vi söker en biträdande rektor som tillsammans med rektor och biträdande rektor för skolan, ska leda arbetet och verksamhetens utveckling på Gransäterskolan. I arbetsuppgifterna ingår personalansvar, pedagogiskt ledningsansvar, verksamhets-/personalplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten med mera.
 
Annons