Chefslistan

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 17 lediga chefstjänster

 

Sista ansökan
Arbetsuppgifter och ansvarsområden - Leda det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i rektorsområdet samt kontinuerligt driva utveckling inom ramen för dessa. Del i ledningsgrupp och skolans övergripande utvecklings- och framåtsiktande arbete.
Ditt uppdrag som förskolechef är att ansvara för det strategiska arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp med ett gemensamt ansvar för att utveckla förskoleverksamheten i Spånga-Tensta.
Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda Samskolan mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet vid val av skola och arbetsplats.
I arbetsuppgifter ingår både generella utbildnings- och skolutvecklingsfrågor och specifika frågor inom ämnesområdet moderna språk. Du kommer bland annat att arbeta med att skapa kompetensutvecklingsinsatser för lärare i moderna språk, inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.
Som biträdande rektor förväntas du leda och inspirera dina medarbetare samt genomföra medarbetarsamtal och lönesättning. Du har även ansvar för att upprätthålla Pauliskolans status som ett attraktivt val för blivande gymnasiestuderande i Malmö med omnejd.
I augusti öppnar vi en ny förskola i Kista och vi söker dig som vill ta dig an ett utvecklande och spännande uppdrag att vara med och starta en ny helt verksamhet. Ditt uppdrag som förskolechef är att ansvara för personal-, budget- och verksamhetsfrågor. Du leder och planerar det pedagogiska arbetet.
Som biträdande förskolechef och pedagogisk ledare har du en nyckelroll för förskolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare leda arbetet med en tydlig inriktning mot barns lärande och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera.
Som biträdande rektor för årskurs 7-9 kommer du att samarbeta med övriga i skolledningsgruppen som består av rektor, intendent och två andra biträdande rektorer. Du ansvarar för arbetslagen åk 7-9 och ingår även i skolans EHT-team.
Som rektor tillika förskolechef är du direkt underställd utbildningschefen och ingår tillsammans med övriga rektorer i utbildningsavdelningens ledningsgrupp. På skolenheten finns även en biträdande rektor, en biträdande förskolechef samt en administrativ chef.
Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda Stavsborgsskolan mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet vid val av skola och arbetsplats.
Vi söker nu en biträdande rektor med ansvar för våra förskoleklasser och fritidshem. Du kommer att ingå i skolledningen som består av rektor och 2 biträdande rektorer. Som biträdande rektor har du inblick i hela skolans verksamhet, men också specifikt ansvar för vissa delar av Skolans verksamheter.
Vi söker dig som har en stark konstnärlig förtrogenhet och tillsammans med oss vill utveckla Sveriges elitutbildning i dans. Arbetsbeskrivning; Leda och delta i utvecklingen av Kungliga Svenska Balettskolan i enlighet med skolans vision. Följa och bidra till utveckling av forskning inom området.
Vi söker en rektor som kan driva utvecklingen vidare vid Älvkvarnsskolan. Du är en orädd, självständig och tydlig ledare. Är systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt, har visioner och ambitioner att leda en förskola/skola/fritidshem i världsklass. Kan stödja, leda och inspirera skolans medarbetare.
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor för skolenheten och verkar tillsammans med övrig ledning, inom ramen för den delegering som rektor gett. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet.
Uppdraget innebär att tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor leda och utveckla verksamheten inom skolan och på gymnasiet. Som biträdande rektor deltar du i ledningsgruppen för Nacka gymnasium och i skolans ledningsgrupp. Undervisning kan ingå i tjänsten.
Du kommer att tillsammans med rektor för skolan leda arbetet och verksamhetens utveckling. Övriga ansvarsområden kommer att utformas i samarbete med rektor. Du har på delegation av rektor personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för elevvården inom enheten.
2017-01-22 
Som skoldirektör för gymnasiet ska du driva och utveckla verksamheten med fokus på att eleverna ska nå goda resultat men du ska också kunna möta omvärldens framtida krav på skolan. Du leder förvaltningens ledningsgrupp som idag består av fyra rektorer och fyra stabschefer.
 
Annons