Nässjö kommun – Kunskap för livet

2
Skriv ut

Ökat lärande, likvärdighet och mötesplatser – tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor och förskolor.

  • Ökat lärande för barn och elever genom utveckling av pedagogiken.
  • Likvärdighet – vi fördelar resurserna efter barnens och elevernas behov.
  • Mötesplatser för att utveckla vår förmåga att förstå och leva oss in i andras villkor och värderingar.

Nässjö kommun är den medelstora kommunen med 30 000 invånare på det Småländska höglandet.

Här ska varje barn få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. För att förverkliga detta har fullmäktige tagit ett strategiskt och långsiktigt beslut om att utveckla det pedagogiska arbetet, bygga nya förskolor och skolor samt fördela resurserna efter behov.

Vi satsar på karriärlärare, på läs- och matematiklyftet, NT-utvecklare och mycket mer. Dessutom har vi ett nära samarbete med ett antal lärosäten för att vidareutveckla och förankra en vetenskaplig grund för vårt arbete.

Vill du vara med och ge våra barn och elever verktygen de behöver för att söka kunskap för livet? Välkommen till oss i Nässjö kommun.

Har du frågor om att jobba i Nässjö kommun?
Ring vår personalutvecklare Magnus Rehn, telefon: 0380-51 83 28.

Kort fakta om Nässjö kommun

  • Antal anställda: ca 2 500
  • Förskolor i kommunal regi: 35
  • Fristående förskolor: 5
  • Fritidshem: 17
  • Grundskolor: 17
  • Gymnasieskola:1

Läs mer:

Nässjö kommun, barn- och utbildning

Lediga jobb i Nässjö kommun

Annons

 
Annons